Børnepanelet er en gruppe børn og unge mellem 12 og 17 år, som besvarer spørgsmål fra andre unge, om bl.a. mobning eller problemer hjemme.

Børnepanelet afholder ugentligt møde på Albertslund Bibliotek, og kan kontaktes på e-mail: bornepanelet@albertslundbib.dk

 
RUNDSPØRGER OG FESTSKRIFTHer nedenunder kan du læse nogle af de rundspørger/undersøgelser, som BP har foretaget. Vi kører som regel en rundspørge under hvert tema. Den sidste var under "Sundhed og sygdom", som vi er færdig med .  Vi nåede desværre ikke at foretage en rundspørge, da vi arbejdede med temaet  "Virkelighedens Verden" , da det blev hurtigt, vi afsluttede temaet. Nu er vi godt igang med temaet "Familien". Her satser vi på at foretage endnu en rundspørge. Det bliver engang til efteråret eftersom vi ikke har fået skrevet så mange artikler og andre ting her før sommerferien. Så vi kører efter sommerferien med fuld fart frem! 

Føl
gende rundspørger er lagt ind her:

   
    --------------------------------------------------------------------------------------

1. Sundhed & sygdom                                               - fra 2012/13 
2. Hvad ville du bestemme, hvis du var borgmester? - fra 2011
3. Rundspørgen om drømmejobbet                           - fra 2010
4. Rundspørgen om København – før og nu             – fra 2009
5. Børnepanelets rundspørge om bibliotekerne        – fra 2007
6. Rundspørgen om Sundhed & sygdom                   - fra 2005
7. Rundspørgen om Skolen                                      - fra 2003

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Udover rundspørgerne er festskriftet fra BP´s 30 års jubilæum langt ind  under "Hvad er dit drømmejob?".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUNDSPØRGEN OM SUNDHED & SYGDOM

Klik ind på linket og læs resultatet af rundspørgen:              

http://børnepanelet.dk/files/pdf/sundhed12resultat.pdf

Du kan også læse rundspørgen under "Nyheder"


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    HVAD VILLE DU BESTEMME,
                HVIS DU VAR BORGMESTER?
             En rundspørge af Børnepanelet, 2011
                                                                                                                                                                       
 Forord                 
Her kommer resultatet af Børnepanelets rundspørge ”Hvad ville du bestemme, hvis du var borgmester?” Rundspørgen startede midt i juni og sluttede i starten af september 2011.     
 Formålet med rundspørgen var at styrke børn og unge i at være aktive medborgere og styrke deres bevidsthed om at tage del i det demokratiske samfund.

Alle børn og unge kunne deltage – enten via elektronisk at udfylde skemaet på Børnepanelets hjemmeside eller via de skemaer, der var fremlagt ved Børnepanelets postkasse på Hovedbiblioteket, Albertslund.
Børnepanelet ©             www.børnepanelet.dk    bornepanelet@albertslundbib.dk
Albertslund Bibliotek
Oktober 2011
                                                                                              
---------------------------------------------------------------------------------
 
SÅ MANGE DELTOG
Vi modtog i alt 69 besvarelser.
Heraf kom de 51       = 74 %  - besvarelser elektronisk og resten,
                  i alt 18  = 26 %  -  kom fra Børnepanelets postkasse.
Ud af de 69 deltog    39 piger          = 57 %
                         og 30 drenge       = 43 %

GENNEMSNITSALDEREN
Pigernes gennemsnitsalder var 13,8 år
De yngste piger var 9 år og de ældste var 18 år. Flest 14-årige deltog for pigernes vedkommende.
Drengenes gennemsnitsalder var 14 år.
Den yngste var 7 år og de ældste var også her hos drengene; 18 år. Her var de fleste deltagere også 14 år.


DELTAGERE FRA HELE LANDET
Deltagerne kom fra følgende byer:
Albertslund                                       = 24                     = 34, 8 %  
Tåstrup                                             =   7                    =  10,1 %
Vallensbæk                                       =   7                    =  10,1 %
Glostrup                                            =   4                    =    5,8 %  
Holstebro                                           =  3                    
Rødovre                                             =   2                    
Ikke skrevet  bynavn                          = 4                    
1 person deltog fra hver af følgende 18 byer :
Birkerød + Brøndby + Frederiksberg + Frederiksværk + Gentofte + Gilleleje + Gladsaxe + Hellerup + Helsingør + Hillerød + Himmelev + Holte + Ishøj + Ringsted + Rønne + Svaneke + Vejle og Værløse.

DET VILLE DE BESTEMME, HVIS DE VAR BORGMESTRE
Vi tager først de 24 piger og drenge fra Albertslund:
<” … så vil jeg ha´ at der var en lærer og pæd. I alle klasser (i hvert fald 7. klasse med). ”Pige 17
         år
< ”.. så ville jeg bestemme, at det skulle være gratis hele livet at gå til tandlæge!” Pige 16 år
                                                                                                                                                           
< ”.. at alle børn og unge skulle have lov til at komme gratis en uge på ferie et valgfrit sted i en
        sommerferie!” pige 12 år
< ”Uniformer i skolen til alle, tak! Træt af mobning med tøj..! Pige 14 år
<”Flere bog-butikker og sport - at alle børn og voksne og alle mennesker i mit land skulle leve
      ordentligt!” Dreng 10 år
<”Jeg vil lege. Jeg vil spille. Jeg vil ha´ det sjovt og jeg vil hygge mig”! Dreng 7 år
<”Jeg synes, at vi skulle have skoleuniformer.” Pige 12 år
<”Ville bestemme at klubber for unge skulle være gratis! ” Dreng 14 år
< ”…så ville jeg bestemme, at alle børn og unge skulle minimum på 1 uges gratis rejse til
      Lalandia!” Pige 12 år
< ”Jeg ville bestemme at is var gratis! Det er jo forfærdeligt varmt! ” Pige 9 år
<Gratis bif-tur i løbet af sommerferien!” Dreng 9 år
 <Flere talent-konkurrencer og nogle rap-konkurrencer!” Pige 11 år
< ”En gratis is hver fredag i løbet af sommerferien” Pige 11 år
< ”At Vridsløselilleskole skulle hedde det samme som det altid har gjort!” Dreng 12 år
< ”At alle børn og unge skulle have stemmeret til en slags børn-unge valg, som gælder lige som
     de voksnes!”  Dreng 17 år
< ”Alle børn og unge skulle have 2 gratis ture til Legoland og Tivoli om året!” Pige 12 år
< ”Så ville jeg bestemme, at der skulle være e børneombudsmand/dame. ” Pige 18 år
< ”Jeg ville bestemme at vi måtte have høj musik.” Pige 11 år
< ”.. at børn skulle spise slik på skolen.” Pige 9 år
< ”Hvis jeg var borgmester ville jeg lave et børne og ungdomsråd i kommunen, som kunne
       mødes fx en gang om måneden!   Pige 14 år
< ”.. at alle børn, voksne og handicappede – altså alle – skulle have en gratis tur i Tivoli med
        gratis entre og  turpas + en sodavand + is” . Pige 16 år
< ”.. så ville jeg give en masse penge til udsatte børn og unge + jeg ville bestemme at alle nye
       byggerier skulle have græs/løv (?) på tagene! (Det hjælper med at få nedbragt CO2 –
       udslippet). Pige 16 år
< ”Gratis at gå i badesøen!” Pige 13 år
< ”Valgretsalder på 16 år” Dreng 17 år
---------------------------------------------------------------------------------
Her kommer de 7 forslag fra Vallensbæk:
< ”… så ville vi bestemme at der skulle være et ungdomsråd (feks. 13-17 år) i byerne” Pige 14 år
< ”Bedre toiletter i skolerne!” Pige 12 år
< ”Alle børn og unge skulle have hjælp til lektierne i skolen!” Pige 13 år
< ”Hvis jeg var borgmester ville jeg sige at alle børn og unge skulle have en bærbar.” Dreng 14
       år
<”Børn under 12 år bør have skoleuniform!” Pige 17 år
<”.. så ville jeg bestemme at børnene i skolen skulle have uniformer, for så var der ikke
        drillerier med tøj og sån.” Dreng 13½ år
< ”… at lektier skulle afskaffes. Der har været en undersøgelse her i DK at lektier ikke hjælper.
    Og så må man bare arbejde med det samme emne over i skolen noget længere tid.” Pige 14 år
---------------------------------------------------------------------------------


De 7 forslag fra Tåstrup:
< ”Ja, så ville jeg bestemme, at alle børn og unge skulle have noget mere gymnastik – mindst 2
       gange om ugen af 2 timer.” Dreng 13 år
< ”Jeg syntes at alle børn i skolerne skulle have en gratis bærbar hver.” Dreng 14 år
< ”……. Så ville jeg sige, at det skulle være gratis at køre med tog og bus indtil man var 18 år.”
       Dreng 14 år
< ”… at alting var gratis i butikkerne!” Dreng 10 år
< ”.. så ville jeg bestemme, at man ikke skulle have lektier for.” Dreng 15 år
< ”Hvis jeg var borgmester ville jeg bestemme, at børnene i skolerne skulle have gymna. 3
      gange om ugen af 1 time!” Pige 14 år
< ”Hvis jeg var borgmester ville jeg sørge for at alle børn og unge fik bedre forhold over på
      skolen – altså bedre borde og stole og toiletforhold.” Dreng 15 år
---------------------------------------------------------------------------------
Der var 4 forslag fra Glostrup:
< ”… bedre stole og wc´er i Skolen” Pige 14 år
< ”Fyr sure gamle lærere!” Dreng 15 år
< ”Lærerne må ikke være sure!” Dreng 15 år
< ”.. så ville jeg bestemme, at der i skolerne skulle være mere bedre stole og borde. Har hørt at
      mange steder er det pindebrænde man sidder på!” Pige 16 år
 

De 3 forslag fra Holstebro:
< ”.. så ville jeg bestemme, at det skulle være gratis at gå i klub for alle – indtil 25 år.” Dreng 18
       år
< ”Karakterer i folkeskolen skulle afskaffes!” Dreng 14 år
< ”Ud med karakterer i folkeskolen!” Dreng 14 år

2 forslag fra Rødovre
:
< ”.. så ville jeg bestemme at alle børn og unge skulle have en gratis bærbar man både kunne
      bruge i skolen og derhjemme!” Pige 15 år
< ”.. Gratis klub. Gratis institutioner for børn!” Pige 16 år
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
 Forslag fra blandede byer:
<  ”… så ville jeg bestemme at Tivoli, Bon Bon land osv kunne der være gratis adgang en til to
       gange i løbet af en sommerferie – af hensyn til de familier der har for lidt penge!” Pige 16 år,
       Birkerød
< ”…. Så synes jeg at alle børn og unge skulle komme gratis i Vestbadet eller Albertslund
      Svømmebad mindst én uge i sommerferien!” Dreng 15 år, Brøndby
< ”…. Så ville jeg bestemme at alle børn skulle have lært at svømme efter 5. klasse.” Pige 14 år,
     Frederiksberg
<  ”Hvis jeg var borgmester, ville jeg bestemme, at alle skulle have muligheder for lektiehjælp
       efter skoletid fx fra 3-4.” Dreng 15 år, Frederiksværk
< ”..så synes jeg, at alle klubber for børn og unge (10-18 år) skulle være gratis.” Pige 15 år,
     Gentofte
< ”.. så ville jeg sige at, der skulle være børnebrugerråd eller børne- unge
      kommunalbestyrelse.” Pige 15 år, Gilleleje
<  ”Hvis jeg var.. så ville jeg bestemme, at alle børnene skulle have gratis mad i skolen!”. Pige
       13 år, Gladsaxe
< ”Skoleuniform til 0. klasse til 9. klasse!” Pige 13 år, Hellerup
< ”….. så skulle alle vi børn prøve i en periode alle instrumenter hver for sig og senere alle
      sportsgrene for at se, hvad man bedst kan lide og måske er bedst til!?” Dreng 14 år,
      Helsingør
< ”Bedre toiletter i skolerne!” Dreng 16 år, Hillerød
< ”Jeg synes at alle børn skulle komme gratis i institution.” Pige 14 år, Himmelev
< ”Hvis jeg var borgmester ville jeg bestemme, at alle børn/unge skulle have en gratis bærbar
       som de kunne bruge i skolen og derhjemme!” Pige 13 år, Holte
< ”…. Så ville jeg tage børn og unge med på råd sådan ca. hvert halve år.” Pige 14 år, Ishøj
< ”……. Så synes jeg at vi skulle have engelsk allerede fra 1. klasse!” Pige 14 år, Ringsted
< ”…… så skulle alle børn og unge være sikre på at komme på feriekoloni i børnehaven mindst
      to gange og på lejrskole i skolen mindst 1 gang.” Dreng 14 år, Rønne
< ”… at det skulle være gratis at gå til tandlæge hele livet!” Pige 18 år, Svaneke
                                                                                                                                                             
< ”Der skulle være en eller 2 børneombudspersoner som kunne hjælpe fx børn i skilsmisseting.”
       Pige 14 år, Vejle
< ”Hvis jeg var borgmester ville jeg bestemme at alle børn og unge kunne bestemme om de
     ville møde kl.8 eller 10 i skolen.” Dreng 16 år, Værløse
Nedenstående havde ikke skrevet bynavn:
<”.. så ville jeg sørge for at alle børneinstitutioner var gratis” Dreng 18 år
<”Gratis mad i skolerne” Dreng 13 år
<”Hvis jeg var borgmester, så skulle det være gratis at gå til tandlæge.” Dreng 15 år
< ”Hej. Hvis jeg var borgmester ville jeg bestemme, at alle vuggestuer og børnehaver skulle
      være gratis og skolemaden skulle være gratis fra 0 – 10 klasse.” Pige 15 år
---------------------------------------------------------------------------------
Slutord/konklusion:
GODT TILFREDSE
Vi er godt tilfredse med antallet af deltagere. Denne rundspørge skulle heller ikke være alt for omfattende og tidskrævende. Derfor havde vi valgt, at der kun skulle være et enkelt spørgsmål! Så antallet af deltagere svarer til vores forventninger. Vi havde også på forhånd en lille ide om, at vi nok ikke kunne forvente, at flere hundrede ville deltage. Måske var spørgsmålet ikke så ligetil endda?  Var det for kedeligt eller politisk? Eller også skal det tages som et udtryk for, at der hersker rimelig tilfredshed med tingenes tilstand rundt og omkring i landet blandt børn og unge?  De føler, at de trods alt kommer til orde, der hvor de har deres daglige færden!
Det er typisk for vores rundspørger, at flertallet af deltagerne er piger. Og med hensyn til alderen; er drengene igen gennemsnitligt lidt ældre i forhold til pigerne. Sådan har det altid været. Kun én rundspørge, var der flest drenge, der deltog, og det var i rundspørgen om kriminalitet.
FLEST FRA ALBERTSLUND
Majoriteten deltog fra Albertslund, men resten af Vestegnen var også godt repræsenteret. Ellers var deltagerne fra Sjælland og fra Jylland var der tre fra Holstebro og en fra Vejle. Bornholm var leveringsdygtige med to personer. Det er faktisk første gang, vi har set deltagere derfra.
Der var mange sjove, pudsige og kloge forslag til, hvad man ville bestemme, hvis man var borgmester
og mange af svarere er måske også brugbare, hvis økonomien altså er til det!?
 
Der var flere ideer, hvor ønsket var om noget, der skulle være gratis. Her kan nævnes i flæng: gratis tandlæge - gratis ferie - gratis klub/institutioner – gratis is om sommeren – gratis bio i ferien – gratis tur i Vestbadet/Badesøen -  gratis S-tog til alle under 18 år og gratis mad i skolen.

Og så havde vi flere bud på noget omkring skolesituationen: En lærer og en pæd. i hver klasse - skoleuniformer – Vridsløselille skole i Albertslund skulle beholde sit gamle navn – lektier afskaffes – gymnastik flere gange om ugen – bedre stole, toiletter m.m. – fyr sure lærere – karakterer afskaffes – gratis bærbar til skoleeleverne – lektiecafé – valgfri mødepligt kl. 8 eller kl. 10 og engelsk fra 1. klasse.

Her til sidst de lidt mere specielle og anderledes forslag:  Børn og unge stemmeret fra 16 år – børneombudsmand/kvinde - børne/ungeråd -  flere penge til udsatte børn og unge - høj musik tilladt - nye bygninger med græs på taget og mere hygge og lege.
FORSLAGENE MEGET VARIEREDE OG KREATIVE
Vi kan konkludere, at forslagene er meget varierede og kreative. De fleste forslag har været omkring noget af det, som rør sig i dagligdagen blandt børn og unge, hvilket ikke er mærkeligt! Det mest overraskende for os herinde, er nok forslaget om at bære skoleuniformer. Men som en af forslagsstillerne formulerer, kan det måske modvirke fremtidige drillerier med ens tøj.

Vi tror og håber, at vores rundspørge og alle forslagene herfra, kan inspirere de involverede kommuner til at tage børn og unge lidt mere (?) alvorligt og endnu bedre; måske kunne tage nogle af de foreslåede ideer op til brug i fremtiden.
Stor tak til alle, der deltog med forslag til denne rundspørge.
Vi videresender rundspørgen til borgmestrene i de deltagende kommuner.

Marianne Nelhorf-Holm, redaktør på Børnepanelet
mnh@albertslundbib.dk
        
         
                                                  
 
 
 
                                                                                                                                                                                   
                                                     Skemaet – sådan så det ud:
 
     
                                                      Hvis du var 
                     borgmester,
                  hvad ville du så
                   bestemme
?
 ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Jeg er en pige: __ dreng: __   alder: __ år   by: ________________
              Alle børn og unge er velkomne til at deltage.
                     
Dead-line tirsdag den 6. september 2011


 
    HVAD ER DIT
   DRØMMEJOB?
 
 
 
En rundspørge af Børnepanelet
2010
Forord
Her kommer resultatet af rundspørgen om Drømmejobs. Rundspørgen blev udarbejdet i forbindelsen med temaet ”Uddannelse & drømmejobs”. .

Der var mulighed for at besvare spørgsmålene direkte fra Børnepanelets hjemmeside:
www.børnepanelet.dk samt fra skemaer, der var fremlagt på Hovedbiblioteket i Albertslund og fra Medborgercenter & bibliotek i Hedemarken.
Rundspørgen startede den 1. september 2010 og sluttede den 24. november 2010.
Alle børn og unge var velkomne til at deltage.
Børnepanelet har efterhånden tradition for at udarbejde en rundspørge under hvert tema og det skulle vores læsere heller ikke snydes for denne gang. Vi har forsøgt at gøre skemaet så let tilgængeligt som muligt, for ikke at blokere eller tage lysten på forhånd for nogen børn/unge. Se i øvrigt skemaet på sidste side.
Albertslund Bibliotek
Børnepanelet ©
Februar 2011
Marianne Nelhorf-Holm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDHOLD:
SÅ MANGE DELTOG – 3
HVOR SKEMAERNE BLEV UDFYLDT – 3
HVOR GAMLE VAR DELTAGERNE – 3
HVOR I LANDET DELTAGERNE KOM FRA - 5
PIGERNES DRØMMEJOBS - 5
PIGERNES ALTERNATIVE JOBS - 5
DRENGENES DRØMMEJOBS - 6
DRENGENES ALTERNATIVE JOBS - 7
PIGER DER VIL VÆRE DET SAMME SOM FORÆLDRENE - 8
DRENGE DER VIL VÆRE DET SAMME SOM FORÆLDRENE - 8
DETTE ARBEJDER PIGERNES FORÆLDRE MED - 8
DETTE ARBEJDER DRENGENES FORÆLDRE MED - 10
SLUTORD - 12
SKEMAET - 14
 
Sideantal og illustrationer ikke medtaget her på hjemmesidensiden. Hvis du vil have fat i den originale rapport, bedes du kontakte os, enten her via hjemmesiden, eller skriv til os på : bornepanelet@albertslundbib.dk
 
Resultatet af Børnepanelets rundspørge om drømmejobbet
SÅ MANGE DELTOG:
I alt 128 piger og drenge deltog
Heraf var de 70 piger = 55% og
58 drenge = 45 %
------------------------------------------

SKEMA AFLEVERET PÅ HOVEDBIBLIOTEKET ELLER ELEKTRONISK:
41 piger = 59% havde besvaret et skema fra Hovedbiblioteket og resten af pigerne; i alt
29 - = 41% havde besvaret skemaet via vores hjemmeside, hvor spørgsmålene var lagt ud.
For drengenes vedkommende havde
26 = 45% besvaret skemaet på Hovedbiblioteket og resten; i alt
32 = 55% havde besvaret spørgsmålene elektronisk på hjemmesiden! Se nedenunder
--------
HVOR GAMLE VAR DELTAGERNE?:
Alderen for pigerne:
10 år 3 piger
11 0 -
12 7 -
13 14
14 11
15 22
4
16 8
17 4
18 0
19 1
Gennemsnitsalderen for pigerne: 14, 2 år
-----------------

Alderen for drengene:
11 år 1 dreng/e
12 5 -
13 8 -
14 11
15 20
16 8

17 5

Gennemsnittet for drengene blev 14½ år

HVOR I LANDET KOM DELTAGERNE FRA?:
Pigerne:
39 Albertslund = 56%
8 Vallensbæk = 11%
4 Glostrup = 6%

3 Rødovre
2 Valby
2 Køge
2 Hillerød
2 Århus
2 Hellerup
Og 1 pige fra hver af følgende byer: Brøndbyvester – Randers – Nykøbing F. – Ishøj – Middelfart og Tåstrup.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hvor kom drengene fra?:
26 Albertslund = 45%
10 Vallensbæk = 17%
6 København = 10%

3 Tåstrup
2 Rødovre
Og 1 dreng fra hver af følgende byer: Valby – Ålborg – Fredericia – Ishøj – Tølløse – Lyngby – Helsingør – Århus – Glostrup – Hellerup og Horsens.
-
HVAD ER DRØMMEJOBBET?:
Pigernes drømmejobs:
10 læge = 14%
8 psykolog = 11%
5 journalist = 7%

4 skuespiller
4 forfatter
4 lærer
3 dyrlæge
3 advokat
3 ved ikke
2 pædagog 6
2 sundhedsplejerske
2 præst
2 arkæolog
Og 1 pige med hvert følgende ønskejob: ”Noget kreativt” – fotograf – tømrer – historiker – molekylær biomediciner – ejer af rideskole – psykiater – gynækolog – sexolog – guide – ejendomsmægler – tandlæge – designer – arkitekt – jordemoder – model – prof. håndboldspiller og fysioterapeut.


Hvis pigerne ikke opnår drømmejobbet, hvad regner de med som alternativt job?
14 sygeplejerske = 20%
8 lærer = 11%
7 journalist = 10%
7 ved ikke
7 pædagog
3 terapeut
2 arbejde i tøjbutik
2 skuespiller eller sanger
1 pige med hvert alternativt ønske: politiker – politibetjent – parasitolog – medhjælper på rideskole – designer – guide – frisør – klinikass. – danser – arkæolog – instruktør – psykolog – kontorass. – bankass. – ”noget med mennesker” – bibliotekar – lærer - massør eller fysioterapeut – kok eller ingeniør – historiker eller dyrlæge.

Drengenes drømmejobs:
6 tandlæge = 10%
3 læge = 5%
3 noget indenfor spillefilm -
3 journalist -
3 kok - 7
3 webudvikler
-
2 atomfysiker eller astronom
2 prof. Basketballspiller
2 pilot
2 arkitekt
2 psykolog
2 præst
2 politibetjent
2 dyrlæge
2 ingeniør
2 forfatter
2 advokat
2 ved ikke
1 dreng med hvert følgende ønske om drømmejobbet: Musikproducer – prof. fodboldspiller – gymnasielærer – historiker – geolog – brandmand – arkæolog – tømrer – fotograf – musiker - designer – skuespiller og millionær.
-----------------
Alternative ønsker for drengene:
8 lærer = 14%
5 tandlæge = 8%
4 ved ikke
3 illustrator = 5%
3 arkitekt -
3 politibetjent
3 kok -
3 journalist -
2 software/IT
2 dyrepasser
2 advokatsekretær
1 dreng med hvert følgende ønske om alternativt job: pædagog – ejendomsmægler – noget i forsvaret – tandtekniker – brandmand – astronom - gartner – advokat – skribent – blikkenslager – automekaniker – fotograf – noget med matematik – flymekaniker – prof. Basketballspiller – håndværker – skuespiller – musiker – psykoterapeut og læge.
PIGER - der vil være det samme som deres forældre:

Fem piger
havde besvaret dette spørgsmål = 7 %
Der er to piger, der vil være pædagoger og de har begge en mor, der er pædagog.
En pige, der vil være journalist. Hun har en far, der er journalist.

En anden pige, der også vil være journalist, som har både en mor og far, der arbejder som sådan.
-----------------------------------
DRENGE - der vil være det samme som forældrene:
Også fem drenge havde besvaret dette spørgsmål = 8,6 %
En dreng, der vil være arkitekt, som har en far, der er arkitekt.
En dreng vil være kok. Han har en far, der er det.
En dreng, der vil være tandlæge, har en far, der arbejder som sådan.
En dreng, der vil være tandlæge, har en mor, der er det.
En dreng vil være musiker og han drømmer om at blive det samme som sin far.


NEDENSTÅENDE JOBS ARBEJDER FORÆLDRENE MED
Pigernes forældre:
Mor Far
Pædagog Pædagog
Pædagog Elektriker
Skolelærer Skolelærer
Psykolog Skolelærer og konsulent
Designer, men arb. som pædagog Arbejdsløs leder
Medhjælper i børnehave Grønthandler
Pædagog Kommunalarbejder
Pædagog Læge
Lærer Pædagog
Pædagog Pædagog
Førtidspensionist Hjemmegående
Hjemmegående Journalist
Kontorassistent Grafiker
Sekretær Læge
Lærer Lærer
Lærer Lærer

Hjemmehjælper Psykoterapeut
Keramiker Journalist
Sekretær Kontorchef
Sekretær Tømrer
Socialrådgiver Journalist
Sygeplejerske Kontorchef
Lægesekretær Mekaniker
Hjemmegående Lagerforvalter
Bibliotekar Bibliotekar
Pædagog Ingeniør
Arbejder med medicin Konsulent
Salgskoordinator Brolægger
Fabriksarbejder Visevært
Hjemmehjælper Slagter
Rejsebureau-medarbejder Politimand
Socialrådgiver Socialrådgiver
Kontorassistent Tømrer
Bankassistent Bankassistent
Arbejder i et Forsikringsfirma Sælger computersoftware
Sygeplejerske Regnskabsmedarbejder
Oversætter Journalist
Pædagog Brandmand
Skolelærer Skolelærer
Kontorassistent Ingeniør
Pædagog Børnehaveleder
Skolelærer Arkivar
Sekretær Skoleleder
Pædagog Skolelærer
Pædagog Lærer
Pædagog Pedel
Sygehjælper Montør
Revisor Borgmester
Arbejder med forsikring Soldat
Pædagogmedhjælper Pizzeria ejer
Folkeskolelærer Politibetjent
Arbejder på et kunstmuseum IT/Internetløsninger
Arbejder på plejehjem Arbejder i Post Danmark
Hjemmegående Arbejder i en kiosk
Rengøringsassistent Arbejder i en kiosk
Pædagog Montør
Arbejder i FDB Arbejder i HP (?)
Sundhedsplejerske Arbejder i lufthavnen
Ingeniør på Risø Salgsingeniør
Sælger Bankassistent
Arbejder i UBD (?) Arbejder i UBD
Pædagog Pædagog
Laborant Kontorassistent i Region Hovedstaden
Husholdningslærerinde Anlægsgartner
Maler Regnskabsfører
Dagplejemor Teknisk tegner
Kontorassistent Bankmand
Hjemmehjælper Slagter
Bankassistent Bankassistent
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Drengenes forældre:
Mor Far
Pensioneret Arbejder i Bane Danmark
Pædagog Ekspedient i blomsterbutik
Pædagog IT-arb. i en kommune
Pædagog Arbejder i firma med miljøklima
Kontorassistent. Elektriker
Team-leder Projektvejleder i Nordea
Pædagog Stilladsarbejder
Løn-medarbejder Finmekaniker
Pædagog Lærer
Pædagog Klubleder
Historiker Teknisk tegner
Teknisk tegner Arkitekt
Sekretær Lagerekspedient
Medhjælper Slagter
Kantineass. Kok
Pædagog Terapeut
Lærer Lærer
Hospitalsmedhjælper Grillbar medarbejder
Klinikassistent Tandtekniker
Pædagog Gartner
Sekretær Politibetjent
Kontorassistent Kontorchef
Sygeplejerske Dyrepasser
Psykolog Forsker
Pædagog Kok
Hjemmehjælper Smed
Dagplejer Murersvend
Medhjælper i børnehave Sygemeldt
Hjemmegående Bladtegner
Hjemmehjælper Jord og betonarbejder
Hjemmegående Kører taxa
Sekretær Politibetjent
Pædagog Ingeniør
Læge Direktør
Journalist Tegner
Smørrebrødsjomfru Slagter
Dagplejer Oversætter
Hjemmegående Grafiker
Selvstændig IT-konsulent
socialrådgiver Kontorchef
Pædagogmedhjælper Tømrer
Klinikassistent Tandlæge
Tandlæge Arbejder med computere
Pædagog Har et rejsebureau
Sygeplejerske Ingeniør
Arbejder i kommunen På kontor
Hjemmegående Arbejder med IT i Telia
Bankassistent Ingeniør
Journalist Operasanger
Hjemmegående Musiker
Pædagogmedhjælper Tjener
Pædagog Tømrer
Laborant Dyrepasser
Hjemmegående Forfatter
Tandlæge Ingeniør
Sygeplejerske Arkitekt
Pædagogmedhjælper Tømrer
 
Slutord
ANTAL AF DELTAGERE OK OG SKEMAETS UDFORMNING
Vi er stort set ganske tilfredse med det antal, som fandt tid til at besvare skemaet. Vi var dog lidt ærgerlige over, at der ikke var nogen børn/unge fra Medborgercenter/distriktsbiblioteket i Hedemarken, som havde udfyldt et skema. Næste gang kræver det måske en bedre og mere målrettet PR for rundspørgen.
Denne gang havde vi gjort skemaet meget let, så man ikke skulle bruge så meget tid på besvarelsen, eller afvise skemaet på forhånd, fordi det måske så for svært eller uoverkommeligt ud. Men det spøjse er, at der ikke deltog flere denne gang, i forhold til vores tidligere rundspørger, hvor skemaerne ellers har bestået af flere spørgsmål og var lidt vanskeligere at besvare. Så umiddelbart virker det som om, at det ikke var nogen hindring for at deltage i de lidt sværere og længere rundspørger!?
FLEST PIGER VAR MED OG DELTAGERNE KOM FRA HELE LANDET
Flertallet af deltagere var piger. Dette er slet ikke usædvanligt, da det kun er sket en gang før, at drengene var flest. Det var da vi arbejdede med kriminalitet og havde spørgsmål om dette tema i rundspørgen.
Aldersmæssigt var pigerne mere spredt i forhold til drengene. De yngste piger var nemlig 10 år og den ældste pige var 19 år. For drengenes vedkommende var der en enkelt dreng, der var 11 år og de ældste var fem drenge på 17 år.
Det er heller ingen stor overraskelse at se, at gennemsnitsalderen lå på omkring 14 år. Her har den altid ligget med små udsving. Drengene har dog altid været gennemsnitligt de ældste.
Deltagerne var spredt ud over hele landet, fra Ålborg i Nord til Nykøbing Falster i Syd. Dog kom flertallet her fra Albertslund og den nærmeste omegn; Vallensbæk, Glostrup, Rødovre, Tåstrup og København. Det er rigtig godt, at deltagerne kommer fra hele landet, så bliver resultatet ikke så egnsbestemt og langt mere bredt.
Flertallet af pigerne havde besvaret et papirskema på Hovedbiblioteket, og det var lige omvendt for drengene; her havde flertallet besvaret skemaet elektronisk på hjemmesiden. Måske vil flere og flere benytte hjemmesiden - frem for at sidde på biblioteket og besvare et skema. Sådan ”siger” udviklingen i hvert fald Men vi vil til stadighed sørge for, at der altid vil være begge muligheder! Der skal være plads til impulsivitet, for hvis man lige er på biblioteket, og ser der er en rundspørge, der har ens interesse, så skal der være plads til, at man kan besvare det på gammeldags maner.
LÆGE, JOURNALIST, PSYKOLOG, SKUESPILLER, FORFATTER
Læge, psykolog, journalist, skuespiller, forfatter og lærer, er det, der står højest på listen for pigernes drømmejobs og drengene drømmer om at blive tandlæge, læge, journalist, ”noget indenfor spillefilm”, kok og webudvikler. Der er måske ikke så meget nyt under solen med at stræbe efter at blive læge, journalist, skuespiller og tandlæge, men jobs som forfatter, kok og webudvikler, som nu er også er kommet på banen. Og så er det godt at konstatere, i hvert fald her i vores rundspørge, at der også er nogle piger, der drømmer om at uddanne sig til lærere. Godt. fordi der i flere år, har været en nedgang i søgningen til lærerseminarierne.
Hvis pigerne ikke opnår drømmejobbet engang, er deres alternative ønsker, at blive hhv. sygeplejerske, lærer, journalist, pædagog og terapeut.
Og drengenes alternative ønsker er, lærer, tandlæge, illustrator, arkitekt, politibetjent, kok og journalist.
Pigernes og drengenes drømmejobs er jo ikke specielt køns-relaterede, hvorimod pigernes forslag til alternative jobs er rimelig ”feminine”.
STATIG NOGEN DER VIL VÆRE DET SAMME SOM MOR ELLER FAR
Fem piger og fem drenge ville være det samme som deres forældre. Det er nok ikke så ”normalt” længere, at man vil være det samme som far eller mor. Det er i hvert fald ikke noget fænomen, vi kender så meget til på Børnepanelet. Mon ikke det mere var i ”gamle dage”, hvis faren, farfaren fx var fiskere, så var det logisk, at sønnike overtog kutteren og kørte fiskeriet videre?? Men der er selvfølgelig eksempler på skuespillere, som har arvet lysten til at blive dette efter forældrene, eller måske har det bare været naturligt for dem at blive det, fordi de er blevet taget med i teatret eller filmoptagelserne lige fra de var små, så de så at sige har fået jobbet ind med ”modermælken”??
SAMARBEJDSPARTNERE
Måske vil vi i den næste rundspørge forsøge at involvere vores samarbejdspartner, distriktsavisen Vestegnen, til at bringe skemaet - i hvert fald elektronisk. Og minimum skal der så skrives en artikel i avisen som PR for rundspørgen. Hvad dette afstedkommer, kan ingen spå om, men det vil være forsøget værd og en ekstra gevinst, hvis vi kunne få lidt flere deltagere med.
Vi har desuden talt om at samarbejde med nogle skoler eller klubber i Albertslund og omegn omkring den/de kommende rundspørger.

Som sagt vil vi fortsætte med at udarbejde rundspørger de kommende år – ca. hvert andet år. Vi synes nemlig, at det er rigtig sjovt og udfordrende og især når vi bagefter ser resultatet af arbejdet. Selvom det kan være lidt af en tidsrøver, alt efter hvad vi selv gør den til, føler vi, at det er besværet værd, set i lyset af, vi bliver klogere - det udvider vores horisont og det er da ikke så skeløjet!? Dette håber vi selvfølgelig også, at vores læsere og deltagerne i rundspørgerne i sidste ende får gavn af!
Her til sidst vil vi takke alle deltagerne, for at de havde lyst og tid til at besvare skemaet!!
 
 
 
 
----------------
 
Skemaet - som det så ud på papir. Det elektroniske var endnu mere enkelt:
Vær med i Børnepanelets rundspørge om uddannelse &
drømmejobs. Udfyld skemaet og smid det i postkassen!
Der er dead-line onsdag den 24. november 2010.
Alle børn og unge kan deltage. På forhånd tak!
J
------------------------------------------------------------------------------

Hvad er dit drømmejob? ________________________________
Hvis du ikke tror, du får dit drømmejob, hvad tror du så, du bliver engang?
__________________________________________________________

Hvad laver din far? ______________________________________
Hvad laver din mor? _____________________________________


Jeg er en pige: ________ Dreng: ______ Sæt X
Alder: __________ år By: _____________________________


-------------------------------------------------
 
        

          30 ÅR

  
 
          Jubilæumsskrift
                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                            
 
 
BØRNEPANELETS 30 ÅRS JUBILÆUM                                      
 
Børnepanelet fylder 30 nu! Det er ganske flot klaret – sådan lidt beskedent sagt.
 
Når en fødselar har 30 års jubilæum, må der lidt historie til. Der er nok heller ikke mange, der er klar over, at Børnepanelet (BP) (tidligere Børneposten) har eksisteret i så mange år.

Børneposten blev i øvrigt ”opfundet” i 1979 i det såkaldte Børneår af Albertslund Bibliotek og et samarbejde kom i gang med Albertslund Posten.
Avisen ville gerne lægge plads til en børneside, hvis biblioteket sørgede for resten fx en ansvarlig, der kunne stå for alt det praktiske og det redaktionelle arbejde. Det blev Marianne fra børnebiblioteket, der skulle stå for arbejdet, da hun var (er) ansat som pædagog på biblioteket. Det første halve års tid var der også tilknyttet en journalist fra Fritidsforvaltningen.
 
HVORFOR EN BØRNESIDE I AVISEN?
Jo - fordi her kunne børn og unge blive taget alvorligt. Ofte har de/vi lidt svært ved at læse det, der står skrevet i aviserne. Så hvorfor ikke skrive noget for børn, som de både kunne og gad læse? Det kunne være noget med dagligdagen og de kunne skrive emner, fx mobning og forelskelse, som de kender til. Kort sagt – give børn og unge en mulighed for at komme til orde på deres egne præmisser og selv skrive det.
 
DEN FØRSTE SIDE I ALBERTSLUND POSTEN
Onsdag den 24. september 1980 blev BP´s første side bragt i Albertslund Posten. Forinden havde der været et stiftende møde og et par redaktionsmøder med en gruppe børn og unge. På det første møde blev vores navn aftalt. Det kom til at hedde ”Børneposten”, så navnet mindede lidt om ”Albertslund Posten” og selvfølgelig - det var noget for børn!
Det første års tid blev der ”kun” produceret en side til avisen én gang om måneden, så redaktionsmedlemmerne havde ca. tre uger til arbejde med de forskellige ting, der skulle med i den kommende BP.
 
UDKOM HVER UGE
Efter sigende havde læserne lidt svært ved at finde ud af, hvornår i måneden BP udkom, og i øvrigt havde vi så meget materiale, at vi sagtens kunne bruge mere plads. Albertslund Posten gik med til at bringe BP´s stof
en gang om ugen, dog med det ”klausul”, at der måske også ville være reklamer på samme side. Dette accepterede vi!

I princippet udkom BP hver uge/onsdag i avisen, men det var desværre ikke altid sådan i virkeligheden. I perioder lykkedes det, men det var mere normalt, at BP var med i avisen ca. hver 2. onsdag. Argumentet for ikke at bringe BP, var pladsproblemer. Det var rigtig ærgerligt, for vi havde stof nok at tage af, og det var også synd for de børn/unge, der har skrevet noget, som de gik og ventede på at blive bragt, og det var også lidt svært at skrive noget, der skete inden for et par uger. Derefter var det jo uaktuelt.
 
UDSENDELSER I ALBERTSLUND NÆRRADIO
Albertslund Bibliotek og BP indledte samarbejde med Albertslund Nærradio i 1986. BP fik produceret 5 udsendelser, som bestod af forskellige indslag med oplæsning af de seneste læserbreve, aktuelle artikler, film- og boganmeldelser og lign. - samt indspilning af tidens musik. Efter de fem udsendelser sluttede vi samarbejdet med Nærradioen. Ikke pga. dårligt samarbejde – tværtimod fungerede det rigtig godt, men mere pga. det var en tidsrøver, at producere udsendelserne og desuden set i lyset af, at vi ikke fik respons fra nogen lyttere. 
BP ligger i øvrigt inde med kopi af båndene, hvis nogen er interesseret.

VORES EGET BLAD PÅ GADEN I 1994
Frustrationer over, at vi ikke kunne regne med at blive bragt i Albertslund Posten hver uge, resulterede i, at vi begyndte at producere vores eget blad. Det første nummer udkom i efteråret 1994. Nu kunne vi selv vælge de artikler, læserbreve osv. ud, som vi gerne ville have trykt. Desuden udvidede vi med lidt ”lettere” stof, så som tester, vittigheder, opgaver, opskrifter og andet. Også boganmeldelser, digte, vigtige adresser – blev der plads til.
                                         
 Vi har indtil dato fået produceret 15 blade. Alle med hver sit tema. Det sidste nummer havde temaet ”København – før og nu” på programmet. Bladene udkommer ca. en gang om året og trykkes på kommunens trykkeri.
 
FLEST ARTIKLER I ALBERTSLUND POSTEN                                                      
De første par år blev der skrevet flest artikler, historier og filmanmeldelser til Albertslund Posten. Først senere kom læserbrevene til – officielt i 1986. Men inden da var der enkelte børn/unge, der skrev spørgsmål til os. De fik så svar gennem avisen, hvis der var plads. Andre fik et personligt svar, men det havde den enkelte person jo kun glæde af.
 
 Derfor ”opfandt” vi en mappe, som blev placeret ved siden af vores postkasse og opslagstavle på Hovedbørnebiblioteket, hvor vi kunne sætte brevene i, så alle kunne få glæde af svaret og læse det. Vi udarbejdede skemaer i A5 format, i stedet for at man skulle benytte tilfældige lapper papir. På skemaet kan/skal man afkrydse forskellige ting, bl.a. om man læste BP i Albertslund Posten, og man kan/skal skrive, hvor gammel og hvilket køn man er. Skemaerne bruger vi stadig i dag, dog med et andet logo og små ændringer af spørgsmålene, for de har fungeret til fulde. Efterfølgende har vi også fået udarbejdet et andet skema, hvor der er flere spørgsmål, man kan svare på.

I starten var der mange læserbreve, der var fis og ballade, men heldigvis også seriøse breve. Vi var godt klar over, at sådan en brevkasse er noget der skal ”bygges op”, og det var/er jo også meget let, at skrive noget sjovt, når man kan være anonym. Men det var og er stadig meget vigtigt, at brevskriverne kan være anonyme, fordi det efter vores mening er lettere at komme ud ”af busken”, hvis man har et problem, eller hvis de vil stille et pinligt spørgsmål (efter deres mening). Stille og roligt kom der mere gang i de seriøse læserbreve, og flere og flere kom, og kommer stadigvæk, og kigger i læserbrevsmappen, uden at føle sig flove over at kigge i den. Det er helt ”normalt” og naturligt i dag og en del af bibliotekets tilbud. Brevene sendes også til Medborgercentret/biblioteket i Hedemarken, så alle byens børn og unge har mulighed for at følge med i læserbrevene.
                                                                                                                                                                                                                                 
MERE END 6500 LÆSERBREVE
Vi har nu rundet læserbrev nr. 6500! Det er det antal breve, der er sat i læserbrevsmapperne. De breve, der har været fis, er ikke registreret, men kasseret. Der har været masser af forskellige emner på læserbrevene gennem årene, lige fra spørgsmål om forelskelse, hvordan man begynder at komme sammen og når veninden svigter – til de barskere sager som f.eks. mobning, incest, spiseforstyrrelser, vold i hjemmet og hiv/AIDS. Spørgsmål omkring bøger, film, opfindelser, erhverv, idoler og meget andet, er der også blevet spurgt om. De fleste breve besvares af redaktionsmedlemmerne og ind imellem af redaktøren af Børnepanelet, hvis brevet kræver et mere ”voksent” svar.
 
25 ÅRS JUBILÆUM
I efteråret  2005 havde BP 25 års jubilæum. Det blev selvfølgelig fejret, som det sig hør og bør. Der var Åbent Hus med kager, knas, frugt og sodavand. Der blev holdt et par taler bl.a. fra borgmester Finn Aaberg, som samtidig overrakte kommunes gave; en check på 1.500,- kr., som vi senere benyttede til en fælles tur en forestilling på ”Det ny Teater”. De daværende redaktionsmedlemmer havde lavet et flot power point show om BP og der var et par smukke musiske indslag på cello og violin af Sofie og Julie fra Musikskolen.
                                                                                         
Desuden var der en større udstilling med BP´s udgivelser og kopier af samtlige af vores sider fra alle 25 år fra Albertslund Posten.
Mange store som små mødte op og hilste på jubilaren med flotte gaver og mange søde og rørende hilsner modtog vi, bl.a. fra den forhenværende redaktør på Albertslund Posten, Erik Rasmussen, fra socialrådgiver Tine Bryld og fra daværende kulturminister Brian Mikkelsen
.
 
JUBILÆUMSBOG
I anledning af 25 års jubilæet blev der udgivet en bog med et udsnit af BP´s læserbreve. Bogen, hvis titel er ”Hej Børneposten – hjælp mig” er på 333 sider og bogen kan lånes på biblioteket. Men bogen kan (stadig) købes for en flad 50´er. Henvendelse i informationen på Albertslund Bibliotek
 
FRA ALBERTSLUND POSTEN TIL VESTEGNEN
Årets efter vores 25 års jubilæum opsagde vi samarbejdet med Albertslund Posten, eftersom de ikke rigtigt havde plads og økonomi til længere at bringe BP. Dette var de rigtig kede af, for det var ikke af ond vilje, men vi kunne ikke blive ved med onsdag efter onsdag at vente på, at der blev plads i avisen til at bringe vores stof. Ellers havde samarbejdet fungeret godt i årenes løb.
                                                   
Vi indledte derefter et samarbejde med distriktsavisen Vestegnen. De var meget interesserede i BP. Det gamle navn, ”Børneposten” blev samtidig ændret til et lidt mere tidssvarende og passende navn; ”Børnepanelet”. Vi blev enige om at levere læserbreve til dem, som de så ville bringe i avisen minimum en gang om måneden. Hvis der var ekstra plads, ville de være villige til at bringe udvalgte artikler. Dette kørte regelmæssigt og som aftalt meget fint i et par år. De sidste par år er BP desværre ikke blevet bragt så ofte i Vestegnen, dette skyldes bl.a. den økonomiske krise. Men redaktøren har lovet, at det bliver bedre nu, så vores gamle aftale med at bringe læserbrevene ca. en gang om måneden, kommer til at køre igen.
 
BP´S HJEMMESIDE(R)                                                                                                   
I 2004 fik vi en hjemmeside op at stå. Det var rigtig dejligt, at vi nu kunne bringe alle vores matr. – krydret med flotte illustrationer. Hjemmesiden kørte i denne version, indtil vi startede samarbejdet med
distriktsavisen Vestegnen.     BP, bibliotekets webmaster og Vestegnen samarbejdede om en ny og lidt mere moderne hjemmeside, som
 blev lanceret derefter. På hjemmesiden blev der fx gjort plads til en rigtig meget savnet ”Quick poll” = Afstemning. Vi lagde ud med spørgsmålet ”Skal Den lille Havfrue en tur til Shanghai i forbindelse med Verdensudstillingen i 2010?”  Der var der 87 børn og unge, som deltog. Premieren på den nye hjemmeside blev præsenteret på et redaktionsmøde med klipning af rød silkesnor, taler, fine kager og børnechampagne. Vestegnen var forbi og fotografere. En artikel og foto blev bragt i avisen ugen efter.
 
RUNDSPØRGER, PRØVEVALG, KONKURRENCER OG LIGN.
Gennem årene har vi udarbejdet et utal af rundspørger - som regel ved afslutningen af et tema. I øjeblikket er vi godt i gang med temaet ”Uddannelse & drømmejobs” og har lige inviteret vores læsere til at deltage i rundspørgen ”Hvad er dit drømmejob?” Man kan besvare skemaet både elektronisk på hjemmesiden samt via fremlagte skemaer på Hovedbiblioteket og på Hedemarken. Ellers har vi bl.a. arbejdet med følgende rundspørger; ”Er du tilfreds med dit navn ?” - ”Helte & idoler” - ”Hvad vil du være, når du bliver voksen ?” - ”Spisevaner – sund og usund mad” – ”Om skole, job og fritid”- ”Sundhed og sygdom” – ”København før og nu” – ”Om bibliotekerne” – ”Om kriminalitet” og flere andre.

For et del år siden foretog et par redaktionsmedlemmer selv en lille rundspørge ang. at gå i udfordrende tøj, da der på daværende tidspunkt var megen debat om dette emne i pressen. Medlemmerne blev efterfølgende interviewet og fotograferet til Ekstra Bladet.

Prøvevalg, for alle under 18 år, har vi foretaget en del gange efterhånden, fx ”Stemmer du ja eller nej til Euroen ?” og den seneste i november 2009; ”Hvis du kunne stemme til kommunalvalget, hvad ville du så stemme?” 89 børn og unge deltog i den sidstnævnte og de fleste stemte på Socialdemokraterne.
 
 Vi har samarbejdet med Sundhedsrådet, for at få læserne til at komme med forslag til ”Hvad er et godt børneliv??”. Vi modtog en del gode og kloge forslag. BP, og børnebiblioteket, deltog i øvrigt med en stand og deltagelse af et par redaktionsmedlemmer ved Sundhedsrådets temadag, der blev afholdt i Musikteatret Albertslund.
 
Gennem årene har vi udskrevet konkurrencer, hvor man kunne vinde gavekort og lign. Bl.a. har vi haft en logokonkurrence og en tegnekonkurrence under et tema om natur. Den sidste var for nogle år siden og havde overskriften ”Tip 13 rigtige med BP!”
Her op til 30 års jubilæet har vi planlagt at lave en ny konkurrence. Det bliver også en ”Tip 13 rigtige med BP!!” Præmien denne gang bliver et gavekort til Musikteatret Albertslund for to personer. .
 
I DR-TV OG PÅ VIDEO
Først i 80´erne var BP i DR TV. Der blev lavet en udsendelse om en lokalavis. DR havde valgt Albertslund Posten. Den færdige udsendelse tog en time. Der blev optaget lidt over en  time fra et af vores redaktionsmøder, men indslaget i udsendelsen tog dog højst et par minutter. Men vi syntes, det var sjovt og spændende at være med, og se sig selv på TV et par uger efter optagelsen. 
Desværre har vi ikke selv en kopi af indslaget, men det findes sikkert i DR´s arkiv.
 
 I foråret d.å. fik vi en henvendelse fra videoselskabet ”Q-winner”- www.q-winner -www.livebranding.dk som gerne ville optage lidt af et BP-redaktionsmøde - samt interviewe BP-medlemmerne. Klippet skulle bruges til en form for inspiration på Børnerådet, som selv havde en video i tankerne. Vi kunne så få
videostreameren vederlagsfrit bagefter og måtte bruge den, som vi havde lyst.  Vi sagde ”ja tak” efter godkendelsen og resultatet blev meget flot og professionelt. Videoen tager ca. 7 minutter. Streameren
blev lagt på Albertslund Biblioteks hjemmeside i en måneds tid - samt på vores egen hjemmeside, og der ligger den stadig, hvis nogen kunne være interesseret i et kig:
www.børnepanelet.dk
 
TEMAER                               
Vi arbejder altid med et overordnet tema. Det fungerer fint. Vi har efterhånden været godt omkring med 100-vis af emner. De seneste var ”Sundhed & sygdom” - ”København før og nu” og pt. arbejder vi som bekendt med ”Uddannelse & drømmejobs”.
 
INTERVIEW MED KENDTE OG UKENDTE PERSONER
Mange kendte som ukendte personer, har BP interviewet gennem alle årene. De fleste interviews har foregået i forbindelse med et redaktionsmøde. De resterende har fundet sted enten hjemme hos den pågældende person, eller på det sted, fx museum, ministerium eller lign., hvor vi havde aftalt interviewet og i de fleste tilfælde også en rundvisning.
Hvem har vi så interviewet? I flæng kan nævnes:Socialrådgiver Tine Bryld – fhv. socialminister Karen Jespersen – fhv. indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen - skuespillerne Lars Bom og Line Kruse – fhv. sundhedsministre Yvonne Herløv Andersen og Bertel Haarder  – fhv. borgmester i Albertslund Finn Aaberg og nuværende Steen Christiansen – fhv.
europaparlamentariker Henrik Lund – fhv. udenrigsminister Niels Helveg Petersen – børnepsykiateren Gideon Slotznik – religionshistoriker Mikael Rothstein – journalist og forfatter Lene Rem – programmedarbejder i DR Camilla Ottesen – fhv. BP-medlem og multikunstneren Anders Anden Matthesen – SSP-medarbejdere i Albertslund – sangeren Sanne Salomonsen – fhv. formand for Børnerådet Klaus Willmann – skoletandlæge Line Temponeras – lektor og forfatter Erik Sigsgaard – lektor og historiker Nils Hybel – fhv. kulturminister Brian Mikkelsen – fire balletbørn fra Den kongelige Balletskole – galleriejer Peter Rasmus Lind – fhv. overborgmester Ritt Bjerregaard – folketingsmedlem Morten Bødskov (S) – forskningschef dr.jur. Britta Kyvsgaard – tre indsatte fra Vridsløselille Fængsel; ”Lange”, ”Færge” og ”Farmer” - læge Joav Merrik – astrolog Kathrine Oppenheim – souschef på Berlingske Tidende Kim Bové – fhv. chefpolitiinspektør Per Larsen – forskningslektor Birgitte Tufte – medlem af kommunalbestyrelsen i Albertslund Michelle Baadsgaard – klinisk sexolog Marianne Fugletsved – psykiateren Henrik Rindom - Brian fra Sex & Samfund – heltinden Fie Kruse 11 år og mange flere!!!
 
UDFLUGTER - STUDIETURE OG FØDSELSDAGE                                                          
Mindst én gang om året tager vi på studietur/udflugt i forbindelse med det tema, vi kører. I vinters var vi en tur på Berlingske Tidende, hvor vi fik en rundvisning af souschef Kim Bové og efterfølgende interviewede vi ham.
I foråret var vi inde i Undervisningsministeriet og interviewe undervisningsminister Bertel Haarder. Det var lige før han fik at vide, at han skulle skifte ministerium og ministerpost.
 
Ellers har vi været rigtig mange andre forskellige steder, her kan nævnes; ”Sex og samfund” i København - Københavns Radio - TV-byen i Gladsaxe – Medicinsk-historisk museum – Planetariet –
          
                         
Eksperimentariet – Rundetårn – Nationalmuseet – Københavns Bymuseum - Københavns Universitetet - Amtssygehuset i Glostrup/børneafdelingen – Rigshospitalet/ både børneafdelingen og sexologisk klinik – Børns Voksenvenner - Distriktsavisen Vestegnen – i Virum hos Lars Bom – Christiansborg/Folketinget - Kastrup Lufthavn - Star Tour – Sundhedsministeriet – Christiania – museerne ”Believe it or not” og Voksmuseet” – teleselskabet  Orange – galleri Rasmus i København Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) – BT – Højvangseminariet osv. osv. 
Der skrives altid en artikel om den pågældende udflugt, og turene har været meget inspirerende, lærerige, sjove og spændende.
 
Hvert efterår afholdes vores fødselsdag. Der byder vi på lagkager, ”rutebiler” og hvad der dertil hører.
 
PÅ ÅRETS BØRNEFESTUGE
Hvert år deltager BP på Børnefestugen - som for det meste afholdes ved Bjerget i Albertslund Syd. Vi afholder vores redaktionsmøde der og nyder livet et par timer blandt de glade legende børn og udarbejder et interview med de børn, der har tid og lyst til at stoppe op og tale med os.
 
REDAKTIONSMEDLEMMER
Gennem alle 30 år er BP blevet ”båret” rigtig, rigtig flot og dygtigt af redaktionsmedlemmerne. I starten var der flest drenge, der var med, men det ændrede sig efter 4-5 år. Derefter var der flest piger og et par drenge, der sad i redaktionsgruppen. Nu er det blevet til en ren pigegruppe. Gruppen er meget homogen,        men vi vil selvfølgelig være glade for, hvis der var et par drenge, der også havde lyst til at være med i
gruppen. Der kommer jo af og til breve fra drenge, som ”kræver” at det er en dreng, der besvarer spørgsmålet.
Gennemsnitsalderen for medlemmerne ligger på ca. 13 ½ år og det har den gjort i 25 år. Før var den lidt lavere, eftersom man kunne blive medlem allerede fra man var 9 år og op til 12 år. I dag kan man blive medlem fra man er 12 år til 16 år. De fleste medlemmer bliver på BP i omkring tre år. En del har alligevel lidt svært ved at slippe BP efter udmeldelse, og vælger at blive freelance medlemmer i et par år. 
Alle redaktionsmedlemmer har tavshedspligt, og desuden de får udleveret et PR-kort med foto, som de skal forevise, hvis de er ude i byen og interviewe, og hvis de fx går til koncert eller i biografen på BP´s vegne. 
 
FREMTIDEN
Fremtiden er selvfølgelig altid svær at spå om. Men vi fortsætter med den samme energi som altid og kører rask videre med redaktionsmøder hver uge og fortsætter med at bringe vores stof på hjemmesiden, som vi er meget glade for. Vi kører videre med at have skemaer liggende fremme på Hovedbiblioteket og på Medborgercentret/biblioteket i Hedemarken, samt have mapperne med de besvarede breve liggende fremme. Vi tror stadig på, at der er børn og unge som helst vil se deres brev fysisk og det skal også være sådan, at man altid kan komme til orde - uanset om man er på nettet, på e-mailen eller man lige kommer fordi, og kan skrive sit spørgsmål på de fremlagte skemaer.
 Det er vigtigt, at kunne hjælpe andre børn og unge og tage dem alvorligt. Desværre er der stadig børn og unge derude i landet, som ønsker råd og hjælp. Og sådan vil det nok altid være!? Her har BP fortsat en mission, som vi ikke bare kan slippe.
Børn og unge har stor tillid til, at andre jævnaldrende kan hjælpe dem. Det føles trygt for dem at skrive hertil og få følelsen af at blive forstået ”i øjenhøjde”.
 
Her til slut :
1000 TAK TIL ALLE - DER PÅ DEN ENE ELLER ANDEN MÅDE HAR VÆRET INVOLVERET I BP – DET VÆRE SIG ALLE MEDLEMMERNE, SAMARBEJDSPARTNERE, ALLE DE INTERVIEWEDE OG ANDRE INTERESSEREDE OG IKKE MINDST TIL ALBERTSLUND BIBLIOTEK, SOM HAR STØTTET OP OMKRING BP I ALLE ÅRENE!!
 
Og så skal der lyde:
ET KÆMPE STORT TIL LYKKE BØRNEPANELET MED DE 30 ÅR!!!!!
Albertslund Bibliotek
Børnepanelet ©, sep. 2010
Marianne Nelhorf-Holm                 
www.børnepanelet.dk   +    bornepanelet@albertslundbib.dk

  --------------------------------------------------------------------------------------------------                                       
        
 
  Rundspørgen
 KØBENHAVN– 
  FØR OG NU
 
        
  Børnepanelet
          
2009
 --------------------------------------------------------------------
Forord                                                                                                                                                                                            
Her kommer resultatet af rundspørgen (”undersøgelsen”) om ”København – før og nu”. Rundspørgen blev udarbejdet i forbindelsen med temaet.

Der var mulighed for at besvare spørgsmålene direkte fra Børnepanelets hjemmeside samt fra skemaer, der var fremlagt på Hovedbiblioteket i Albertslund og fra distriktsbiblioteket i Hedemarken.
Rundspørgen startede den 23. marts (blev dog først lagt på hjemmesiden den 22.april.) og sluttede den 10. Juni 2009.
Alle børn og unge var velkomne til at deltage.
Børnepanelet har efterhånden tradition for at udarbejde en rundspørge under hvert tema og det skulle vores læsere heller ikke snydes for denne gang. Spørgsmålene blev dog ikke koncentreret om det historiske i København, som overskriften måske meddelte, men mere omkring nutidens gøren og laden i vores hovedstad. Se i øvrigt skemaet på sidste side.
Albertslund Bibliotek
Børnepanelet ©
juli 2009
Marianne Nelhorf-Holm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     
                                                         INDHOLD:
                                                                Så mange deltog – side 3
                                                        Følgende byer var repræsenteret – side 3
                                                 Hvor ofte tager du til byen/København? – side 3
                                                     Hvad laver du, når du er i byen? – side 4
                                  Hvor mange penge bruger du ca., når du er i byen? – side 5
                                                           Hvem betaler for turene? – side 5
                    Hvor gammel var du første gang, du var alene (uden voksne) i byen? – side 6
                                                    Hvem tager du sammen med? – side 7
                                                    Hvilke butikker går du mest i? – side 7
                                                  Hvilke restauranter opsøger du? – side 8
                                                Hvad er det bedste ved København? Side 8
                                                            Hvad er yndlingsstedet? – side 9
                                               Hvilket museum er det bedste i byen? Side 10
                                                 Hvor ofte kommer du på museum? Side 10
                                               Vil du bo i byen, når du bliver ældre? Side 11
                                                Har du oplevet noget ballade i byen? Side 11
                                             Har du selv været en del af noget ballade? Side 12
                                                         Hvor ofte kommer du i Tivoli? Side 12
                                                        Hvad kan du bedst lide at prøve i Tivoli?
                                        Hvor mange penge bruger du, når du er i Tivoli? Side 13
                                                       Kender du nogen inde i byen? Side 14
                                                                  Sammenfatning – side 14
                                                                       Evaluering – side 17                         
                                                                         Skemaet – side 19

SÅ MANGE DELTOG:                                                                                           Side   3

I alt 71 børn og unge deltog.
Heraf var de 46 piger                = 65%
Og 25 var drenge                     = 35%
For pigerne var gennemsnitsalderen   14 år. De yngste piger var 10 år og den ældste var 17 år
Der var flest 13 og 14-årige piger, der deltog
For drengenes vedkommende var gennemsnitsalderen 15  år. Den yngste dreng var 11 år og den ældste var 21 år. Der var flest 14-årige drenge, som deltog
Flest skemaer kom fra postkasserne på hovedbiblioteket og fra Hedemarken - i alt 51 skemaer = 72%
 og fra hjemmesiden:  www.børnepanelet.dk     modtog vi     ……………….- i alt 20 skemaer = 28%.
 

FØLGENDE BYER VAR REPRÆSENTERET:
Deltagerne kom fra følgende byer:
Albertslund :  39 pers.             = 55 %
Dragør:           7      -               = 10 %
Ishøj:              4      -               =   6 %
Hvidovre:        3      -               =   4 %               
Tåstrup:           2      -                  
Brønshøj:         2      -                  
Vallensbæk:     2      -                  
En pers. kom hhv. fra følgende byer: Brønderslev, Brøndby Str., Strøby Egede, Hillerød, Århus, Køge, Sønderborg, Holte, Valby, Ålborg, København og Hørsholm.
OBS: Kun de højeste procenter medtaget.
 
 
HVOR OFTE TAGER DU TIL KØBENHAVN/BYEN?
Først pigerne:
 
20 piger tager til byen én gang om måneden                           44 %                                                                              4
16 havde svaret ”sjældent”                                                    35 %
 8 kommer af sted én gang om ugen                                      17 %
 2 havde svaret ”andet”                                                           4 %
Drengene:
 9 drenge tager til byen én gang om ugen                                 36 %
 8 tager derind en gang om måneden                                       32 %
 6 havde svaret ”sjældent”                                                      24 %
 2 havde svaret ”andet”                                                             8 %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HVAD LAVER DU, NÅR DU ER I BYEN?
Pigerne:
30 shopper
27 er sammen med venner
16 går i biografen
13 ”oser”
10 tager på café
 8 havde sat X ved ”andet”
 5 tager på museum
NB: der var sat X flere aktiviteter på en del af skemaerne. Derfor er procenterne ikke udregnet.
Drengene:
10 er sammen med vennerne
 9 shopper
 8 går i biografen
 7 havde skrevet ”andet”
 4 går på museum
 2 går på café
   2 ”oser”
NB: Drengene havde også afkrydset flere muligheder
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HVOR MANGE PENGE BRUGER DU CA., NÅR DU ER I BYEN?                                    
5
Pigerne:
9 bruger 200,-  kr. hver gang                                    13 %
6 bruger 150,-  kr.                                                     9 %
6 bruger 100,-  kr.                                                     9 %
4 bruger 300,-  kr.                                                     6 %
4 bruger 500,-  kr.                                                     6 %
3 bruger 125,- kr.
3 bruger 600,-  kr.
2 bruger 250,- kr.
2 bruger 1000,- kr.
2 bruger    50,- kr.
1bruger 350,- kr.
1 bruger 400,- kr.
 1 bruger 700,- kr.
1 bruger 800,- kr.
1 bruger 2.500,- kr.
Gennemsnitligt giver det beløbet: 348, - kr.
OBS: Kun de højeste % medtaget her
Drengene:
5 bruger 100,- kr. pr. gang                                        20 %
4 bruger 200,- kr.                                                     16 %
4 bruger 500,- kr.                                                     16 %
4 bruger ingen penge
3 bruger 150,- kr.                                                     12 %
2 bruger 250,- kr.
1 bruger 400,- kr.
1 bruger 1000,- kr.
1 bruger   35,- kr.
Gennemsnitligt bruger drengene pr. gang:   227,-kr.    
OBS: Her er også kun de højeste % medtaget

HVEM BETALER FOR TURENE TIL BYEN?
For pigernes vedkommende:
27 havde tilkendegivet, at det er/var forældrene, der betaler                                                  59 %
19       -               -             , at det er/var dem selv, der betaler for turene                             41 %
Drengene:                                                                                                                                         Side 6
16      havde skrevet, at det er/var forældrene, der betaler for turene                                     64 %
 9         -            -       , at det er/var dem selv, der betaler                                                     36 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HVOR GAMMEL VAR DU FØRSTE GANG, DU VAR ALENE (UDEN VOKSNE) I BYEN?
Pigerne:
15 var 12 år, da de første gang var alene i byen                       33 %
11 havde stadig ikke været alene af sted-  uden voksne           24 %
 6 var 11 år                                                                            13 %
 5 var 13 år                                                                            11 %
 4 var 10 år
 2 var 14 år
 1 var   8 år
1  var   9 år
 1 var 16 år
Gennemsnitsalderen blev knap 12 år
OBS: Kun de højeste % medtaget her.
Drengene:
6 var 11 år, da de første gang var alene inde i byen               24 %
4 havde ikke været alene af sted endnu                                 16 %
3 var 12 år                                                                           12 %
3 var 13 år
2 var 8 år
2 var 10 år
1 var 7 år
1 var 9 år
1 var 14 år
1 var 15 år
1 var 16 år
Gennemsnitsalderen blev 11,3 år
OBS: Også her er kun de højeste % medtaget
-----------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 
HVEM TAGER DU SAMMEN MED IND TIL BYEN?                                     Side    7                                                                                                                                             
Pigerne:
29 tager sammen med vennerne                     63 %
16 tager sammen med forældrene                  35 %
   1 enkelt tager alene af sted                           2 %
 
Drengene:
11 tager sammen med vennerne                     44 %
10 tager sammen med forældrene                  40 %
 2 tager sammen med kæresten                        8 %
 2 tager alene af sted                                        8 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
HVILKE BUTIKKER GÅR DU MEST I INDE I BYEN?
Pigerne:
16 shopper hos H og M
12 går i forskellige tøjbutikker
  6 går i Deres
 4 går i New Yorker
 4 går i Only
 3 går i Gina Tricot
 2 i Esprit
 2 Urban Outfiltes
 2 Magasin
 2 Fona
 2 Bik Bok
 2 Bog og Ide
 2 ”ved ikke”
 2 går i butikkerne på Strøget
Ellers blev nævnt: Bianco, Boghandel, Illum, Matas, Bianco, Accessories, Vintage, Fields, City 2, Mango, Spar, Punkt 1, Silvan, Sparks, Vero Moda og Footlocker.
OBS: Flere havde nævnt flere forskellige butikker. Her er der ikke udregnet %
 
 
 
Drengene:                                                                                                                  Side        8
9 går i Game/computershop
5 Magasin
4 handler i butikker med sportstøj
3 handler hos New Yorker
3 går i Fona
2 går i H og M
2 Illum
2 ”ved ikke”
Ellers blev der skrevet: Tiger, Parat-IS, Blockbuster, Hound, Youth, ”de dyre”, Spar Nord og Footkocker.
OBS: Drengene havde også skrevet flere butikker. % ikke udregnet her.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
HVILKE RESTAURANTER OPSØGER DU ?
Pigerne:
10 går på Mac D.
   9 går ikke på nogen restaurant                      20%
   6 på Sunset
   6 går på Italienske fx Mama Mia
  5 havde skrevet ”forskellige”
  4 tager på Shawarma
  2 går på China take away
Ellers blev der skrevet: ”Forældrene bestemmer” – ”hvad der smager godt” – Tåstrup Grill Kebab – Cartre Fontane – American – ”går efter den bedste pris” – cafeer på Fisketorvet – Rosie Magee – Marmaris – Artemis Ellas Crossanten og Ankara.
OBS: Flere piger havde skrevet et par restauranter hver.r.
Drengene:
7 går ikke på restaurant                                   28 %
4 går på Mac D.
3 havde skrevet ”forskellige”
3 tager en Shawarma
3 går på en Italiensk pizza rest.
2 går på Kos Kebab
Ellers var der skrevet: Jensens Bøfhus – Sunset – Hard rock cafe - Just Thai – Ankara – Big Ben – ”den der vegetarrestaurant på Christiania” – Marmaris – kinesisk rest. og ”en fransk restaurant”.
OBS: Drengene havde også nævnt flere restauranter.
------------------------------------
HVAD ER DET BEDSTE VED KØBENHAVN
 
Pigerne:                                                                                                                                         Side               9
11 syntes butikkerne er det bedste
 7 stemningen i byen
 6 ”alt”
 6 Tivoli
 6 ”ved ikke”
 4 Strøget
 3 Menneskene
 2 Fisketorvet
 2 Biograferne
Ellers blev der nævnt:  ”De gamle bygninger” – ”Byens historie, bygninger og museer” – ”De mange muligheder” – Fiolstræde og Yorks passage – Kanalerne – ”fed by” – Christiania –” Alt det der sker” – ”Gå rundt med vennerne” – ”Alle de ting man kan opleve” – ”Der er på en måde hyggeligt” – ”At være sammen med mine venner og nyde byen” – ”At der er mange unge, der render rundt derinde” og ”Der er så mange gode ting man kan lave.”!
OBS: Flere piger nævnte flere ting

Drengene:
5 havde skrevet biograferne
5 havde skrevet butikkerne
4 bylivet og den gode stemning
Ellers var der noteret: ”Alle menneskene” – gåturene –”Ånden i byen” – Cafeerne – ”der er mange folk” – ”Hyggen” – ”Byen har ALT” – Strøget – ”Samfundet ”– ”Har boet der hele livet” og ”En maler/kunstnerbutik på Nytorv”.
OBS: Nogle af drengene havde også skrevet flere muligheder.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HVAD ER YNDLINGSSTEDET I BYEN?
Pigerne:
17 havde skrevet Strøget som yndlingssted
 9 ”ved ikke”
 7 Tivoli
 4 ”Det hele”
 2 Fisketorvet
 2 Paladsbiografen
 2 Stemningen og miljøet
 Ellers blev der nævnt: Hovedbanen – Ved Storkespringvandet – Zoo - Fields - ”Sidde på caféerne”  – Rådhuspladsen – Christiania – ”Østerbro, der bor nemlig min bedste veninde” og ”Riz Raz på en god sommerdag”.
OBS: Der blev nævnt flere muligheder                                                                                                    Side                  10                                      
Drengene:
5 havde skrevet Strøget
5 havde skrevet Palads Bio
2 Rådhuspladsen
2 New Yorker
Ellers var der noteret: ”Fra Hovedbanen frem til Nyhavn” – Søerne – ”En god cafe” – EB-games – Ved Storkespringvandet – Tivoli – Nyhavn – Langelinie – Fisketorvet – Langøgade – Shawarmabaren – Christiania - Nørrebro og ”En maler/kunstnerbutik på Nytorv”.

OBS: Et par drenge havde skrevet et par steder. Her er ikke udregnet %.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HVILKET MUSEUM ER DET BEDSTE I BYEN?
Pigerne:
20 ”ved ikke”                                  44 %
11 Nationalmuseet                        24 %
 6 Bymuseet                                   13 %
 3 Zoologisk Museum                    7 %
Ellers blev der nævnt: Frilandsmuseet – Zoo – Voksmuseet – Kunstgallerierne – Glyptoteket og Post- og telegrafmuseet.                            6 x 2 %

Drengene:
9 ”ved ikke”                                    36 %
3 Geologisk                                     12 %
2 Statens museum for kunst         8 %
2 Københavns Bymuseum             8 %
2 Eksperimentariet                         8 %
2 Voksmuseet                                  8 %
2 Post- og telegrafmuseet             8 %
Ellers blev der skrevet: Rundetårn – Zoo  og Glyptoteket.           3 x 4 %                                   
 
HVOR OFTE KOMMER DU PÅ ET MUSEUM?
 
Pigerne:                                                                                                                     Side          11
21 går på museum hvert halve år                            46 %
10 gør det én gang om året                                      22 %
   6 havde sat x i ”andet”                                            13 %
   6 hver måned                                                           13 %
   3 aldrig                                                                         6 %
DRENGENE:
10 kommer hvert halve år                                        40 %
   8 gør det en gang om året                                      32 %
   3 havde skrevet x i ”andet”                                    12 %
   2 ved ikke                                                                     8 %
   1 kommer hver måned                                              4 %
   1 kommer aldrig                                                          4 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIL DU BO I BYEN, NÅR DE BLIVER ÆLDRE?
Pigerne:
19 vil gerne bo i byen engang                                  41 %
17 ved ikke                                                                  37 %
10 vil ikke bo i byen                                                   22 %
Drengene:
11 vil gerne bo i byen engang                                  44 %
 8 ved ikke                                                                   32 %                                                
 6 vil ikke bo i byen                                                    24 %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
HAR DU OPLEVET NOGET BALLADE I BYEN?
Pigerne:
33 havde aldrig oplevet noget ballade                   71 %
13 havde oplevet ballade                                          29 %
Kommentarer: 14-årig skrev ”trafikprop”. 10-årig : En flaske blev kastet og knustes. 15-årig: Skuddrama i KH.
 
 DRENGENE:                                                                                                                                      Side                      12
14 havde ikke oplevet noget                                    56 %
11 havde oplevet ballade                                          44 %
HAR DU SELV VÆRET EN DEL AF NOGET BALLADE?
PIGERNE:
41 piger havde aldrig været involveret i noget ballade                    89 %
   3 piger havde en enkelt gang                                                              7 %
   2 piger havde været med et par gange                                               4 %
Kommentarer: 13-årig: ”Der var nogen unge, der kom op at slås over et eller andet, som jeg ikke kan huske”.
14-årig:”Slåskamp”.
DRENGENE:
19 havde ikke været involveret i noget ballade                                 76 %
 5 havde været med i noget ballade flere gange                                20 %
 1 havde været med én gang                                                                   4 %
Kommentarer: 
De drenge, der havde været med i noget ballade, var hhv. 16 år og de fire andre var 14 år. To havde ikke skrevet noget om ”hvorfor”, men en havde skrevet ”slåskamp” og en anden havde skrevet ”de tilsvinede mig, så jeg græd”.
Den dreng, der havde oplevet det én gang, var 12 år, og det handlede ikke om ham selv, men hans far, som han var sammen med.
--------------------------------------------------------------------------------       
HVOR OFTE KOMMER DU I TIVOLI?
PIGERNE:
22 kommer 2 gange om året                                    48 %
16 kommer mere end 3 gange om året                  35 %
 5 kommer én gang                                                  11 %
 3 havde sat X i ”andet”                                           6 %

DRENGENE:
10 kommer mere end 3 gange om året                  40 %
 7 kommer 2 gange om året                                     28 %
 7 kommer en gang om året                                     28 %
 1 havde skrevet ”andet”                                           4 %

HVAD KAN DE BEDST LIDE AT PRØVE I TIVOLI?
PIGERNE:
8 er vilde med rutsjebanen                                                                                                                                            13
9 er til ”det hele”
6 prøver Dæmonen
5 er til Snurretoppen
4 ”ved ikke”
5 er til Det gyldne Tæppe
3 prøver ”de vilde ting”
3 prøver Odinekspressen
2 er vilde med Ballongyngerne
Ellers blev der skrevet: Guldminen – Spøgelseshuset – Radiobilerne – Det gyldne Tårn – Bådene – Spillemaskinerne og ”alle mulige ting, bare ikke ting, der drejer rundt” = 13 årig pige
OBS: Flere piger havde skrevet et par ting

DRENGENE:
5 er vilde med Odinekspressen   20 %
3 Dæmonen                                    12 &
2 Rutsjebanen                                  8 %
2 Monsunen
2 Karusellen
2 Himmelskibet
2 ”ved ikke”
Udover var der skrevet: ”Det vilde” – Ballongyngerne – Det gyldne Tårn – Flyverne – Cobratårnet – Svinehjulet (?) og ”alt”.
 
HVOR MANGE PENGE BRUGER DU CA.,  NÅR DU ER i TIVOLI?
PIGERNE:
9 bruger 500, kr. pr. besøg          20 %
9 bruger 200,- kr. pr. besøg         20 %
8 ”ved ikke”                                    17 %
5 bruger 300,- kr.                            11 %
4 bruger 400,- kr.                             9 %
3 skrev, at forældrene betaler       7 %
2 bruger 100,- kr.                             4 %
2 bruger 600,- kr.
Ellers blev skrevet: 550,- - 450,- - 250,- og ”betaler entre og turpas” – pige 16 år
Gennemsnittet giver ca. 350,- kr.
 
 
DRENGENE:                                                                                                                                                  Side          14
6 bruger 300,- kr. pr. besøg                                      24 %
5 ”ved ikke”                                                                 20 %
3 bruger 500,- kr.                                                       12 %
2 bruger 100,- kr.                                                       8 %
2 bruger ingen penge (forældre betaler)               8 %
Resten bruger: 200,- - 700,- - 270,- - 350,- 600,- 150,- og 550,- kr.   = 7 x 4 %
Gennemsnittet bliver: CA. 350,- KR.
-----------------------------------------------------------
KENDER DU NOGEN I BYEN?
PIGERNE:
16 har familie                                                              35 %
10 har både familie og venner                                 22 %
 8 har venner                                                              17 %
 6 kender venner, familie og ”andre” i byen          14 %
 2 har familie og ”andre”                                             4 %
 2 kender ”andre”                                                         4 %
 2 ”ved ikke”                                                                  4 %
 
DRENGENE:
9 har familie                                                                 36 %
6 har både familie og venner                                     24 %
3 har familie, venner og ”andre”                               12 %
2 har venner                                                                   8 %
2 ”ved ikke”                                                                    8 %
1 har venner og ”andre”                                              4 %
1 kender ”andre!                                                           4 %
1 kender ingen i byen                                                   4 %
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
SAMMENFATNING:                                                                                                                        Side       15
DELTAGERNE I RUNDSPØRGEN
71 børn og unge havde valgt at deltage i denne rundspørge. Der var næsten dobbelt så mange piger med - i forhold til drenge. Man kunne deltage både via nettet og via fremlagte skemaer. Vi kom dog lidt sent ud med at lægge skemaet på nettet. Flest deltog fra de fremlagte skemaer.
71 deltagere er OK, det kan vi kun være tilfredse med. Men selvfølgelig havde det været endnu sjovere, hvis flere havde deltaget. Men vi tror, her i bagklogskabens lys , at overskriften på rundspørgen nok skulle have været en anden, der måske kunne få flere til at være med. Vi har lidt på fornemmelsen, at ”København før og nu” nok har oset for meget af ”noget historisk” og kedeligt, og det var der jo ikke tale om.  
Det er meget normalt, at der er flest piger med i rundspørgen. Det er efterhånden også vores erfaring med alle de rundspørger, vi gennem årene har kørt. Der har kun været én rundspørge, hvor der var flest drenge med, og det var da vi kørte rundspørgen om kriminalitet
Gennemsnitsalderen på deltagere er der heller ikke noget nyt i; drengene har altid været de ældste. 15 år var de denne gang og for pigernes vedkommende var det 14 år.
De fleste deltagere kom fra Albertslund, hvor skemaerne som bekendt var fremlagt. Ellers var deltagerne repræsenteret fra hele landet.
NÅR DE ER INDE I BYEN
Lidt under halvdelen af pigerne tager ind til byen én gang om måneden og det var kun tilfældet for en lille tredjedel af drengene, hvorimod lidt flere drenge, lidt over en tredjedel, tager af sted til byen én gang om ugen og det var der kun lidt under en femtedel af pigerne, der gjorde. En fjerdedel af drengene kommer sjældent til byen og for pigernes vedkommende gælder det for lidt over en tredjedel.
Når de tager i byen, shopper de fleste piger og er sammen med vennerne i nævnte rækkefølge og det var lige omvendt for drengene. Flere af pigerne havde også skrevet, at de ”oser” og tager på cafe, og det var der ikke nær så mange drenge, der gjorde på deres byture.
Pigerne bruger omkring 350,- kr. og drengene ca. 225,- kr. i byen pr. gang.
For begge køns vedkommende var det forældrene, der primært punger ud.

Første gang de var inde i byen uden voksne var for pigernes vedkommende lidt højere i forhold til drengenes, hhv. knap 12 år for pigerne og 11,3 år for drengene. Omkring en fjerdedel af pigerne havde dog stadig ikke været alene i byen og det var der kun få drenge, der ikke havde været.
Langt de fleste af pigerne tager sammen med vennerne og ca. en tredjedel følges med forældrene. Nogenlunde ligeligt fordelt med venner og forældre, var det derimod for drengenes vedkommende.
SHOPPING, RESTAURANTER OSV.
Af butikker frekventerer pigerne H og M, Deres, New Yorker, Only, Gina Tricot m.fl. og drengene går i computershops, Magasin, butikker med sportstøj, New Yorker, Fona m.fl.
Ca. en fjerdedel af pigerne går på Mac Donald, hvis de skal have lidt at spise, herefter var SunSet og Italienske restauranter det foretrukne. I øvrigt var der 9 piger, der havde skrevet, at de går ikke på restaurant, når de er i byen.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                               Side     16
Populærest for drengene var også Mac Donald, Shawarmabarer og herefter italienske restauranter.
7 drenge, går ikke på restaurant.
Det bedste ved København var for pigerne;  butikkerne, stemningen, ”alt”, Tivoli, Strøget, menneskene m.m. og drengene finder biograferne, butikkerne, den gode stemning, som det bedste ved byen.
”Strøget” fandt begge køn som yndlingsstedet og herefter havde pigerne skrevet Tivoli, ”det hele” m.m. og drengene;  Palads bio, Rådhuspladsen, New Yorker  m.v.
PÅ MUSEUM
En fjerdedel af pigerne havde valgt Nationalmuseet som det bedste museum og herefter kom Københavns Bymuseum og Zoologisk Museum, men omkring halvdelen af pigerne sat X ved, at de ikke vidste hvilket museum, der var det bedste. Drengene havde tilkendegivet Geologisk Museum, Statens Museum for Kunst, Københavns Bymuseum m.m. En tredjedel af drengene vidste ikke, hvilket museum, der var bedst.
Lige knap halvdelen af pigerne tager på museum hvert halve år og omkring en fjerdedel gør det én gang om året. Der var faktisk 6 piger, som havde skrevet, at de kommer på museum én gang om måneden og 3 kommer aldrig!
Hos drengene var det godt og vel under halvdelen, der kommer på museum hvert halve år og ca. en tredjedel kommer derind én gang om året. Her var blot en enkelt dreng, som tager på museum en gang hver måned og en, der aldrig kommer på museum.
FLYTTE TIL BYEN SENERE I LIVET
At bo i byen engang havde under halvdelen af pigerne tilkendegivet, at de gerne ville , og lidt flere drenge, dog stadig under halvdelen, kunne tænke sig det engang.  Under en fjerdedel af pigerne kunne ikke tænke sig at bo i byen og resten vidste ikke lige nu, om de ville. Hos drengene var det en fjerdedel, som ikke ville bo i byen senere i livet og resten ”vidste ikke” noget endnu.
BALLADE I BYEN
Et stort flertal af pigerne havde aldrig oplevet noget ballade i byen og lidt over halvdelen af drengene, havde heller ikke oplevet ballade i byen.
De fleste piger havde ikke været en del af noget ballade nogensinde, men der var dog 5 piger, som havde. ¾ af drengene havde ikke været involveret i noget ballade, men 6 havde dog været det.
TIVOLITURENE
Ca. halvdelen af pigerne kommer i Tivoli to gange om året og omkring en tredjedel kommer mere end tre gange om året! Et lille antal kommer kun én gang om året. Hvorimod drengene kommer noget under halvdelen mere end tre gange om året. En tredjedel kommer to gange om året og én anden tredjedel én gang om året.
Rutsjebanen var den populæreste forlystelse for pigerne og herefter kom ”det hele”, Dæmonen, Snurretoppen, Det gyldne Tæppe, ”De vilde ting” m.v. Drengene havde skrevet
                                                                                                                                               
          Side 17
                                                                                                                                                  
Odinekspressen som det bedste og herefter kom Dæmonen, rutsjebanen, Monsunen, karrusellen m.m.
Både pigerne og drengene bruger i gennemsnit 350,- kr. hver gang de er i Tivoli.
FAMILIE OG VENNER I BYEN
Omkring en tredjedel af begge køn har familie inde i byen og ca. en fjerdedel har både familie og venner, som de kan besøge.
-----------------------  
EVALUERING
Det var lidt af en overraskelse at læse, at drengene tager lidt oftere ind til byen end pigerne gør. Vi har altid troet, at det var omvendt, og drengene var også lidt yngre, viste det sig, når de første gang var uden voksne i byen. Måske ikke så overraskende?! Omkring en fjerdedel af pigerne havde endnu ikke prøvet at været ledsaget uden deres forældre og for drengene var det kun få, der stadig ikke havde prøvet at være inde i byen uden voksne. De fleste piger tager som regel sammen med vennerne til byen og ca. en mindre del tager altid sammen med forældrene. Drengene tager lige meget sammen med vennerne og forældrene.
     Det var ingen overraskelse, at pigerne primært shopper og er sammen med vennerne og drengene var mest sammen med vennerne. Shoppe var ikke lige det, der stod øverst for drengene, når de trasker rundt i byen. Det er primært forældrene der betaler for begge køns byture, og pigerne ofrer lidt flere kr. og øre på indkøb i forhold til drengene.
     Både pigerne og drengene går på Mac D. når de er i byen, og herefter foretrækker de at gå på hhv. SunSet og Swarwarma bar. Kort sagt steder, der ikke er for fine. Dog var der enkelte piger og drenge der bedst kunne lide italienske restauranter. Der var 9 piger og 7 drenge, som ikke havde prøvet at gå på restaurant eller café, når de var derinde.
     Strøget var tilsyneladende populært at bruge tid på og det falder jo godt i tråd med, at pigerne bruger en del tid på at shoppe, men populært var også Tivoli og biograferne - i sær for drengenes vedkommende.
    
Museumsbesøg var lidt overraskende rimeligt populært. Vi havde dog ikke udspecificeret, om det var med forældrene eller skolen, de tog på museum sammen med. Men i hvert fald viste rundspørgen, at ca. halvdelen af både pigerne og drengene kommer der hvert halve år og en fjerdedel af pigerne én gang om året og drengene en tredjedel. Det er da ganske pænt. Pigerne kunne bedst lide Nationalmuseet, Københavns Bymuseum og Zoologisk Museum. Halvdelen af pigerne og en tredjedel af drengene havde dog skrevet, at de ikke vidste, hvilket museum der var det bedste i København, men det behøver jo ikke at være negativt.  Drengene kunne bedst lide Geologisk Museum, Statens Museum for Kunst og Københavns Bymuseum. Drengenes 1. og 2. valg, er måske lidt specielle?  Geologisk Museum - fordi det udadtil ikke gør så megen stads ”ud af sig selv” og virker umiddelbart ikke alt for børnevenligt og Statens Museum for Kunst, ”taler” vist også primært til voksne, og/eller kunstinteresserede. Valgene er meget positive, syntes vi. 
Ang. oplevelser med ballade, eller at de selv havde været involveret i dette, var der kun få af vores respondenter, der havde prøvet. Heldigvis, vil vi sige, og kommenterer ikke dette yderligere.
 

                                                                                                                                              side               18
TIVOLI, er som sagt et populært forlystelsessted, og både pigerne og drengene kommer flittigt derinde i hver sæson. De kan lide at prøve forskellige ting, som ikke er for kedelige og stillestående, fx for pigernes vedkommende var der flest til Rutsjbanen og Dæmonen og drengene foretrak Odinekspressen og ligeså Dæmonen. Begge køn bruger i gennemsnit 350,- kr., når de er derinde.
Alle deltagerne havde familie og venner i byen. Vi spurgte også, om de kunne tænke sig at bo i byen engang, når de var blevet ældre. Det er selvfølgelig et svært spørgsmål at tage stilling til, når man ikke er så gammel endnu, også selvom de kendte nogen i forvejen byen, og måske bør kunne fornemme, hvordan det er at bo i en by. Ca. halvdelen af alle ville gerne engang bo derinde, men ca. en fjerdedel havde ikke lyst til at bosætte sig der. Resten vidste ikke noget om dette endnu.
Det er altid rigtig sjovt og spændende at arbejde med en rundspørge, og det har denne også været. Vi får mange oplysninger og viden ud af det og det opvejer til fulde, at det kan være lidt af en tidsrøver. Men det er jo kun ca. hvert andet år, vi arbejder med en rundspørge. Vi syntes, at der er så meget positivt ved disse rundspørger, at vi også fremover vil fortsætte med dem.  Der er jo heller ikke ret mange, der laver sådanne ”undersøgelser” blandt børn og unge, hvor emnerne er lidt anderledes og ”skæve” i forhold til valget af emner blandt de professionelle, der arbejder med dette.  
Det, vi bl.a. har lært af denne, er, at det er vigtigt, at man præciserer overskriften eller navnet på rundspørgen, så det frister lidt flere at gå i gang med spørgsmålene. Vi ved jo selv, at det ikke altid er lige det, man gider bruge tid på, men ved at ”lokke” lidt mere, kan vi måske få flere til at være med. Men trods alt er 71 deltagere, da heller ikke helt tosset, og vi kan også være tilfredse med, at børn og unge uden for vores by, har vist interesse for at være med. Næste gang er det også vigtigt, at spørgsmålene/skemaet på hjemmesiden starter op samme tid som skemaerne lægges ud på biblioteket. En anden god ting, som vi måske vil tage op igen, er at fremsende skemaerne til et par klubber og et par skoleklasser. Det kan både være her i Albertslund og i de nærliggende byer, fx i Vestegnens område. Det tager vi dog endelig stilling til, når vi om ca. et par år igen, udarbejder en rundspørge. Den tid – den glæde!
Her til sidst vil vi takke alle 71 piger og drenge, at de/I havde lyst og tid til at deltage i denne rundspørge!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velkommen til Børnepanelets rundspørge! Tag venligst et skema og udfyld det. Sæt X ved det du mener, passer på dig. Vi skal bruge rundspørgen i forbindelse med temaet ”København – før og nu”.
Rundspørgen løber til 10. Juni 2009 (forlænget 14 dage). Alle børn og unge er velkomne til at deltage!!!!

                                                                       1 gang om ugen -1 gang om måneden - Sjældent – Aldrig - Andet
Hvor ofte tager du ind til byen/København?                            ⃞               ⃞       ⃞    ⃞
                                                       Shopper – ”oser” - Sammen med venner –På cafe- I bio- På museum - Andet
Hvad laver du, når du er i byen?             ⃞             ⃞             ⃞     ⃞      ⃞        ⃞   
Hvor mange penge bruger du ca. hver gang, du er i byen? _______________________ kr.
                                                         Forældre    Mig selv   Andre      
Hvem betaler dine ture til Byen?                  ⃞      ⃞
Hvor gammel var du første gang, du var uden voksne i København? _____________   år
                                                                        Venner - Forældre – Kæreste – Alene - Andre
Hvem tager du ind til byen sammen med?                ⃞        ⃞       ⃞      ⃞
Hvilke butikker går du mest i inde i byen? __________________________________________________
Hvilke restauranter går du mest på inden i byen? ___________________________________________
Hvad er det bedste ved byen/København? _________________________________________________
Hvad er dit yndlingssted inde i byen? ______________________________________________________
Hvilket museum er det bedste i byen?   ____________________________________________________
                                                         1 gang om året - Hvert halve år - Hver måned - Aldrig - Andet
Hvor ofte kommer du på museum?                        ⃞             ⃞         ⃞     ⃞
                                                                    
                                          Fortsættes næste side…………………………………..   
è
 Side 2
                                                                                               Ja -     Nej - Ved ikke
Vil du selv bo i byen, når du bliver ældre?                ⃞     ⃞
                                                                             Ja -     Nej
Har du oplevet noget ballade i byen?                       ⃞
                                                                             Ja flere gange -          1 gang    -   Aldrig     - Andet
Har du selv været en del af noget ballade?                                ⃞        ⃞        ⃞
Hvad skete der? __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
                                                              Mere end 3 gange -   2 gange – 1 gang -   Aldrig   -      Andet
Hvor ofte kommer du i Tivoli hvert år?                          ⃞         ⃞       ⃞       ⃞
Hvad kan du bedst lide at prøve i Tivoli? _____________________________________________
Hvor mange penge bruger du ca. i Tivoli, når du er der? _______________________   kr.
                                                      Familie -   Venner -          Andre
Kender du nogen i byen/København?                      ⃞           ⃞
 
    
                         
Pige       Dreng
Jeg er en                  ⃞        
Alder: ___________ år                              Jeg bor (by): ______________________________________
Tak fordi du tog dig tid til at besvare skemaet!!!!!!!! Smid venligst skemaet i postkassen!
I løbet af en måneds tid, efter indsamlingen af skemaerne, vil vi have resultatet, som offentliggøres på vores hjemmeside:    www.børnepanelet.dk
Hilsen
Børnepanelet, marts 09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ---------------------------------

 

Resultatet af rundspørgen :
 

                           
”KOMMER DU PÅ BIBLIOTEKET?”
           

Forord
Her kommer resultatet af Børnepanelets rundspørge ”Kommer du på biblioteket?”
Børnepanelet er i fuld gang med temaet ”Kultur og livsstil”! Det er efterhånden blevet en tradition, at foretage en rundspørge i forbindelse med det tema, vi arbejder med. Og det ville vi ikke snyde vores læsere for denne gang og vi synes samtidig, at det udvider vores egen horisont.

Omfanget af rundspørgerne varierer selvfølgelig meget, alt efter hvor megen tid vi kan bruge på den, emnets art osv.
Baggrunden for rundspørgen:
I vinter og foråret var der stor debat i medierne, bl.a. om hvorfor der er et faldende lånertal på mange af landets biblioteker og hvad man evt. kan gøre for at de bliver mere attraktive, brugervenlige og tidssvarende, så flere lånere igen får lyst til at benytte bibliotekernestilbud.
 
Ledelsen på Albertslund Bibliotek foreslog Børnepanelet at foretage en rundspørge om emnet - henvendt til børn og unge – da de (vi) jo både er nuværende – og fremtidens lånere. Da vi tilfældigvis lige var begyndt på temaet ”Kultur & livsstil”, og det faldt godt i tråd med emnet, syntes vi, at det var en rigtig god ide.  Så vi gik straks i gang med at udarbejde rundspørgen.

Rundspørgen startede den 25. januar og sluttede den 16. maj 2007.      
Rundspørgen var åben for alle – men henvendte sig primært til børn og unge.
Der blev fremlagt spørgeskemaer på Hovedbiblioteket og på de tre biblioteksfilialer. Skemaet blev desuden lagt ud på Albertslund biblioteks hjemmeside samt Børnepanelets egen hjemmeside.  En artikel vedr. rundspørgen blev lagt ud på webbloggen på avisen Vestegnen og på
Børnepanelets hjemmeside under ”artikler”.

BØRNEPANELET   ©
Albertslund Bibliotek
Red.: Marianne Nelhorf-Holm
Juli 2007
-------------------------------------------------------------------------
 
 
SÅ MANGE DELTOG:
Vi modtog i alt 153 udfyldte skemaer inkl. 5 skemaer, der var ugyldige.
I alt seriøse deltagere: 148.
 Heraf 88 piger    = 59%
          60 drenge =  41%
         148              100%
----------------------------------------------------------------------------------------
HVOR KOM DELTAGERNE FRA:
 128 kom her fra Albertslund                            = 87%
   13 fra Brøndbyøster                                    =  9 %
     3 fra Vallensbæk                                       =  2 %
     1 fra Glostrup                                            = 0,5%
     1 fra Hvidovre                                           = 0,5%
     1 fra Ballerup                                            = 0,5%
     1 fra Randers                                             = 0,5%
 148                                                                 100%
-----------------------------------------------------------------------------------------
 HVOR GAMLE VAR DELTAGERNE:
 Pigerne:
De yngste piger var 8 år. Den ældste pige/kvinde 29 år.
 Pigernes aldersfordeling:
 8 år              i alt   2
 9 år              i alt   2
10 år             i alt   2
11 år              i alt  7
12 år             i alt 12
13 år       i alt 20   77            Flest deltagere

14 år             i alt 13
15 år          i alt 19                            Næst flest deltagere
16 år             i alt   8
19 år             i alt   1
20 år             i alt   1
29 år             i alt   1
 Drengene:
Den yngste dreng var 2½ år (mor besvaret skemaet) - herefter 7 år
Den ældste dreng (mand) var 50 år.
Drengenes aldersfordeling:
 2½ år           i alt   1
  7 år             i alt   1
  8 år             i alt   1
  9 år             i alt   4
10 år             i alt   2
11 år              i alt   7
12 år          i alt  10                   Næst flest deltagere
13 år             i alt   7
14 år             i alt   4
15 år       i alt  13  77      Flest deltagere

16 år             i alt   3
17 år             i alt   1
18 år             i alt   1
20 år             i alt   1
21 år             i alt   1
22 år             i alt   1
50 år             i alt   1
 
---------------------------------------------------------------------------------------------

 KOMMER DU PÅ BIBLIOTEKET ELLER……. ?
 129 = 87 %  kommer på biblioteket                                                    
    9 =   6%   kommer både på biblioteket og på skolebiblioteket:                                  
    5 = 3,5%  kommer kun på Skolebiblioteket
    5 = 3,5%  kommer ikke på biblioteket
148    100%
 
HVILKET BIBLIOTEK KOMMER DU PÅ?
 98  = 71% kommer på Hovedbiblioteket i Albertslund
18   = 13% kommer på filialbiblioteket i Hedemarken
12   =   9% kommer på biblioteket i Brøndbyøster
  6  =    5% kommer på filialbiblioteket på Stensmosegård
  2  =    1% kommer på filialen i Nordmarken (Vallensbæk)
  1   =   0,5 % kommer i Sydhavnen
  1   =   0,5 % kommer på Hvidovre hovedbibliotek
I alt 138 piger og drenge
        (5 kommer kun på skolebibl. og 5 kommer slet ikke på bibl. – se forrige punkt)
-------------------------------------------------------------------------------------------

Hvorfor kommer de 10 ikke på biblioteket?
  9 gider ikke
  1  ”andet”
Kommentar: ”Det er totalt kedeligt!”
--------------------------------------------------------------------------------------------

 HVOR OFTE KOMMER DU PÅ BIBLIOTEKET?
55 = 40%  havde sat x ved ”kommer 1 gang om måneden”
42 = 30%       -     -   -    -   ”kommer en eller flere gange om ugen”
30 = 21%       -      -   -    -   ”kommer hver dag”
11  =   9%       -      -   -    -   ”andet”
I alt 138 piger og drenge
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMME PÅ BIBLIOTEKET?
 50  =  34%   havde sat X ved ”Andet”                                                 
44  =  29%   havde sat X ved ”Flere computere”                                  
32  =  22%   havde ikke skrevet noget dette felt                                 
22  =  15%   havde sat X ved ”Bedre atmosfære”                                 
148    100%
                                                      
Under ”Andet” blev nedenstående noteret:
7  personer: ”Der er gode bøger”
4       -       :  ”Flere nye bøger”’
3       -       :  ”Bedre bøger”
3       -       : ”Computertiden skal være længere”
2       -       : ”Jeg kan godt lide at læse”
2       -       : ”Bedre unge-afdeling”
2       -       : ”Flere film og bøger”
2       -       : ”Her er godt – alt er godt”
2       -       : ”Mere plads”
2       -       ; ”Bolsjer”
2       -       : ”Flere bøger og CD´er”
1  person    : ”Der skal være noget sjovt”
1       -       : ”Mere personale”
1       -       : ”Musik og te”
1       -       : ”Hyggehjørne med te”
1       -       : ”En større læselyst fra min side”
1       -       : ”Gider ikke ”
1       -       :”Flere bøger man har brug for til lektier”
1       -       : ”Der skal ikke være så mange computere – det er jo et bibliotek”
1       -       : ”Biblioteket ligger for langt væk”
1       -       : ”Flere mangategneserier”
1       -       : ”Ønskes tidligere åbningstider”
1       -       : ”Farver – flere børnespil og legeredskaber”
1       -       : ”Det er altid i topklasse”
1       -       : ”Cafe mangler”
1       -       : ”Bedre lugt (indeklima)”
1       -       : ”Bedre personale”
1       -       : ”Intet kan få mig til det”
1       -       : ”Intet skal forandres”
1       -       : ”Lidt hyggeligere”
--------------------------------------------------------------------------------------

 HVAD LAVER DU PÅ BIBLIOTEKET?
 85 havde sat X ved ”Låner bøger”
75    -       -   -    -    ”Er på computeren”
50    -       -   -    -    ”Låner spil/film”              
28    -       -   -    -    ”Laver noget andet”
                                                                
OBS: Flere havde sat X ved mere end én aktivitet.

Hvad laver de 28, der ikke låner bøger, er på computeren eller andet?
 4 personer læser lektier
4         -     læser
4         -     går til Børnepanelet
3         -     keder  sig
3         -     låner musik
1  person    tager billeder
1         -     hygger, leger, mor læser bøger
1         -     leger
1         -     låner ikke noget
1         -     hygger
1         -     går på wc
1         -     læser blade
1         -     læser aviser
1         -     passer sin søster
1         -     venter på mor
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 HVAD ER GODT VED BIBLIOTEKET?
 85 havde sat x ved ”Bøgerne”
78    -       -   -    -   ”Computerne”
43    -       -   -    -   ”Personalet”
24    -       -   -    -   ”Andet”
 OBS: Flere havde skrevet mere end én ting
 Under ”andet” havde de 24 nedskrevet følgende ang. ”hvad der er godt…”:
4 personer ved ikke
3     -       :  ”Alt er godt”
3     -       :  ”Intet”
2     -           :  ”Musikken”
2     -           :  ”Børnepanelet”
1      -           : ”Personalet er søde
1 person       : ”Der er stille”
1     -            : ”Personalet er professionelt”
1     -            : ”Spillene”
1     -            : ”legetøjet”                                          
1     -            : ”Kæmpebamsen”
1     -            : ”Det er gratis”
1     -            : ”God service”
1     -            :  ”Man kan slappe af”
1     -            : ”Lånemulighederne”
 -----------------------------------------------------------------------------------------

 HVAD ER DÅRLIGT VED BIBLIOTEKET?
 48 = 33% havde sat x ved ”andet”
38 = 25,5 havde ikke skrevet noget her
27 = 18%  havde sat x ved  ”bøgerne”
18  = 12%    -   -    -     -    ”personalet”
17  = 11,5    -   -    -          ”computerne”
148 – 100%
 Under ”Andet” var følgende nedskrevet:
 8 personer: ”Alt er godt”
8        -      : ”Ikke noget”
4        -      : ” Film og DVD´erne”
4        -      : ”Ved ikke”
4        -      : ”For få PC´er”
2        -      : ”Atmosfæren”
2        -      : ”Der er ikke så gode bøger”
2        -      : ”At man skal være stille”
1  person    : ”At man ikke kan låne malerier”
1        -       : ”At der er nogle film, man ikke må låne”
1        -       : ”At man ikke må spise noget – heller ikke engang tyggegummi”
1        -       : ”Der mangler en cafe”
1        -       : ”Toiletterne lugter”
1        -       : ”Alt – undtagen computerne”
1        -       : ”Man har svært ved at trække vejret”
1        -       : ”Det gamle var hyggeligere”
1        -       : ”At man kun kan låne filmene 7 dage”
1        -       : ”Computernes placering”
1        -       : ”Ungdomsafd. er for lille”
1        -       : ”Jeg vil have nogle sødere bibliotekarer”
1        -       : ”Fordi de fleste bøger har man læst”
1        -       : ”At bøgerne er udlånt”                                
1        -       : ”Dårlig ungdomsafd ”.
1        -       : ”Det er dem, der larmer”
1        -       : ”At man kun må sidde 2 ved computerne”
1        -       : ”Åbningstiderne”
1        -       : ”At man får bøder uden advarsel”
1        -       : ”Flere aktiviteter efterlyses”
1        -       : ”Gerne playstation og Nitendo”
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 HVAD KAN GØRES BEDRE?
 
53 =  36%     ønsker flere computere
39 =  26,5%  ønsker bedre indretning
24 =  16%      mener ”bøgerne” kan blive bedre
17  =  11,5%   havde ikke besvaret dette spørgsmål
15  =  10%     havde sat x ved ”andet”
148 = 100%
 36 havde skrevet følgende i feltet nedenunder spørgsmålet:
 5 personer: ”Ikke noget”
4       -      : ”Nyere DVD´er/film ønskes”
4       -      : ”Ved ikke”
3       -      : Flere bøger”
2       -      : ”Nyt personale”
1 person   ; ”Personalet ER bedst”
1       -      : ”Åbne vinduer og stille musik ønskes”
1       -      : ”Mere atmosfære/hyggeligt”
1       -      : ”Mere personale”
1       -      : ”Flere små kroge efterlyses”
1       -      : ”Nyere bøger”
1       -      : ”Kakaomaskine”
1       -      : ”Man skal kunne købe bolsjer, kakao, te og kaffe”
1       -      : ”Personalet er sure og de gider ikke hjælpe”
1       -      : ”Luften på toilettet”
1       -      : ”Færre computere”
1  person:   ”Vi hygger os rigtigt meget og det er en go´ måde at bruge tiden på”
1      -     :  ”Der burde ikke laves noget om”
1      -     :  ”Sofaarrangement til børn”
1      -     :  ”Der skal være Sims 2-spil”                                
 1      -     : ”Sækkepuder, børneteater, mere legetøj, flere farver på møblerne”
1      -     : ”Jeg hader bøder – man glemmer nemt en bog efter 1 måned – ønsker besked via
                SMS
1      -     : ja - gerne en cafe”.
 ----------------------------------------------------------------------------------

 HER KAN DU SKRIVE NOGET, SOM VI IKKE SPØRGER OM:
25 benyttede sig af dette:
 ð ”Jeg ville gerne have, at I havde et lokale, så andre ikke kan se, hvad man laver” –
     Dreng 12 år/Albertslund
ð ”Jeg elsker biblioteket og computerne” Dreng 20 år, fra Randers (besøg i
    Albertslund)
ð ”Jeg vil godt spørge om hvad Børnepanelet er, det lyder pænt kedeligt”. Pige 13 år,
     Albertslund
ð ”Et specielt sted til at lave lektier – en vandpost og flere bløde sofaer”. Pige 15 år,
    Albertslund
ð ”Jeg synes, det er et godt bibliotek” Dreng 9 år, Albertslund
ð ”Flere computere”. Dreng 11 år, Albertslund
ð ”Det kunne være hyggeligt med højtlæsning for børn”. Pige 9 år, Albertslund
ð ”Det skal komme flere gode og sjove bøger”. Dreng 12 år, Albertslund
ð ”Puderum til at læse i”. Dreng 7 år (mor skrevet), Albertslund
ð ”Mange flere computere”. Dreng 10 år, Albertslund
ð ”Fuck Hedemarkens bibliotek. Den er pisse dårlig og jeg synes, at vi skal have nogle
     smukkere medarbejdere”. Dreng/mand  22 år, Albertslund
ð ”Hader bøder og man glemmer nemt en bog efter 1 måned”. Pige 15 år, Albertslund
ð ”Hvad gør man, når ens kæreste lige har slået op,,,,,,,,,,,,,,,  osv. Pige 15 år,
     Albertslund (spørgsmålet ER besvaret af Børnepanelet!)
ð ”Flere computere, tak!” Pige 12 år, (Hedemarken) Albertslund
ð ”Jeg synes, at vi skal have gode bøger og 5 eller 4 computere. He-he.” Pige 11 år,
     (Hedemarken) Albertslund
ð ”Vi vil have flere computere og mere tid til computer og et større bib., tak!” Pige 14
     år (Hedemarken) Albertslund
ð ”Jeg elsker bøgerne og hader computerne og elsker bøgerne. Hej, hej.” Pige 12 år,
    Albertslund
ð ”Der skal være flere computere!” Pige 13 år, Albertslund
ð ”Der skal være bolsjer til 1 krone”. Pige 13 år, Albertslund             
ð ”Der skal komme tegnefilm og flere billedbøger”. Dreng 17 år, Albertslund
ð ”Der skal være lidt mere hyggeligt”. Pige 13 år, Albertslund
ð ”Jeg synes, det er et godt biblioteket er så stort. Der er ikke så mange andre, der
     er lige så store”. Pige 10 år, Albertslund
ð ”Gratis slik og kage (roulade)”. Dreng 15 år, Albertslund
ð ”Biblioteket er bare kedeligt”. Pige 15 år, Albertslund
ð ”Jeg synes, der skal flere programmer i en pc.: Fx spil, sange/musik osv.” Dreng 13
     år, (Skolebibliotek) Albertslund
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
SAMMENFATNING OG EVALUERING:
 
Flest piger – 59% - deltog i rundspørgen. Det er også det, der er ”normalt” for vores rundspørger og i det hele taget, er det primært pigerne, der er på banen, også når det gælder breve og andet, der bliver skrevet hertil Børnepanelet.
Kun én af vores rundspørger har drengene været i flertal og det var rundspørgen om kriminalitet.
Begge køn er rigt repræsenteret i aldersgrupperne – selvom rundspørgen mest henvendte sig til børn og unge – men alle måtte gerne deltage. Medianen for pigerne lå omk. de 13-årige og lidt højere for drengene  - nemlig på 15 år.
 
De fleste deltagere kommer her fra Albertslund, selvom rundspørgen var lagt ud på hjemmesiden. I princippet kunne alle Danmarks børn og unge deltage.
Der var dog et mindre antal, der havde ”sneget” sig ind fra bl.a. Brøndby.  
 
Det var/er rigtig godt at læse, at et kæmpe stort flertal frekventerer bibliotekerne. Kun 5 deltagere, kommer slet ikke på et bibliotek. Og andre 5 nøjes med skolebiblioteket. De fleste piger og drenge kommer på Albertslund Hovedbibliotek, men nogle af deltagerne benytter også filialbibliotekerne i Albertslund.
Knap halvdelen havde tilkendegivet, at de kommer på biblioteket omkring 1 gang om måneden. En tredjedel kommer en eller flere gange om ugen og ca. en fjerdedel kommer faktisk hvér dag. Det er da en ganske pæn lånerstatus.                                                                 

”Hvad skal der til, for at komme på biblioteket”, var vores næste spørgsmål. Lidt over en fjerdedel vil gerne have flere computere og en lille del ønsker sig en bedre atmosfære. Rigtig mange havde sat x ved ”andet” og havde bl.a. noteret følgende under spørgsmålet: ”Computertiden skal være længere!” -  ”Bedre unge-afdeling” – ”Mere plads” – ”Der skal være noget sjovt” – ”Mere personale” – ”Ønskes tidligere åbningstider” – ”Der skal ikke være så mange computere – det er jo et bibliotek!” Men der var andre, der havde skrevet positive tilkendegivelser, bl.a.: ”Her er godt – alt er godt!” – ”Det er altid i topklasse” og ”Intet skal forandres!”.

 Når vores deltagere kommer på biblioteket, er det primært for at låne bøger. På 2. pladsen – ikke så overraskende;  går på computeren  og på 3. pladsen; låner spil/film. Et antal havde igen sat x ved ”andet” og når de ikke låner bøger, finder de fx på følgende:  Læser enten lektier, læser, går til Børnepanelet, leger, hygger, læser blade og aviser m.m.
 
”Bøgerne” topper suverænt og lige derefter ”computerne”, da de derefter skulle svare på, hvad der er godt ved biblioteket.  ”Personalet” kom pænt på en 3. plads. Under ”andet” blev følgende bl.a. nævnt: ”Personalet er professionelt og søde” – ”Der er stille” – ”God service” – ”Det er gratis” og ”Legetøjet”.
 
”Hvad er dårligt ved bibliotekerne?” var det næste spørgsmål. ”Bøgerne”, mener ca. en femtedel og færre mener ”personalet” og ”computerne”. Men de fleste havde sat x ved ”andet” og der var faktisk nogle deltagere, der fandt, at der ikke er/var noget dårligt ved bibliotekerne. Ellers blev der fx skrevet ”For få pc´ere”, ”Atmosfæren”, ”At man skal være stille” – ”At man ikke kan låne malerier – ”At der er nogle film, man ikke må låne” – ”At man ikke må spise noget, heller ikke engang tyggegummi” – ”Der mangler en cafe” - ”Det gamle var hyggeligere” – ”Toiletterne lugter” osv. osv.

 Herefter stillede vi selvfølgelig spørgsmålet ”Hvad kan gøres bedre?” og her svarede flertallet: ”Flere computere”. Herefter mente ca. en fjerdedel, at indretningen kan være bedre og færrest mente, at bøgerne kunne blive bedre. Der var også mulighed for at komme med yderligere forslag til dette spørgsmål. Her kan bl.a. fremhæves: ”Åbne vinduer og stille musik ønskes” – ”Mere atmosfære/hyggeligt” – ”Mere personale” – ”Flere små kroge efterlyses” og ”Sækkepuder, børneteater, mere legetøj, flere farver på møblerne” og ”Jeg hader bøder, man glemmer nemt en bog efter 1 måned, ønskes besked via SMS”.

 Tilslut havde vi levnet mulighed for, at man kunne skrive noget, som vi ikke lige spurgte om. Det var der 25, der benyttede sig af.
Her kan fx nævnes: ”Jeg elsker biblioteket og computerne” – ”Et specielt sted til at lave lektier, en vandpost og flere bløde sofaer” – ”Det kunne være hyggeligt med højtlæsning for børn” – ”Vi vil have flere computere og mere tid til computer og et større bib., tak! (Hedemarken)” – ”Der skal være bolsjer til 1 kr.” og ”Jeg synes, det er godt, biblioteket er så stort. Der er ikke så mange andre, der er lige så store”.
 
Summa Summarum kan konkluderes, at vores deltagere benytter bibliotekerne flittigt og flertallet er tilfredse med tilbudene. De fleste kommer på biblioteket primært for at låne bøger og finder bøgerne OK. Andre låner både bøger (og andre matr.) og går på computeren. Et antal går kun på computeren, når de er på biblioteket.

En del har tilkendegivet, at der bør være flere computere til rådighed og længere PC-tid. Flere af de personer, der kun går på computeren, synes, der bør være bedre bøger. Rundspørgen viser desværre ikke, om bøgerne måske umiddelbart virker for ”tunge” for dem, eller de måske bare ikke rigtigt endnu har opdaget bøgernes spændende og mangfoldige verden.
 
De fleste er også tilfredse med personalet, som de finder søde og professionelle.
 Et antal tilkendegav fx, at biblioteket mangler bedre luft og mere hygge, farver, kroge, plads til at læse lektier og en cafe. Om dette kan indfries, må tiden jo vise! Nu ligger ideerne i hvert fald her i rundspørgen ”frisk fra fad”  – lige til at benytte.                             
 
Vi synes, at det har været super spændende at arbejde med denne rundspørge. Vi er også tilfredse med antallet af deltagere - om end det kunne være lidt sjovt, hvis der var flere ude fra det ganske land, som også havde deltaget.
Vi vil slutte rundspørgen i den positive ende med at citere ordene fra en af deltagerne, en pige på 14 år:

”Vi hygger os rigtig meget og det er en god måde at bruge tiden på!”  
            
--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
   BØRNEPOSTENS          
 
                rundspørge om
     
      
  SUNDHED
               &
         
       SYGDOM


Resultatet af rundspørgen omsundhed og sygdom

for børn og unge i Albertslund
 
Rundspørgen blev sat i værk som et led i Børnepostens tema ”Sundhed & sygdom”.
Skemaerne blev fremlagt midt i august 2005 på hovedbiblioteket, samt de tre biblioteksfilialer på Trippendalscentret, på Stensmosegård og i Hedemarken.
Et enkelt antal blev tilsendt et par fritidsklubber.
Der var deadline sidst i november 2005.             
 
Børneposten
Albertslund Bibliotek
Marianne Nelhorf-Holm
Forår 2006
 

SÅ MANGE DELTOG
:
 
I alt 86 udfyldte skemaer blev indsamlet umiddelbart efter deadline. Heraf var de 74 gyldige og de 12 skemaer var ugyldige (fis) og blev kasseret.
 
Ud af de 74 var:
48 piger   – med en gennemsnitsalder på 13½ år      = 65%
26 drenge – med en gennemsnitsalder på 12½ år     = 35%
 
Aldersmæssig fordeling:
Piger:
 
18             12-årige       
10             13-årige                                                                                                                                                                                                                                    
9                       14-årige    
  8             15-årige    
  2             18-årige
 1               9-årig      I alt 48 piger
 
Drenge:
10             12-årige
 6              13-årige
 4              10-årige
 3              11-årige
 2              15-årige
 1              17-årig      I alt 26 drenge
 
------------------------------------------------------------------------------------
HØJDE – VÆGT OG ALDER
 
Pigerne:
Gennemsnitshøjde og vægt for pigerne:
År             Højde       Vægt
 
 9 år          150 cm.     35,8 kg.
10 år         0
11 år         0
12 år         155,8        42 kg.
13 år         164           49,8
14 år         164,7        47 ½
15 år         164,8        48,3
16 år         0
17 år         0
18 år         172           60 ½ kg.
 
Gennemsnitshøjde og vægt for drengene:
År          Højde    Vægt
 
10 år         147 cm.     34½ kg.
11 år         146,6 cm. 37 kg.
12 år         151,8        39 kg.
13 år         154,3        45,8
14 år         0
15 år         165           50
16 år         0
17 år         177           55
-----------------------------------------------------------------------------
 
INDLÆGGELSE PÅ HOSPITAL
 
Pigerne:
 
29 har været på hospital                          = 60,4%
19 har ikke været på hospital = 39,6 %
 
Hvad fejlede pigerne:
4 astma - 2 blindtarmsbetændelse - 2 abort - 2 infektion
1 fjernet mandler – 1 ”noget med” lungerne – 1 brækket ben –– 1 leversygdom – 1 selvmordsforsøg – 1 smerter i øret – 1 hovedpine –– 1 blodforgiftning – 1 ondt i maven – 1 falsk strubehoste – 1 fedme –– 1 anoreksi – 1 ”noget med ” foden – 1 taget piller – 1 opereret i knæet – 1 problemer med at sove – 1 hjernerystelse – 1 meningitis og 1 feberkrampe.
 
Drengene:
17 har været på hospital                           = 65%
 9 har ikke været på hospital = 35%
 
 
Hvad fejlede drengene:
3 brækket ben – 3 brækket arm - 2 noget galt med halsen.
1 ”var faldet ned” -  1 blindtarmsbetændelse – 1 fik fjernet polypper og mandler – 1 stress – 1 slået en flig af knæet – 1 ondt i maven og øret – 1 ”kan ikke huske, da jeg var lille” – 1 falsk strubehoste og 1 kørt galt med cyklen.
 
BESØG PÅ SKADESTUE:
 
Pigerne:
 
29 har været på skadestue                       = 60,4%
19 har ikke været på skadestue               = 39,6%
 
Hvorfor kom pigerne på skadestue:
4 brækket arm – 4 ”ved ikke, var lille” - 3 hul i hovedet – 3 brækket ben – 2 forstuvet foden –  2 brækket foden.
1 brækket finger – 1 ondt i maven – 1 brændt armen – 1 fortrukket håndledet – 1 brækket næsen – 1 slog armen – 1 slået øjet – 1 brækket lilletåen – 1 forstuvet armen – 1 forstuvet finger –1 ”slået mig” -1 ”faldet ned fra sofaen” og 1 slået knæet.
To piger havde været to gange på skadestuen.
 
 
Drengene:
 
18 har været på skadestue                       = 69,2 %
 8 har ikke været på skadestue               = 30,8 %
 
Hvorfor kom drengene på skadestue?
3 ved ikke – 3 fremmedlegeme i næsen (lille sten, peanuts, perle) og 2 hul i hovedet.
1 brækket ben – 1 fik noget i halsen – 1 brækket kravebenet – 1 flækket øjenbryn – 1 forstuvet foden  – 1 ondt i knæet – 1 øjenskade – 1 fyrværkeri i øjet – 1 hjernerystelse og 1 ”kom til skade i hyggerummet”.
 
ER DU TIT SYG ?
 
PIGERNE:
22 havde sat X ved ”nej”                                               = 46%
19 havde sat X ved ”ikke er så ofte”                            = 40%
 7 havde sat X ved, at de tit er syge”                          = 14%
 
HVAD FEJLER PIGERNE, NÅR DE ER SYGE?
14 forkølet - 3 ondt i maven - 3 ondt i halsen - 2 hovedpine - 2 influenza - 2 halsbetændelse -  2 astma - 2 feber -  2 opkastning –
1 blærebetændelse – 1 virus – 1 graviditet – 1 mellemørebetændelse – 1 lungebetændelse - 1 psykiske problemer – 1 iga-defekt - i alt 39 piger – resten 9 piger - havde ikke skrevet noget.
 
HVOR OFTE ER DRENGENE SYGE:
15 havde sat X ved ”ikke så ofte”                                                  = 58%
 9 havde sat X ved ”nej”                                               = 35%
 2 havde sat X ved ”ja”!                                               =   7%
 
HVAD FEJLER DRENGENE, NÅR DE ER SYGE?
10 forkølet - 8 hovedpine - 3 ondt i halsen - 3 mavepine -  1 ondt i kroppen
 og 1 ørepine.
 
-----------------------------------------------------------------------------

 
RYGER DU?

Pigerne:
32 ryger ikke                              = 67%
11 ryger ofte                               = 23%
  5 ryger kun til fester                                  = 10%
 
Hvor meget ryger de 16 piger?:
9 ryger en  pakke daglig
1 ryger næsten en pakke  pr. dag – 1   ti stk. pr. dag - 1  tre-fire stk. pr. dag og 1   en til tre stk. pr. dag
3 piger havde ikke skrevet noget.
 
Hvor gammel var pigerne første gang de røg?
Den yngste pige var 8 år og den ældste var 15 år.  Gennemsnitligt var de 12 år.              
 
 
Ryger drengene?

23 ryger ikke                                                = 88%      
 3 ryger ofte                                                 = 12%
 
Hvor meget ryger drengene?
1 ryger ti stk. pr. dag -   1 ryger seks stk. pr. dag og 1 ryger fem stk. pr. dag               
 
 
Hvor gammel var drengene første gang de røg?
En var 10 år og de to andre var 12 år og det giver et gennemsnit på 11 år.
 
---------------------------------------------------------------------------
 
DRIKKER DU?
Pigerne:
 
28 drikker slet ikke                                     = 58%
10 drikker til festerne                                 = 21%
10 drikker lidt                                             = 21%
 
Hvad drikker pigerne?
 9 øl - 5 vodka - 3 vin - 2 sodavand – 1 champagne til nytår – 1bBacardi Rom – 1 Breezer – 1 ”forskelligt”og 1 cider.
 
Hvor gammel var du første gang du drak?
De yngste var 9 år
De ældste var 14
Gennemsnitsalderen var 12 år
 
Har du haft tømmermænd?
36 piger har aldrig haft tømmermænd       = 75%
12 piger har haft tømmermænd                  = 25%
 
 
Hvordan var dine tømmermænd?
3 piger havde hovedpine - 2 ”klamme” – 1 svimmel – 1 ”ikke så godt” – 1 kvalme – 1 ”ikke fede” og 3 havde ikke skrevet noget
 
 
DRIKKER DRENGENE::
 
20 drikker ikke noget                                  = 77%
 4 drikker kun lidt                                       = 15%
 2 drikker til festerne                                   =   8%
 
Hvad drikker drengene: Spiritus, Martini, vin, Barcardi, Bleezer, Champagne, Coca Cola.
 
Hvor gammel var du første gang du drak?
De yngste var 10 år og de ældste 12 år
Gennemsnitsalderen var 11 år
 
Har du haft tømmermænd?:
18 drenge har aldrig haft tømmermænd     = 69%
 5 drenge havde ikke skrevet noget                = 19%
 3 drenge har prøvet af ha´ tømmermænd. = 12%
 
Hvordan var dine tømmermænd?
To drenge havde skrevet, at de var ”klamme” og 1 havde ikke skrevet noget.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
HASH OG HÅRDE STOFFER
 
Pigerne:
 
37 har ikke røget hash                                 = 77%
11 har prøvet at ryge hash                           = 23%
 
Hvor ofte har pigerne røget hash?:
4 til fester - 2 nogen gange - 2 én gang – 1 tit –– 1 fire gange og 1 to gange.
 
Hvor gamle var de 11 piger første gang de røg hash?:
De yngste var 12 år og den ældste 17 år – gennemsnitlig 13½ år
 
HAR DRENGENE RØGET HASH?
 
24 har ikke røget hash                             = 92%
 2 har prøvet at ryge hash                           =  8%
 
Hvor ofte har drengene røget hash?
1 - ”en gang i mellem og 1 - tre gange.
 
Hvor gamle var de første gang?
Den ene dreng var 12 år første gang og den anden var 14 år.
 
--------------------
HAR DE INDTAGET ”HÅRDE” STOFFER?
Pigerne:
45 havde skrevet, at de aldrig havde rørt de ”hårde” stoffer = 94%
  3 havde  prøvet  ”hårde” stoffer                                            =  6%
 
Hvilke stoffer havde de taget?
2 piger havde taget piller og 1 ”ved ikke”   
 
Drengene:
Alle 26 drenge havde ikke rørt ”hårde” stoffer                  = 100%
------

DYRKER DE MOTION?
Pigerne:
 
22 piger dyrker motion                                = 46%
13 piger dyrker lidt motion                          = 27%
13 piger har kun motion i skolen                   = 27%
 
HVILKEN SLAGS MOTION DYRKER PIGERNE?
9 går fodbold –  6 går til svømning – 5 løbetræning – 4 går til dans – 4 cykler - 3 går til ridning – 2 håndbold.
1 basket – 1 tennis – 1 badminton – 1 yoga – 1 klatring – 1 golf og 1 ballet. Note: Der var 35 piger, som dyrker/dyrkede motion - dvs. flere piger dyrker mere end ting.
Plus de 13 piger, som kun har gymnastik i skolen.
 
 
HVOR OFTE DYRKER PIGERNE MOTION?
8 hver dag  - 8 to gange om ugen - 8 én gang om ugen - 6 tre gange om ugen og 2 hver 2. dag.
1 ”Meget” – 1 fem gange om ugen og 1 fem til seks gange pr. måned.
 
 
DRENGENE OG MOTION:
14 drenge dyrker motion                              = 54,5%
 7 drenge har kun motion i skolen                 = 26,5%
 5 drenge dyrker lidt motion                        = 19%
 
 
HVAD DYRKER DRENGENE AF MOTION?
14 dyrker fodbold - 3 går til svømning og 3 løbetræner. 
Andre aktiviteter: 1 tai kwondo – 1 cykler - 1 går til håndbold – 1 tennis – 1 ”forskelligt” og 1 go card.   
Note: 19 drenge havde skrevet, at de dyrker motion. Dvs. at flere drenge går til mere end en ting.
+ 7 drenge har kun gymnastik i skolen.
 
HVOR OFTE DYRKER DRENGENE SPORT?:
6 næsten hver dag – 5 to gange om ugen - 3 hver dag og 2 fire gange om ugen.
1 tre gange om ugen – 1 nogen gange og 1 sjældent.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
MAD OG DRIKKE:
 
Pigerne:
 
FÅR DE 3 MÅLTIDER OM DAGEN?
 
 39 piger spiser tre måltider om dagen                         = 81%
   9 piger får ikke tre måltider om dagen                      = 19%
 
HVORFOR SPISER DE NI PIGER IKKE TRE MÅLTIDER OM DAGEN?:
2 ”glemmer det”.
 1”Gider ikke” – 1 ”har ikke lyst” – 1 ”spiser, når jeg er sulten” – 1 ”er ikke altid sulten” og 1 ”kedeligt.
 
HVAD SPISER PIGERNE TIL MORGENMAD?
13 spiser boller/krydderboller – 7 cornflakes – 7 yoghurt  - 5 havregryn  - 3 spiser havregrød – 2 rugbrød - 2 mad (?) – 1 cocopops og 1 ”forskelligt”.
Note: Et par piger havde skrevet to forskellige ”ting”.
 
HVAD SPISER PIGERNE TIL FROKOST?
22 har rugbrød med i madpakken - 5 får en grovbolle - 3 sandwich – 3 rugbrød og frugt – 2 pastasalat - – 2 ”meget” - 2 ”forskelligt” og 1 spiser pizza – 1 Nutella-madder og 1 får toast.
Note: 6 piger havde ikke skrevet noget under dette spørgsmål.
 
HVAD ER PIGERNES YNGLINGSMÅLTID?
10 havde skrevet aftensmad - 5 millionbøf - 5 boller i karry og 4 pizza.
1 ”Gratis mad” -  1 ”Sunset-mad” – 1 pølsehorn – 1 grøntsager i ovn – 1 lasagne – 1 bønnetærte – 1 pasta – 1 hakkebøf – 1 dessert og ”alt” undtagen fisk.
Note: 14 piger havde ikke besvaret dette.
 
HVAD HADER PIGERNE MEST AT SPISE?:
5 hader fisk - 4 lever - 3 hader frokosten - 3 broccoli – 3 pølser og 3 rosenkål.
1 risengrød -  1 havregrød – 1 kartofler med brun sovs – 1 morgenmad – 1 auberginer - 1 kød (er vegetar) – 1 pastasalat– 1 fed mad - 1 suppe – 1 mad fra Mc Donald – 1 bønner – 1 kartofler og 1 ”rester”.
Note: Også 14 piger havde ikke besvaret dette.
 
HVAD DRIKKER PIGERNE TIL MÅLTIDERNE?
20 vand                     = 42%
11 mælk                    = 23%
 7 saft                        = 15%
 4 cola                        = 8%
 4 juice                       = 8%
 1 te                           = 2%
 1 øl                           = 2%
 
SPISER PIGERNE FRUGT?
30 piger spiser frugt hver dag                                      = 62,5%
 9 piger spiser frugt en gang i mellem                          = 19   %
 5 piger spiser ikke frugt hver dag.                              = 10,5%
 4 piger havde ikke skrevet noget                                                   =   8   %
------------------
 
DRENGE OG MAD:
 
Får drengene tre måltider om dagen?
 
20 spiser tre måltider om dagen                                   = 77%
 6 spiser ikke tre måltider om dagen                              = 23%
 
HVORFOR SPISER DRENGENE IKKE TRE MÅLTIDER?
2 ”kan ikke lide at spise” -  2 ”ikke tid” – 1 ”er for doven” og 1 ”glemmer det”..
Note: Springer enten morgenmad eller frokosten over.
 
HVAD SPISER DRENGENE TIL MORGENMAD?
4 spiser cornflakes - 4 boller - 3 havregrød - 3 brød - 2 rugbrød med smør/ost -  2 havrefras - 2 ”forskelligt” – 1 frugt - 1 crüsli – 1 toast og 1 gryn.
Note: 2 drenge havde ikke besvaret dette.
 
HVAD SPISER DRENGENE TIL FROKOST?:
11 rugbrød med pålæg - 3 brød – 3 sandwich – 1 pizza – 1 arabisk brød - 1 lasagne – 1 ”forskelligt” og 1 ris med kød.
Note: 4 drenge havde ikke besvaret dette.
 
HVAD ER DRENGENES YNDLINGSMÅLTID?
6  pizza – 6 ”aftensmad” og 2 spaghetti med kødsovs.
1 Chili con carne – 1 frikadeller med kartoffelmos – 1 pandekager – 1 pesto – 1 noget med rejer – 1 boller i karry – 1 lasagne og burger.
Note: Også her havde 4 drenge ikke skrevet noget..  
 
HVAD HADER DRENGENE MEST AT SPISE?
4 lever - 3 havregrød – 2 grøntsager – 2 spinat – 1 syltetøj – 1 shawarma – 1 pizza – 1 øllebrød – 1 ”rester” – 1 fisk – 1 hakkebøf – 1 morgenmad – 1 ”det der feder” – 1 rejer og 1 kartoffelmos.
Note: 4 drenge ikke udfyldt dette.
 
DET FORETRÆKKER DRENGENE AT DRIKKE TIL MADEN:
9 cola/sodavand        = 35%      
8 vand                       = 31%
7 mælk                       = 27%
1 kærnemælk              = 3,5%
1 saft                          = 3,5%
 
DRENGENE OG FRUGT
 
9 drenge spiser frugt en gang i mellem        = 35%
8 drenge spiser ikke frugt                             = 31%
6 drenge spiser frugt hver dag                                       = 23%
3 drenge havde ikke skrevet noget                                  = 11%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PRÆVENTION OG SEKSUELLE DEBUT
Pigerne:
 
HAR DE VÆRET I SENG MED EN?
34 piger har endnu ikke været i seng med en                = 71%
14 piger har været i seng med en                                  = 29%
 
HVILKEN SLAGS PRÆVENTION BRUGTE DE?
9 piger fik drengene til at bruge kondom      = 64%
4 piger havde ubeskyttet sex                        = 29%
1 ”vil ikke oplyse det”                                                    = 7%
 
HVOR GAMLE VAR DE VED DEN SEKSUELLE DEBUT?
4 piger 13 år
3 piger 14 år
3 piger 11 år
2 piger 15 år  
2 piger 12 år              
Gennemsnitsalderen ligger lige omkring 13 år.
 
 
DRENGENE OG SEX:
 
HAR DU VÆRET I SENG MED EN?:
23 drenge har ikke været i seng med en endnu             = 88%
 3 drenge har været i seng med en                                = 12%
 
HVILKEN SLAGS PRÆVENTION BRUGTE DE?
2 drenge benyttede kondom                         = 67%
1 dreng havde ubeskyttet sex                        = 33%
 
HVOR GAMLE VAR DE FØRSTE GANG, DE VAR I SENG MED EN?
De to drenge var 12 år og en var 15 år og de er alle tre 15 år nu.
Gennemsnitsalderen 13 år.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SOVEVANER
Pigerne:
 
HVOR MANGE TIMER SOVER DE HVER NAT?
13 piger sover 9 timer
11 piger sover 8 timer
 8 piger sover 10 timer
 5 piger sover 8½
 3 piger sover 7 timer
 1 pige sover 11 timer
 1 pige 7½
 1 pige 9½
 1 pige 6 timer
Note: 4 piger havde ikke besvaret dette.
 
HVILKEN TID GÅR DU I SENG TIL HVERDAG?
13 piger går i seng kl. 21.30
11 piger går i seng kl. 22 
 9 piger går i seng ved 23-tiden
 5 piger går i seng kl. 21
 4 piger går i seng kl. 22.30
 1 pige går i seng kl. 00
 1 pige går i seng kl. 20.30
Note: Også her havde 4 ikke besvaret spørgsmålet.              
 
 
HVILKEN TID GÅR DU I SENG I WEEKENDEN?
11 piger går i seng klokken 23.30
 6  piger går i seng klokken 00
 5 klokken 23
3 klokken 01
4 mellem klokken 23-02
3 klokken 22
3 ”forskelligt”
2 piger klokken 02
2 klokken 00.30
2 ”når jeg vil”
2  går i seng klokken 22.30
1 går i seng klokken 21
Note: Igen 4 der ikke havde besvaret.
 
 
DRENGENE OG SOVEVANER:
 
HVOR MANGE TIMER SOVER DE HVER NAT?
5 sover 10 timer
5 sover 9 timer
4 sover 8½ time
3 sover 8 timer
3 sover 7 timer
1 sover 10 ½ time
1 sover seks timer
Gennemsnit 9½ time
Note: 4 drenge havde ikke besvaret dette
 
HVILKEN TID GÅR DRENGENE I SENG TIL HVERDAG?
7 går i seng kl. 22
5 går i seng klokken 21.30
4 går i seng klokken 23.
4 går i seng klokken 22.30
1 går i seng klokken 20.30
1 klokken 21.
Note: 4 drenge ikke besvaret dette
 
HVILKEN TID GÅR DE I SENG I WEEKENDEN?
6 klokken 23.30
5 klokken 23.
3 klokken 00
2 ”når jeg har lyst”
1 klokken 03
1 klokken 01.
1 mellem klokken 22-01
1 klokken 00.30
1 klokken 22
1 klokken 21.30
Note: 4 drenge ikke besvaret dette
 
Spørgsmål kun til pigerne:
 
HAR DU FÅET MENSTRUATION?
27 piger har fået menstruation                    = 56%
19 piger har ikke fået menstruation endnu = 40%
 2 piger havde ikke besvaret dette                                 =   4%
 
 
HVOR GAMMEL VAR DU FØRSTE GANG, DU FIK MENS?
13 piger   11 år
   9 piger  12 år
   2 piger  13 år  
   1 pige  14 år  
   1 pige  10 år
   1 pige     9 år
   – Gennemsnitsalderen er/var ca. 11½ år
 
HAR DU NOGLE GENER UNDER MENSTRUATIONEN?
17 piger har ingen gener             = 63%
 3 piger har mavepine                                  = 11%
 3 piger har skrevet ”lidt”           = 11 %
 2 piger har hovedpine                                 = 7 %
 1 pige har ondt i ryggen             = 4 %
 1 pige har smerter                      = 4 %
 
 
HVAD BRUGER DE 27 PIGER SOM BESKYTTELSE UNDER MENSTRUATIONEN:
19 bruger bind                                                                                = 67%
 5 bruger både bind og tamponer                                                    = 19%
 3 bruger tamponer                                                                         = 11%
 1 havde skrevet, at hun bruger noget andet end bind og tamponer                  =  3%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SÅDAN BESKRIVER DE SIG SELV
Pigerne:
(man måtte sætte x ved flere muligheder)
 
40 piger er glade og optimistiske
27 piger er åbne og elsker at lære nyt
27 piger har humor og er sjove
24 piger er temperamentsfulde
13 piger bliver ofte såret og kede af det
   4 piger bliver nemt sure og gale
   2 piger er meget stille og tilbageholdende
 
Under ”andet” havde 10 piger skrevet følgende:
Forvirret – madglad tøs – fjollet – forelsket – lækker – er en god veninde – trænger en gang i mellem til at være alene – god til at holde af – sindssyg og hader mit liv.
 
Note: Pigerne satte gennemsnitligt X ved 3 muligheder
 
SÅDAN BESKRIVER DRENGENE SIG SELV:
18 drenge er glade og optimistiske
14 drenge har humor og er sjove
 9 drenge er åbne og elsker at lære nyt
  4 drenge er temperamentsfulde
 2 drenge bliver ofte såret og kede af det
 3 drenge er meget stille og tilbageholdende
 2 drenge bliver nemt sure og gale
 
3 drenge havde under ”andet” skrevet: –
   Upopulær – god til sport og lidt skør
 
Note: Drengene satte gennemsnitligt X ved 2 muligheder
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
OPSAMLING/EVALUERING
Vi er ganske godt tilfredse med antallet af børn og unge, der har deltaget i rundspørgen.
Selvfølgelig kan man altid ønske sig flere deltagere, men emnet taget i betragtning, samt ”besværet” med at udfylde et skema på 3 sider, er antallet fint. Vi har haft nok at arbejde ud fra.
 
Det kommer ikke som nogen overraskelse, at flertallet af deltagerne er piger – faktisk lige omkring det dobbelte. Noget nyt er, at drengenes gennemsnitsalder er lavere i forhold til pigernes. Det plejer at være omvendt.
 
Ud fra vores forudsætninger, ser det ud som om at gennemsnitshøjden og vægten for deltagerne virker normale, men måske lidt i underkanten med vægten for de 14-15-årige piger?? Det ser ikke ud som om, at nogle af de medvirkende i rundspørgen er/var overvægtige. Og som vi også får bekræftet her i vores rundspørge, er drengene mindre i højden i forhold til de jævnaldrende piger, indtil de er omkring 15 år – så vender det.
 
Det kommer lidt bag på os, at over halvdelen af både pigerne og drengene har været indlagt på hospital; det er da ret meget? Det samme gør sig gældende for besøg på skadestue, men dette undrer os derimod ikke så meget. Procentvis har flere drenge end piger frekventeret hospitalet.
Det passer også med de seneste statistiker fra Danmarks Statistik (1)
Pigerne har været indlagt for mange forskellige sygdomme og lidelser bl.a. astma og for drengenes vedkommende også meget forskelligt, men lidt mere ”drengeagtigt” såsom brækket ben eller arm. - væltet på cyklen og ”faldet ned”.
 
Kun syv piger havde skrevet, at de ofte er syge, bl.a. af astma og psykiske problemer. Mange havde skrevet, at når de endelig er syge, er de mest forkølede eller lider af en anden infektion.
Hos drengene var der kun to, som ofte var/er syge. De lider også at diverse infektionssygdomme og desuden havde otte drenge skrevet, at de har hovedpine, når de er syge. Det forventer man vel mere piger har i forbindelse med menstruation? Men hovedpine kan der naturligvis være flere årsager til.
 
Så går vi til afsnittet omkring rygning. Langt over halvdelen af pigerne ryger heldigvis ikke, men der var elleve, der tilkendegav, at de ryger ofte og fem ryger ”kun” til fester. Ni af pigerne ryger én pakke hver dag – dog er der ikke nogen piger, der ryger flere.
Gennemsnitligt var pigerne 12 år, da de startede med at prøve at ryge - og én pige var kun otte år, da hun tændte den første smøg!
Derimod er drengene ikke så ”slemme”. Her var der kun tre, som ryger og den ene dreng har et forbrug på 10 cigaretter om dagen. De to andre ryger mindre. Ti år var den yngste dreng, da han havde sin debut udi rygningen.
Lidt over halvdelen af pigerne drikker slet ikke vin eller spiritus. Resten af pigerne drikker i forbindelse med fester. De fleste drikker øl og herefter komme vodka og vin.
Gennemsnitsalderen var 12 år, da pigerne startede med at drikke. Den yngste var dog kun 9 år.
Ca. halvdelen pigerne, der har drukket vin eller spiritus, har haft tømmermænd med bl.a. hovedpine og et par stykker beskrev dem som ”klamme”..
Drengene er/var igen lidt mere sobre. Der var ikke mange, som drak. De, der drikker, foretrækker bl.a. Martini, vin og Bacardi rom. Den yngste var ti år, da han startede med at smage på de våde varer. Et par drenge havde haft tømmermænd og de beskrev dem som ”klamme”.
 
Vi går videre til ”hash og hårde stoffer”.
Lidt mindre end en fjerdedel af pigerne, har prøvet at ryge hash! Kun én af pigerne, har røget det ofte, ellers ”nogen gange” og til fester.
Gennemsnittet for starten på rygning af hash var 13½ år.
Kun to drenge har prøvet hash og de har røget det en gang imellem.
Den ene dreng var 12 år og den anden var 14 år, da de prøvede det første gang.
 
Tre piger havde skrevet, at de havde forsøgt sig med de hårde stoffer. To af dem havde spist piller (?) og en havde skrevet; ”ved ikke”.
Ikke nogen af drengene havde indtaget ”hårde” stoffer på noget tidspunkt.
 
Så er vi nået til afsnittet om motion.
Ca. tre fjerdedel af pigerne dyrker motion - ud over det de har i skolen. Af de foretrukne sportsgrene kan nævnes fodbold, svømning, løbetræning, dans, cykler, ridning og håndbold. Generelt kan man sige, at det er/var ofte, pigerne dyrker/dyrkede deres idrætsgren - fx var der otte, der dyrker motion hvér dag og andre otte, som motionerer to gange om ugen og igen otte som ”nøjes” med én gang om ugen. Seks piger motionerer tre gange om ugen.
 
Ca. en fjerdedel af drengene dyrker/dyrkede motion udover det, de har i skolen. De fleste foretrækker at gå til fodbold og ellers går de bl.a. til svømning og løbetræner. Drengene dyrker også deres sport ret hyppigt Fx var der seks drenge, som motionerede næsten hver dag – fem var oppe på to gange om ugen – tre drenge gør det hver dag og to skrev, at de motioner fire gange om ugen.
 
”Uden mad og drikke – duer helten ikke” siger et klogt ordsprog! Heldigvis lever flertallet af pigerne op til dette. De piger, der ikke gør det, skriver, at de ikke gider spise tre måltider om dagen, en spiser når hun er sulten og en er ikke altid sulten.
      Til morgenmaden foretrækker pigerne at spise (krydder)boller, cornflakes, yoghurt, havregryn m.m.
Til frokost står den på en madpakke indeholdende rugbrødsmadder. Yndlingsmåltidet var bl.a. millionbøf, boller i karry og pizza. Men ellers havde flere piger skrevet ”aftensmad”.
Fisk, lever, broccoli, pølser og rosenkål, var noget at det, som pigerne mest hader at spise!
Til måltiderne foretrækker de mest vand, mælk og saft.
Flertallet af pigerne spiser frugt hver dag!
 
Også drengene er/var flertallet med på ”holdet” med at spise 3 måltider om dagen! De, der ikke indtager alle måltider, skriver, at det er fordi de fx ikke har tid, gider ikke og er for dovne!
De foretrækker at spise cornflakes, boller, havregrød, havrefræs og rugbrød til morgenmad og til frokost får de fleste rugbrød med pålæg.
Drengenes yndlingsmåltid er/var bl.a. pizza, ”aftensmad” og spaghetti og de hader mest lever, havregrød, grøntsager og spinat.
Til måltiderne drikker de mest sodavand/cola, vand og mælk.
Lidt over halvdelen af drengene spiser frugt – men heraf var det kun omk. en fjerdedel, der får frugt hver dag.
 
Så kommer vi til afsnittet omkring prævention og sex.
Lidt over en fjerdedel af pigerne havde været i seng med en og deres seksuelle debut ligger på gennemsnittet 13 år. Det er lidt tidligere end det kendte gennemsnit på ca. 16 år. De fleste piger fik drengene til at bruge kondom og resten havde ubeskyttet sex.
Kun tre drenge har/havde været i seng med en og de brugte kondom og én ubeskyttet sex. Deres seksuelle debut ligger også på 13 år. Det ”normale” gennemsnitlige tal ligger på ca.16 år, så de albertslundske børn har været lidt tidligt ude.
 
”Sovevaner” spurgte vi også til.
De fleste piger sover enten 10, 9, 8½ og 8 timer hver nat. Til hverdag går de fleste i seng kl. 21.30, kl. 22 og ved 23-tiden og i weekenden sniger klokken sig op til 23, 23.30, midnat og 01, inden de ser dyner.
 
Drengene sover samme antal timer som pigerne. Til hverdag går de også samme tid i seng som det modsatte køn og weekend tiderne ligner også pigernes – bortset fra et par drenge, der havde skrevet, at de må gå i seng, når de har lyst!
 
Menstruation
Lidt over halvdelen af pigerne havde fået menstruation og gennemsnitsalderen for hvornår de startede med at bløde, var ca. 11½ år. Et lidt lavt gennemsnit, når man tager i betragtning, at gennemsnittet ”normalt” ligger på ca. 13 år.
Flertallet har ingen gener, når de menstruerer. De, der har problemer, skriver, at de enten har mavepine, hovedpine og ondt i ryggen.
Til beskyttelse under menstruationen bruger de fleste bind, og et fåtal bruger tamponer og andre få bruger begge dele.
 
De sidste afsnit var ang. hvordan man kunne beskrive sin personlighed. Man skulle X´e af efter, hvad der passede bedst på en.
De fleste piger og drenge mente, at de er/var glade og optimistiske, samtidig med at de er/var åbne, har temperament, elsker at lære nyt eller har humor og er sjove.
Få havde afkrydset, at de nemt bliver såret, kede af det, eller er sure, gale, stille og tilbageholdende.
 
Flertallet af deltagerne i rundspørgen passer meget godt ind under ”det normale”. Kun nogle enkelte piger og drenge falder uden for fx er der et par piger, der har været indlagt med psykiske lidelser.
 
Det har været utrolig spændende og udfordrende at lave denne rundspørge – selvom den selvfølgelig har taget tid. Børnepostens mål med rundspørgen har bl.a. været at sætte fokus på sundhed og sygdom. Dels for de af jer, der har besvaret et skema og dels i håb om, at resultatet her vil kunne udmøntes i diskussioner og lignende i skolen, derhjemme og hvor I børn og unge ellers har jeres daglige ”luftlag”.
 
Tilslut skal der lyde en stor tak herfra til alle 74 piger & drenge, fordi de/I havde tid og lyst til at deltage i rundspørgen.
 
Børneposten ©
 
 
 
1)      Danmarks statistiks Hjemmeside: www.dst.dk
 
 
 
 
 
Skemaet - nedfotograferet
 
 
 
 
 -------------------------
     VÆR MED I
                           BØRNEPOSTENS         
                           RUNDSPØRGE OM
      
         
     
                              SUNDHED
                                    &
                               SYGDOM
 
 Tag en blyant og deltag i Børnepostens rundspørge om sundhed og sygdom.
              Alle børn og unge kan deltage og man er selvfølgelig anonym.
Efter besvarelsen bedes du lægge skemaet i Børnepostens postkasse. På forhånd tak!!!
 
Jeg er en pige        o  
                                             Alder ________ år
Jeg er en dreng     
o                           
 
Højde: ________ cm.                             Ca. vægt: ___________ kg.
 
                                                                                       ]
 
Har du nogensinde været på hospital? Ja o      Nej o

Hvis ”ja” - hvor mange gange? ___________                         

Hvad fejlede du? ________________________________________________
 
Har du været på skadestue?                Ja o       Nej o       
 
Hvis ”ja” - hvor mange gange? ___________
 
Hvorfor kom du på skadestuen? __________________________________
 
Er du tit syg?   Ja o         Ikke så ofte o            Nej o                                     
 
Hvad fejler du for det meste? ______________________________________
 
                                               ]
 
Ryger du?    Ja – ofte o   Kun til festero           Nej o
 
Hvis du ryger, hvor meget ryger du? _________________________________
 
Hvor gammel var du første gang, du røg? _________ år
 
Drikker du til fester?      Ja o        Lidt o          Nej o
 
Hvis du drikker, hvad foretrækker du? ______________________________
 
Hvor gammel var du første gang, du drak vin eller spiritus? _____________ år
 
Har du prøvet at have ”tømmermænd”? Ja o       Nej o
 
Hvis ”ja”, hvordan var dine ”tømmermænd”? __________________________
 
 
Har du prøvet at ryge hash?                   Ja o        Nej o
 
Hvis ”ja”; hvor ofte ryger du hash? __________________________________
 
Har du prøvet at indtage hårdere stoffer? Ja o        Nej o
 
Hvis ”ja” – hvilke stoffer har du prøvet? _______________________________
 
Hvor ofte indtager du det? __________________________________________

Hvor gammel var du første gang du prøvede det? _________________ år
 
                                                ]
 
Dyrker du motion eller sport? Ja o   Lidt o Kun i skolen o

Hvad dyrker du?__________________________________________________
 
Hvor ofte dyrker du motion? ________________________________________
 
                                                 ]
 
Får du tre hovedmåltider om dagen (morgen, frokost, aften)? Ja o        Nej o
 
Hvis ”nej”, hvorfor ikke? ____________________________________________
 
Hvad spiser du til morgenmad? ______________________________________
 
Hvad spiser du til frokost?___________________________________________
 
Hvad er dit yndlingsmåltid? _________________________________________
 
Hvad hader du mest at spise? _______________________________________
 
Hvad kan du bedst lide at drikke til maden? ____________________________
 
Spiser du frugt hver dag?       Ja o    En gang imellem o    Nej o
 
                                               ]

Har du været i seng med en? Ja
o        Nej o
 
Hvor gammel var du første gang? ___________ år
 
Hvilken form for prævention brugte/bruger du?___________________________
 
                                                 ]
 
Hvor mange timer sover du ca. hver nat? _________________________________
 
Hvad tid går du i seng til hverdag? ______________________________________
 
Hvad tid går du i seng i weekenden? ____________________________________
 
 
Kun til pigerne:
Har du fået menstruation? Ja o    Nej o
 
Hvis ”Ja”, hvor gammel var du første gang, du fik din menstruation? _________ år
 
Har du nogen gener (problemer), når du har menstruation? ___________________
 
Bruger du bind eller tamponer? _________________________________________ 
 
 
Hvordan vil du beskrive dig selv: (Sæt gerne x flere steder)
 
Jeg er glad og optimistisk:                      o
Jeg er temperamentsfuld:                      o
Jeg bliver tit såret og ked af det:             o
Jeg er stille og tilbageholdende:               o
Jeg er åben og elsker at lære nyt:            o
Jeg har humor og er sjov:                       o
Jeg bliver nemt sur og gal:                      o
Andet: ____________________               o
 
 
Vi slutter rundspørgen den 19. oktober 2005 og efter udarbejdelsen offentliggøres den i hele sin form på hjemmesiden. En kort version sendes til Albertslund Posten. Du kan også se en kopi af den færdigudarbejdede rundspørge på Albertslund Bibliotekerne ved siden af Børnepostens brevkasse.
Tak fordi du brugte tid til at udfylde rundspørgen! Læg den i Børnepostens postkasse!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BØRNEPOSTENS
rundspørge om   
 
SKOLEN
 
 
 
2003
 
 
   
 
 
 
Rundspørgen blev udskrevet den 5. november 02 og fremlagt på Hovedbørne-biblioteket i Albertslund og på biblioteksfilialerne i Trippendalscentret, på Stensmosegård og i Hedemarken. Et par Børnepostmedlemmer havde medbragt skemaerne i skolen med henblik på besvarelse.
 
Rundspørgen, der var åben for alle børn og unge, sluttede den 15. januar 03.
Vi modtog i alt 114 BESVAREDE SKEMAER !
 
 
RESULTATET/OPTÆLLINGEN:
 
Der deltog:
 
73 PIGER    =                      63 % og 
41 DRENGE =                      37 %
 
GENNEMSNITSALDEREN FOR BEGGE KØN VAR 12 ÅR !
Den ældste pige var 18 år og den yngste pige var 8 år.
Den ældste dreng var 17 år og de yngste drenge var 8 år. 
Side 3 (13)
 
SPØRGMÅL OM AT GÅ I SKOLE, FAGENE OG LÆRERNE.
 
ER DU GLAD FOR AT GÅ I SKOLE ?
75 besvarede ”JA”    = 65 % (53 piger - 22 drenge)
29        -    ”LIDT” = 26 % (16 piger - 13 drenge)
10        -    ”NEJ” =   9 % ( 4 piger -   6 drenge)
 
5 deltageres positive kommentarer:
J Fordi jeg har venner.
J Glad, men min skole skal lukkes.
J Det er rigtig fedt og sjovt.
J Den er bedre end andre skoler
J For det meste er jeg glad for at gå i skole.
 
 
11 deltageres kommentarer til HVORFOR ER DU IKKE GLAD FOR AT GÅ I SKOLE?
 
L Fordi klassen er noget lort og lærerne aldrig kommer til tiden.
L Det er kedeligt og mine lærere er idioter. 
L Nogen gange er det lort, de fyrer af.
L Nogen gange er det kedeligt   (3 havde skrevet dette)
L Det er kedeligt (2 havde denne mening)
L Fordi det er dårligt !
L Jeg synes, det er nogle kedelige ting, vi skal lave.
LDen er grim !
 
KAN DU LIDE DINE LÆRERE ?
59 besvarede ”JA”    = 51 %
36        -    ”LIDT” = 32 %
19        -    ”NEJ” = 17 %
 
3 deltageres kommentarer – positive:
J Fordi de er søde.
J Kan lide en smuk lærer, der hedder C xxxxx.
J Mest G xxxxx !
 
21 deltageres kommentarer negative. HVORFOR KAN DU IKKE LIDE DINE LÆRERE ?:
 
Side 4 (13)
L Hun er barnlig.
L De er dumme (2 havde skrevet dette)
L Fordi hun hele tiden skælder ud.
L De er for sure   (2 havde skrevet dette)
L Fordi de er efter mig.
L De er skrappe. (2 i alt )
L De er røv irriterende.
L Får dårlige karakterer.
L De er klamme og kunstige..
L Det er lige meget at min lærer skælder os ud, vi er fra Egelundskolen.
L De hader mig og jeg ved ikke hvorfor.
L Fordi de er mærkelige.
L Vi får for mange lektier for.
L Hun giver os for mange lektier og hun har en dårlig tøj smag.
L Hun har en dårlig tøj smag !
L En af dem er skrappe. Kan ikke lide hende.
L Nogen gange ikke, men jeg har min bedste lærer.
L Hun er grim.
 
ER DU TILFREDS MED UNDERVISNINGEN ?
67 besvarede ”JA”    = 59   %
36        -    ”LIDT” = 31,5 %
11         -   ”NEJ” = 9,5 %
 
HVAD ER DIT BEDSTE FAG ?
PIGERNES: ƒ
22 skrev dansk
12    -      engelsk
11    -      idræt
 9    -      svømning
 8    -      matematik
 7    -      håndarbejde
 6    -      hjemkundskab
 4    -      musik
 4    -      billedkunst
 2    -      geografi
 2    -      Klassens time
 2    -      sløjd
 2    -      P-fag
 1 historie – 1 EDB og 1 fransk.Bemærkninger: Flere piger havde skrevet flere fag.
 
Side 5 (13)
DRENGENE:
9 skrev matematik
6    -     idræt
5    -     dansk
5    -    engelsk
3    -    historie
3    -    svømning
2    -    sløjd
2    -   ved ikke
1 billedkunst - 1 håndarbejde – 1 klassens time – 1 hjemkundskab – 1 tyrkisk – 1 religion og 1 ”alle fag”.
 
Bemærkninger: Et par drenge havde ikke skrevet noget og et par drenge havde hver skrevet et par fag. To andre drenge havde dog også skrevet ”frikvarter”.
 
HVAD ER DIT VÆRSTE FAG ?
Pigernes: ƒ
30 skrev matematik
 7     -     naturteknik
 7     -     historie
 7     -     engelsk
 7     -     dansk
 5     -     idræt
 4     -     tysk
 4     -     kristendom
 3     -     ved ikke
 2     -     geografi
 2     -     svømning
 1 formning – 1 sløjd og 1 billedkunst
Bemærkninger: Et par piger nævnte flere fag.
 
Drengenes:
12 skrev ved ikke
 8    -     dansk
 8    -     matematik
 3    -     historie
 3    -     naturteknik
 2    -     svømning
 1 engelsk – 1 geografi – 1 fysik – 1 sløjd – 1 musik – 1 kristendom og 1 tysk.
Bemærkninger: Et par drenge havde skrevet to fag.
 
Side 6 (13)
SPØRGSMÅL OM KANTINE PÅ SKOLEN.
 
HAR I KANTINE PÅ SKOLEN ?
76 havde skrevet ”NEJ” = 67 %
38 havde skrevet ”JA”   = 33 %
 
 
ER DU TILFREDS MED UDBUDET ?
22 havde skrevet ”JA”     = 58%
 8    -      -      ”LIDT” = 21%
 8    -      -      ”NEJ”   = 21%
 
HVORFOR IKKE ?
6 deltagere havde skrevet nedenstående kommentarer:
 Fordi de ikke altid har god mad !
Maden er dyr.
Det er klam mad.
Vi har aldrig fået en kantine.
Der skulle være frugt.
Det er dyrt, og smager ikke godt.
Resten havde ikke skrevet noget til dette punkt.
 
HVIS DER IKKE ER KANTINE PÅ SKOLEN, HAR DU SÅ MAD MED HJEMME-FRA ?
65 skrev, at de havde madpakke med hjemmefra = 85 %
 1 skrev, nogen gange                                = 1 %
 1    - , køber hos bageren                        = 1 %
Resten, 9 pers., (ud af 76) havde ikke besvaret dette punkt= 12 %
 
ER DET OK., AT MADEN ER ØKOLOGISK ?
45 havde skrevet ”JA”
20 -         -   ”VED IKKE”
 7 -         -    ”NEJ”
Bemærkninger: Flere, i forhold til de 38, der har kantine på skolen, havde besvaret dette spørgsmål.
 
 
 
 
Side 7 (13)
SPØRGSMÅL OM SKOLEMØBLERNE.
 
ER MØBLERNE TIL AT SIDDE I, SÅ DU IKKE FÅR ONDT I RYGGEN ?
69 havde skrevet ”JA”   = 61%
41   -      -      ”NEJ” = 36%
 4   -      -      ”LIDT” = 3%
 
1 kommentar fra en af deltagerne: Kun lærerstolene er til at sidde i !
 
SPØRGSMÅL OM MOBNING.
 
ER DER MOBNING PÅ DIN SKOLE ELLER I KLASSEN ?
45 havde skrevet ”LIDT” = 39%
41 -      -       ”NEJ” = 36%
28 -      -       ”JA”    = 25%
 
HVIS DER ER MOBNING PÅ SKOLEN, HVAD GØR DU/I SÅ VED DET ?
43 deltagere havde nedenstående svar:
F Bliver sur.  
F Siger de skal stoppe og ellers siger det til en lærer.
F Vi siger det til en lærer (8 havde denne mening)
F Prøver at gøre det godt igen. 
F Hjælper ! (i alt 2)
F Ignorerer !
F Slår tilbage.
F Vi har mobning i klassen.
F Vi prøver eller gør alt for at stoppe dem, der mobber (i alt 9 med denne mening)
F Hvis der er nogen, der bliver mobbet, taler vi om det.
F Vi har talt meget om det, vi har haft, ting tager tid !
F Alt muligt ! 
F Bliver ked af det.
F Jeg har ikke set det !
F Det kan jeg ikke huske
F Jeg bliver ikke mobbet og jeg ved ikke om andre.
F Ved ikke (6 havde skrevet dette)
F Ikke noget (5 i alt)
 
 
Side 8 (13)
HVAD SKAL DER TIL, FOR AT DIN SKOLE BLIVER VERDENS BEDSTE SKOLE ?
76 deltagere havde skrevet et bud på dette spørgsmål :
u Det ER verdens bedste skole – den er god ! (Holsbjerg.) (2 med denne mening)
u Lærerne skal ikke være så sure !
u Ingen mobning !
u At C. (en lærer) flyttede !
u At læren ikke er efter mig !  
u Prøver at gøre det til en god skole.
u At der ikke er nogen, der driller hinanden !
u Skater baner og flere timer
u Hvis lærerne kommer og hvis folk opfører sig ordentligt i klassen.
u At Sydskolen ikke lukker !
u Jeg vil have flere lærere. 
u Der skal være kantine.
u Vi har alt i vores skole. (Vrids.) (2 med denne mening)
u Det er verdens bedste skole. (Vrids.)
u Flere frikvarterer
u Mange piger og sjov !
u Unge rare lærere, som underviser på en anderledes og spændende måde.
u Vi skal have legetime.
u Udskift de sure lærere.
u At vi går i computerrummet hele tiden.
u At lave nogle ting, som fx en udstilling osv.
u Det ved jeg desværre ikke, det er et svært spørgsmål.
u Nye toiletter og at der ikke er nogen, der mobber (Egel.)
u Nogen af lærerne kunne godt være sødere !
u Der skal være en kantine ! (Egel.) (3 med denne mening)
u At der kommer en bedre legeplads og der bliver malet ! (Egel.)
u At der bliver gjort noget ved legepladsen og toiletterne ! (Egel.)
u At vi alle laver noget teater.
u Perfekt – men vi mangler en kantine (Egel.)
u At der skal være en kantine, hvor man kan købe noget. Og at alle skal have det
   godt. (Egel.)
u Det er den bedste skole, men der skal være kantine, men det får vi vist også.
   (Egel.)
u En svømmehal lige ved siden af.
u At man er søde ved hinanden !
u Det ER verdens bedste skole (Egelund) (4 havde denne mening)
u Vores lærere skal være søde og der skal ikke være noget mobning.
u En god legeplads (2 havde skrevet dette)
Side 9 (13)
uAt de respekterer børnene
u At lærerne bliver søde (2 havde skrevet dette)
u Intet – der ER verdens bedste skole. (Starreklinte)
u Lærerne skal være sødere !
u Lærerne skal ikke være sure !
u Teglmoseskolen selvfølgelig ! Men tysklæren skal I ikke glæde jer til !
u Der skulle være fjernsyn, kantine, gratis slik og ture hver dag !
u Jeg vil gøre alt for min skole ! (Tegl.)
u Man skal have en større skole.
u Vi skal gå på mange ture, hvor vi kan se forskellige ting, der er. Og vi kan rejse til
   udlandet, hvor vi kan se, hvordan der er i andre lande. (HAY)
u Tage på mange flere ture i udlandet (2 havde denne mening).
u Flere aktiviteter, som man kan prøve og man har en specialbus (O.I.)
u Ikke noget (2 havde skrevet dette)
u At vi får TV i klassen.
u Ikke ventetid til bussen (privatskole)
u Det er den i forvejen. (OI) (2 med denne mening)
u Dyr fx hunde, katte og heste.
u Dyr; fx hunde og katte
u Flere aktiviteter.
u Ingen mobning og bedre møbler. (Hyld)
u Legeplads og flere aktiviteter.
u En dag fri klokken 12.00 !
u Skolegård.
u Mobningen skal væk !
u Det ved jeg ikke ( 3 havde skrevet dette)
u At alle skal være søde og gode.
 
HER KAN DU SKRIVE NOGET OM SKOLEN, SOM VI IKKE SPØRGER OM:
29 deltagere besvarede dette punkt:
l Det er verdens bedste skole, Holsbjergskolen ! (3 med denne mening)
l Holsbjergskolen er Albertslund bedste skole !
l Jeg er ligeglad. 
l Kan man få en lærer, man ikke kan lide (X-navn) fyret ?
l Om at nogen driller mig – nogen fra 7. klasse og jeg går kun i 5. klasse.
l Det er en meget god skole, men der er også nogen, der mobber. Men det er godt, at
   man kan lære noget.
l I har det fedeste blad !!
l Min skole er sjov !
l Kedelig, dårlig – alt negativt !
l Min skole er dum ! (2 med denne mening)
l Skolen er noget pis.
Side 10 (13)
l Slår dine lærer dig ?
l Det er OK at gå i skole, hvis lærerne er flinke !
l Min skole er meget god og gå i. Man lærer rigtigt meget, og jeg har også mange
   venner derover. Det er også sjovt at gå i skolen.
l At man kan købe noget !
l Man kan købe noget og et federe lokale.
l Jeg vil gerne have, at vi skal sidde lidt bedre og at der er kantine !
l Den er kanon god og hvis der er nogle, som skal begynde og starte i en ny klasse – så
 flyt til Egelundsskolen !!!
l Det er en god skole (Egelundskolen)
l Vi har det godt og der er fod- håndboldbaner. Jeg har ingen ting at klage over, kun
 at min lærer har en dårlig tøjsmag !
l Vores skole er lidt kedelig og jeg vil gerne have en kantine. Før havde vi en kantine,
   men så lukkede de den.
l Ellers tak – peace 4-ever.
l Jeg ønsker en kantine på skolen (Teglmose)
l Jeg synes, at skolen er lille og god !
l Jeg synes, at skolen er sjov, god og man møder mange andre mennesker, som man
 ikke kender.
l Om man er tilfreds med mødetiden !
 
SÅDAN FORDELTE DELTAGERNE SIG PÅ SKOLERNE:
(Kun de højeste % medtaget her)
36 deltog fra EGELUNDSKOLEN                                    = 32 %
18    -        -    ORDBLINDEINSTITUTET (GLADSAXE)                         = 16%
12 havde ikke skrevet nogen skole                                                          = 11%
11 deltog fra HOLSBJERGSKOLEN                                  = 10%
 8     -       -   HYLDAGERSKOLEN                                   =   8%
 6     -       -   VRIDSLØSELILLE SKOLE                           =   5%
 4     -       -   TEGLMOSESKOLEN                                   
 3     -       -   SYDSKOLEN                                                                    
 3     -       -   ROHOLMSKOLEN
 3     -       -   H.A.Y.    (?)
 2     -       -   BIRKELUNDSKOLEN
 2     -       -   ALBERTSLUND LILLE SKOLE
 2     -       -   LUNDEBJERGSKOLEN (?)
 1     -        - VALLENSBÆK HF
 1     -        - STARREKLINTE EFTERSKOLE
 1     -        - TÅSTRUP REALSKOLE
 1     -        - SJÆLLANDS PRIVATSKOLE. 
 
 
 
Side 11 (13)
Sammenfatning og evaluering:
 
Flest piger deltog i rundspørgen og det kommer ikke helt bag os. Næsten alle de rundspørger, Børneposten har foretaget, har der været et flertal af piger, der har deltaget. Kun én rundspørge, den foregående hvor spørgsmålene var ang. kriminalitet og rusmidler, kom drengene på banen ! Vi tror, at det måske var pga. temaet.
Gennemsnitsalderen denne gang var 12 år for begge køn, så deltagerne har været rimeligt unge – i forhold til andre rundspørger. Det er positivt, at de helt unge har kunnet deltage, så vi kan vel konkludere, at spørgsmålene ikke har været så vanskelige. Eller også har det bare været et interes-sant og vedkommende tema at bidrage til. 
 
Det er en stor glæde at se, at de fleste kan lide at gå i skole. Kun 9 % svarede, at de ikke var glade for det. Et par af de argumenter for, hvorfor de ikke kunne lide at gå i skole, var, at det var kedeligt !! Ca. halvdelen af deltagerne skrev, at de kunne lide deres lærere og lidt færre kunne lide dem lidt.
”Jeg får dårlige karakterer - de er kunstige – de er dumme – skælder ud – for mange lektier”, var bare nogle af svarene for, hvorfor 17 % af de adspurgte ikke kunne lide deres lærere.
 
Flertallet er tilfredse med undervisningen og kun en lille del, var utilfredse.
Pigernes bedste fag var dansk og engelsk og drengenes var matematik og idræt .
Pigerne værste fag var matematik og flere forskellige fag lå på 2. pladsen, bl.a. naturteknik og historie. Drengenes værste fag var dansk og matematik, som begge lå på 1. pladsen og herefter kom historie og naturteknik.
 
Omkring en tredjedel af deltagerne skrev, at de havde kantine på skolen. De fleste var glade for det, de kunne købe der. De negative skrev fx, at ”maden er dyr” og de har ikke altid god mad”.
De, der ikke gik på en skole med kantine, havde madpakke med hjemmefra. Mange besvarede, at de kunne gå ind for økologisk mad i kantinen.
 
Når vi så går videre til møblerne i skolen var der et flertal, der skrev, at stolene var til at sidde i, men alligevel var en tredjedel utilfredse med møblerne.
 
Næste spørgsmål var omkring mobning på skolen. Flertallet havde skrevet, at der foregik/foregår mobning eller ”lidt”. Kun 41 drenge og piger havde noteret, at der slet ikke foregik mobning.
”Hvis der er mobning på skolen, hvad gør du/I ved det ?” - var der flere der besvarede, fx følgende sætninger:” Vi siger de skal stoppe og ellers siger vi det til en lærer !” og ”Hvis der er nogen, der bliver mobbet, så taler vi om det”.
 
Det næste spørgsmål ”Hvad skal der til, for at din skole bliver verdens bedste skole ?” var der rigtig mange, der besvarede. Faktisk viste det sig, at utrolig mange følte, at de allerede gik/går på verdens bedste skole. Ellers var der mange forskellige svar , fx ”Unge rare lærere, som underviser på en anderledes og spændende måde”. Mange skrev, at de savner en kantine og der bør være en legeplads, en svømmehal m.m. Også nogen finder, at mobningen burde afskaffes og lærerne skal ikke være sure.
 
 
 
Side 12 (13)
Nederst på skemaet opfordrede vi til følgende: ”Her kan du skrive noget, som vi ikke spørger om”. Det var der i alt 29, der gjorde. Der var nogenlunde lige mange positive som negative ytringer. Et af de positive lød: ”Jeg synes, at skolen er sjov, god og man møder mange andre mennesker, som man ikke kender. Og et negativt: ”Vores skole er lidt kedelig og jeg vil gerne have en kantine. Før havde vi en kantine, men så lukkede den.”
 
Der var flest deltagere repræsenteret fra Egelundskolen – hele 32 %. Halvt så mange kom fra Ordblinde Instituttet i Gladsaxe. På denne skole går der flere elever her fra Albertslund, så vi finder, at deres svar er lige så ”albertslundske” som de andres. På 3. pladsen kom eleverne fra Holsbjergskolen – skarpt forfulgt af dem fra Vridsløselille skole.
 
Rundspørgen viser, at de fleste er tilfredse med at gå i skole – med undervisningen og med lærerne. Det er rart at læse og flere tilkendegav oven i købet, at de går på Verdens bedste skole !! Utilfredsheden kører på, at det er dårligt, når skolen ikke har en kantine. Det er virkelig noget, man ønsker sig. Og så er der desværre mobningen, som man stadig bør tage fat om !
Vi har været meget tilfredse med antallet af deltagere i denne rundspørge. Vi finder også, at man via spørgsmålene er kommet godt omkring i ”krogene” med svarene, som forhåbentlig kan være lidt tankevækkende og/eller måske give lidt inspiration til de albertlundske lærere. Og til alle jer der har været med i rundspørgen og de børn og unge der læser resultatet vil vi håbe, at I synes det er sjovt og interessant at læse resultatet.
En stor tak til alle jer der deltog i rundspørgen !!
 
Børneposten
Albertslund Bibliotek
Ved Marianne Nelhorf-Holm
Maj/juni 03
 
 
 
 
 
 
En forkortet udgave vil blive bragt i Børnepostens blad nr. 12, som har temaet ”Ungdom – en svær tid ??? Der skrives desuden en artikel til Albertslund Posten, som skal bringes på Børneposten.
 
Der fremsendes et eksemplar af denne rapport til de skoler, hvor der har deltaget elever fra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Festskrift i anledning af Børnepostens
 25 års jubilæum
 
 
                            
BØRNEPOSTEN 25 ÅRS JUBILÆUM
Børneposten fylder 25 år september 2005!!! Det er da flot klaret – sådan lidt beskedent sagt.
 
Men når en fødselar har 25 års jubilæum, må der lidt historie til.  Der er jo nok heller ikke mange, der er klar over, at Børneposten har eksisteret i så mange år.
 
Børneposten blev i øvrigt ”opfundet” i 1979 i det såkaldte Børneår af Albertslund Bibliotek og et samarbejde kom i gang med Albertslund Posten. Avisen ville gerne lægge plads til en børneside, hvis biblioteket sørgede for resten fx en ansvarlig, der kunne stå for alt det praktiske og det redaktionelle arbejde. Det blev Marianne fra børnebiblioteket, da skulle stå for arbejdet, da hun var (er) ansat som pædagog på biblioteket. Det første halve års tid var der også tilknyttet en journalist fra Fritidsforvaltningen.
 
HVORFOR SKULLE DER VÆRE EN BØRNESIDE I AVISEN ?
Jo - fordi her kunne børn og unge blive taget alvorligt. Ofte har de lidt svært ved at læse det, der står skrevet i aviserne. Så hvorfor ikke skrive noget for børn, som de både kan og gider læse ? Det kunne være noget med deres dagligdag og de kunne skrive emner, fx mobning og forelskelse, som de kender til. Kort sagt – give børn og unge en mulighed for at komme til orde på deres egne præmisser og selv skrive det.
 
DEN FØRSTE SIDE I ALBERTSLUND POSTEN:
Onsdag den 24. september 1980 blev Børnepostens første side bragt i Albertslund Posten. Forinden havde der været et stiftende møde og et par redaktionsmøder med en gruppe børn og unge.
Det første års tid blev der ”kun” produceret en side til avisen én gang om måneden, så redaktionsmedlemmerne havde ca. tre uger til arbejde med de forskellige ting, der skulle med i den kommende Børnepost.
 
UDKOM SENERE HVER UGE
Læserne fortalte, at de ikke kunne finde ud af, hvornår i måneden Børneposten udkom og desuden havde vi så meget stof, at vi sagtens kunne bruge mere plads til at bringe Børneposten.. Det gik Albertslund Posten med til, dog med den ”klausul”, at der også ville være reklamer ved siden af Børneposten. Det fandt vi, var OK. I mange år udkom Børneposten i princippet hver uge, men desværre var det ikke altid sådan i virkeligheden. I perioder lykkedes det, men det var mere normalt, at Børneposten var med i avisen ca. hver 2. onsdag  pga. af pladsproblemer. Det var (er) ærgerligt, for som sagt har vi jo stof nok at tage af, og det er meget upædagogisk og i øvrigt synd for de børn, der har skrevet noget, som de går og venter på, skal blive bragt. Det er også lidt frustrerende at skrive noget aktuelt, der sker inden for et par uger, hvis det ikke kommer i avisen. .
 
For ca. et års tid siden foreslog Albertslund Posten, at vi gik tilbage til de gamle dage, hvor Børneposten blev bragt én gang om måneden. Men det er desværre ikke optimalt for Børneposten, derfor vil vi til næste år genforhandle med Albertslund Posten, så vi kan finde en fælles og mere fornuftig ordning.
 
BØRNEPOSTEN I DR TV
I 1982 var Børneposten med i DR 1 TV. Vi var med i en aftenudsendelse om en lokalavis – selvfølgelig Albertslund Posten. Udsendelsen hed ”Det er ligesom at skrive til familien”. Det var utrolig spændende at være med og ret morsomt at se bagefter, selvom Børneposten ikke var ”på” ret længe – men alligevel. Optagelserne varede over 1 time – lige for at sætte det i perspektiv.
 
 
BØRNEPOSTEN I ALBERTSLUND NÆRRADIO
I 1986 havde vi et samarbejde med Albertslund Nærradio. Vi producerede en såkaldt biblioteksradio. Hovedbiblioteket leverede 5 udsendelser og Børneposten ligeså 5 udsendelser. Kriminalitet, graffiti og tegneserier, var nogle af de emner, vi tog op i radioen. Det var meget sjovt og lærerigt at være med til at producere udsendelserne, men det krævede meget af redaktionsmedlemmerne, der måtte stille op til ekstra mange møder i den tid, det stod på.
    Er par måneder senere producerede vi en direkte udsendelse til Nærradioen. Vi optog fra årets Børnefestuge, der blev afholdt i Kongsholmparken. ”Menuen” stod på nyheder og interviews.
 
 
VORES EGET BLAD PÅ GADEN I 1994
Frustrationer over, at vi ikke kunne regne med at blive bragt i Albertslund Posten hvér uge, resulterede i, at vi begyndte at producere vores eget blad. Det første nummer udkom i efteråret 1994. Nu kunne vi selv vælge de artikler, læserbreve osv. ud, som vi gerne ville have trykt. Desuden udvidede vi med lidt ”lettere” stof, så som vittigheder, opgaver, opskrifter og andet.
Også  ”Månedens brev”, boganmeldelser, digte, vigtige adresser – blev der plads til. Vi har indtil dato fået produceret 12 blade. Alle med hver sit tema. Det sidste nummer havde temaet ”Ungdom – en svær tid ??” på programmet. Bladene har været droslet ned i en længere periode, men vi satser på at udkomme igen engang til vinter eller til forår 2006.
 
FLEST ARTIKLER I ALBERTSLUND POSTEN
De første par år blev der skrevet flest artikler, historier og filmanmeldelser til Albertslund Posten. Først senere kom læserbrevene til – officielt i 1986. Men inden da var der enkelte børn/unge, der skrev spørgsmål til os. De fik så svar gennem avisen, hvis der var plads. Andre fik et personligt svar, men det havde den enkelte person jo kun glæde af.
 
MAPPEN MED LÆSERBREVE
Derfor ”opfandt” vi en mappe, som blev placeret ved siden af Børnepostens postkasse og opslagstavle på Hovedbørnebiblioteket, hvor vi kunne sætte brevene i, så alle kunne få glæde af svaret og læse det. Vi udarbejdede skemaer i A5 format,  i stedet for at man skulle benytte tilfældige lapper papir. På skemaet kan/skal man afkrydse forskellige ting, bl.a. om man læser Børneposten i Albertslund Posten, og man kan/skal skrive, hvor gammel  og hvilket køn man er. Disse skemaer bruger vi stadig i dag, og de har fungeret til fulde. Efterfølgende har vi også fået udarbejdet et andet skema, hvor der er flere spørgsmål, man kan svare på.
 
I starten var der mange læserbreve, der var fis og ballade, men heldigvis også seriøse breve. Vi var godt klar over, at sådan en brevkasse skal ”bygges op”, og det var/er jo også meget let, at skrive noget sjovt, når man kan være anonym.  Men det var og er stadig meget vigtigt, at brevskriverne kan være anonyme, fordi det efter vores mening er lettere at komme ud ”af busken”, hvis man har et problem, eller de vil stille et pinligt spørgsmål (efter deres mening). Stille og roligt kom der mere gang i de seriøse læserbreve, og flere og flere kom (og kommer stadigvæk) og kigger i læserbrevsmappen, uden at føle sig flove over at kigge i den. Det er helt ”normalt” og naturligt i dag og en del af bibliotekets tilbud.
Læserbrevene bliver også sendt ned på biblioteksfilialerne, så alle byens børn og unge har mulighed for at følge med i læserbrevene.
 
LÆSERBREVE VIA E-MAILS
Børneposten fik oprettet en mail-adresse for ca. lidt over 3 år siden. Adressen er: boerneposten@albertslundbib.dk  Via denne adresse kan alle børn og unge over hele landet – og voksne for den sags skyld – skrive læserbreve og andet til os. Vi har desværre ikke tal på, hvor mange børn og unge der har skrevet elektronisk til os. Men tallet ligger nogenlunde jævnt hver uge med ca. 1-4 breve og gennemsnitsalderen er lidt højere i forhold til de breve, der fysisk bliver lagt i postkasserne.
 
OVER 5200 LÆSERBREVE
Vi har rundet læserbrev nr. 5220 ! Det er det antal breve, der er sat i læserbrevsmapperne. De breve der har været fis, er ikke registreret, men kasseret. Fra Børnepostens brevkasse på hovedbiblioteket samt de tre biblioteksfilialer modtages der ca. 4-9 læserbreve hver uge fra børn og unge her i byen. Gennemsnitsalderen ligger for drengene på ca. 13½ og for pigerne på ca. 13 år. Der har været masser af forskellige emner på læserbrevene gennem årene, lige fra spørgsmål om forelskelse, hvordan man begynder at komme sammen og når veninden svigter – til de barskere sager som f.eks. mobning, incest, spiseforstyrrelser, vold i hjemmet og hiv/AIDS. Spørgsmål omkring bøger, film, opfindelser, erhverv, idoler og meget andet, er der også blevet spurgt om. De fleste breve besvares af redaktionsmedlemmerne og redaktøren af Børneposten, men i sjældnere tilfælde har vi fået besvaret brevet udefra, f.eks. af en læge, psykolog eller andre professionelle personer.
 
KONKURRENCER, RUNDSPØRGER og andet
Ca. hvert 2. år udskriver vi en konkurrence, hvor man kan vinde gavekort. Den sidste var quizzen ”Tip 13 rigtige med Børneposten” i 2003. Vi har også haft en logo-konkurrence og et par tegnekonkurrencer.
 
For nogle år siden samarbejdede vi med Sundhedsrådet, for at få læserne til at komme med forslag til ”Hvad er et godt børneliv”. Vi modtog en del gode og kloge forslag. Børneposten (og børnebiblioteket) deltog i øvrigt med en stand og deltagelse af et par redaktionsmedlemmer ved Sundhedsrådets temadag i Musikteatret.
 
Gennem årene har vi udarbejdet mange rundspørger, her kan bl.a. nævnes: ”Lommepenge” - ”Er du tilfreds med dit navn ?”  -  ”Helte & idoler” – ”Udfordrende tøj – ja/nej?” - ”Hvad vil du være, når du bliver voksen ?”  - ”Spisevaner – sund og usund mad” – ”Børns læsevaner -  ”Kriminalitet og rusmidler”  og sidste år rundspørgen ”Hvad mener du om skolen?”, hvor 114 børn og unge deltog.
 
Da vi arbejdede med emnet mobning, kontaktede vi Julemærkehjemmet i Skælskør, og vi aftalte at vi gerne måtte lave en ”undersøgelse” der. Så vi udarbejdede en masse spørgsmål, der blev nedskrevet  på et skema til eleverne , de skulle udfylde. Det kom der efterfølgende en spændende rundspørge ud af.
 
Rundspørgen vedr. at gå med udfordrende tøj, skabte i øvrigt en debat i medierne. Bl.a. blev et par redaktionsmedlemmer interviewet til Ekstra Bladet nede i deres klub (Bakkens hjerte) om samme emne.
Lige nu er vi i skrivende stund i gang med rundspørgen ”Sundhed & sygdom”.
 
Børneposten har efterhånden afholdt flere prøvevalg for alle under 18 år. Her kan nævnes ”Stemmer du ja eller nej til Euroen ?” og den seneste var sidste år ”Hvem skal Albertslund ”forloves” med?” Vi udarbejdede denne rundspørge i forbindelse med debatten om kommunesammenlægningerne. Der deltog kun 26 store som små, men spørgsmålet er/var jo også svært at tage stilling til.
 
TEMAER OM (NÆSTEN) ALT
Vi arbejder altid med et overordnet tema. Det fungerer fint. Vi har efterhånden været godt omkring med 100-vis af emner. De seneste var ”Kriminalitet” og ”Ungdom en svær tid??” og nu arbejder Børnepostens redaktion med temaet ”Sundhed & sygdom”.
 
HJEMMESIDE
I oktober 2003 kom vores hjemmeside til verden. Den startede helt fra 0 og blev bygget godt op med artikler, noveller, interviews, film- og boganmeldelser, læserbreve, rundspørger og meget andet – krydret med fotos og illustrationer. Hjemmesiden er desværre ikke mere i brug, og nu er denne hjemmeside op at stå
Vi er meget glade for hjemmesiden, fordi vi kan lægge alt ud på den. 
 
UDFLUGTER/ STUDIETURE OG FØDSELSDAG
Mindst én gang om året tager vi på studietur i forbindelse med det tema, vi kører. Vi har været mange steder, bl.a. besøgt ”Sex og samfund”- Christiania – lufthavnen - TV-byen - Danmarks Radio- Københavns Radio – BT – Christiansborg – Rigshospitalet, både børneafdelingen og sexologisk klinik - Amtssygehuset i Glostrup – Sundhedsministeriet - Star Tour, -My Travel - Højlundseminariet i Glostrup - Danmarks Pædagogiske Universitet - Børns Voksenvenner og  museerne: Eksperimentariet - Medicinsk Museum, -  Believe it or not og Voksmusseet.
Der skrives altid en artikel om den pågældende udflugt, og turene har som regel altid været meget inspirerende og spændende.
 
Hvert efterår afholdes vores fødselsdag. Der byder vi på lagkager og hvad der dertil hører.
 
MANGE PERSONER ER INTERVIEWET
Børneposten har interviewet et hav af personer, her kan nævnes: Tine Bryld fra Tværs, daværende sundhedsminister Yvonne Herløv Andersen, vores egen borgmester, daværende socialminister Karen Jespersen, forhenværende europaparlamentariker Henrik Lund, forhenværende udenrigsminister Helveg Petersen, lektor og forfatter Erik Siggsgaard, skuespilleren Lars Bom hjemme i han villa i Virum, børnepsykiateren Gideon Slotznik, psykiateren Henrik Rindom, religionshistoriker Mikael Rothstein, journalist og forfatter Lene Rem, programmedarbejder i DR Camilla Ottesen, vores gamle medlem standupkomikeren Anders Matthesen, SSP-medarbejderne,  Sanne Salomonsen, formanden for Børnerådet Klaus Willman og her forleden skoletandlæge Line Temponeras. Vi har lige sendt spørgsmål  ind til indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, som han har lovet at besvare.
Og for ikke at glemme alle de interviews, der er foretaget nede i Centret med store og små albertslunderne.
 
 
REDAKTIONSMEDLEMMER
Gennem alle årene er Børneposten blevet ”båret” godt af redaktionsmedlemmerne. I starten var der flest drenge, der var med, men det har ændret sig. Nu er det lige modsat; flest piger og et par drenge. I flere år var der dog kun piger med på holdet, men det er jo bedst for alle, at der er medlemmer af begge køn i redaktionsgruppen. Gennemsnitsalderen for medlemmerne ligger på ca. 13 ½ år. De fleste bliver på Børneposten i omkring tre år. En del har alligevel lidt svært ved at slippe Børneposten efter udmeldelse, og vælger at blive freelance medlem i et par år.  Alle redaktionsmedlemmer har tavshedspligt, og de får udleveret et PR-kort med foto, som de skal forevise, hvis de er ude i byen og interviewe, hvis de går til koncert eller i biografen på Børnepostens vegne. 
 
BOG MED BØRNEPOSTENS BREVE
For at fejre jubilæet har undertegnede udarbejdet en bog med Børnepostens breve gennem årene. Bogen kan lånes her på Albertslund Bibliotek. Det er også muligt at købe den i informationen for 50,- kr. - telefon: 43 687000. Bibliotekets e-mail: www.albertslundbib.dk
 
FREMTIDEN
Vi håber selvfølgelig at Børneposten får lov til at eksistere mange – mange år endnu. Så længe der er redaktionsmedlemmer, der har lyst til at komme hver uge og være med til at lave Børneposten, og så længe der er børn og unge, der skriver til os, tror jeg, at Børneposten vil overleve.
Børneposten er jo også blevet en integreret del af biblioteket, så det vil være mærkeligt, hvis Børneposten ikke kørte længere.
 
TAK TIL
Tak til alle vores samarbejdspartnere fx PPR og Familieafsnittet på rådhuset og Musikteatret i Albertslund.
Tak til alle de børn og unge der har skrevet til os gennem årene. Håber I har fået  svar på jeres problemer, så I er kommet videre. Vi har i hvert fald taget jer alvorligt!
Tak til Albertslund Posten for rigtig godt samarbejde og fordi I har lagt plads til Børneposten.
Tak til Albertslund Bibliotek for støtte og troen på at Børneposten altid har været et godt tilbud til børn og unge.
Og tilslut vil jeg især takke alle de børn og unge der har været med i redaktionen. I har virkelig gjort et godt og flot stykke arbejde. Uden jer var Børneposten ikke det, den er i dag.
 
ET KÆMPE STORT TIL LYKKE BØRNEPOSTEN MED 25 ÅRS JUBILÆET !
 
Albertslund Bibliotek
BØRNEPOSTEN
Marianne Nelhorf-Holm
Den 28.09.05

-------------------------------------------  
  
 
                                                                        
 
 
 
 
 

 

  


     HVAD ER DIT
    DRØMMEJOB?
 
 
                                               
     En rundspørge af Børnepanelet
                             2010
Forord                                                                                                                                                                                            
Her kommer resultatet af rundspørgen om Drømmejobs. Rundspørgen blev udarbejdet i forbindelsen med temaet ”Uddannelse & drømmejobs”. .

Der var mulighed for at besvare spørgsmålene direkte fra Børnepanelets hjemmeside:
www.børnepanelet.dk  samt fra skemaer, der var fremlagt på Hovedbiblioteket i Albertslund og fra Medborgercenter & bibliotek i Hedemarken.
Rundspørgen startede den 1. september 2010 og sluttede den 24. november 2010.
Alle børn og unge var velkomne til at deltage.
Børnepanelet har efterhånden tradition for at udarbejde en rundspørge under hvert tema og det skulle vores læsere heller ikke snydes for denne gang. Vi har forsøgt at gøre skemaet så let tilgængeligt som muligt, for ikke at blokere eller tage lysten på forhånd for nogen børn/unge.    Se i øvrigt skemaet på sidste side.
Albertslund Bibliotek
Børnepanelet ©
Februar 2011
Marianne Nelhorf-Holm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDHOLD:
SÅ MANGE DELTOG – 3
HVOR SKEMAERNE BLEV UDFYLDT – 3
HVOR GAMLE VAR DELTAGERNE – 3
HVOR I LANDET DELTAGERNE KOM FRA - 5
PIGERNES DRØMMEJOBS - 5
PIGERNES ALTERNATIVE JOBS - 5
DRENGENES DRØMMEJOBS - 6
DRENGENES ALTERNATIVE JOBS - 7
PIGER DER VIL VÆRE DET SAMME SOM FORÆLDRENE - 8
DRENGE DER VIL VÆRE DET SAMME SOM FORÆLDRENE - 8
DETTE ARBEJDER PIGERNES FORÆLDRE MED - 8
DETTE ARBEJDER DRENGENES FORÆLDRE MED - 10
SLUTORD - 12
SKEMAET - 14
 
 Sideantal og illustrationer ikke medtaget her på hjemmesidensiden. Hvis du vil have fat i den originale rapport, bedes du kontakte os, enten her via hjemmesiden, eller skriv til os på : bornepanelet@albertslundbib.dk
 
          Resultatet af Børnepanelets rundspørge om drømmejobbet                  
 SÅ MANGE DELTOG:
I alt 128 piger og drenge deltog
Heraf var de 70 piger    = 55% og  
                       58 drenge = 45 %
------------------------------------------

SKEMA AFLEVERET PÅ HOVEDBIBLIOTEKET ELLER ELEKTRONISK:
41 piger  = 59%  havde besvaret et skema fra Hovedbiblioteket og resten af pigerne; i alt
29     -       = 41% havde besvaret skemaet via vores hjemmeside, hvor spørgsmålene var lagt ud.
For drengenes vedkommende havde 
26 =  45% besvaret skemaet på  Hovedbiblioteket  og resten; i alt                                  
32 =  55% havde besvaret spørgsmålene elektronisk på hjemmesiden!      Se nedenunder
-------- 
HVOR GAMLE VAR DELTAGERNE?:
Alderen for pigerne:
10 år               3   piger
11                   0    -
12                   7    -
13                    14  
14                    11
15                    22
                                                                                                                          4
16                   8
17                   4
18                   0
19                   1   
Gennemsnitsalderen for pigerne:  14, 2 år
-----------------

Alderen for drengene:
11 år              1 dreng/e
12                   5    -
13                   8     -
14                    11
15                    20
16                   8
 
17                   5  

Gennemsnittet for drengene blev  14½ år
                                                    
HVOR I LANDET KOM DELTAGERNE FRA?:                                                        
Pigerne:
39 Albertslund = 56%
 8 Vallensbæk = 11%
 4 Glostrup       =   6%

 3 Rødovre
 2 Valby
 2 Køge
 2 Hillerød
 2 Århus
 2 Hellerup
Og 1 pige fra hver af følgende byer:  Brøndbyvester – Randers – Nykøbing F. – Ishøj – Middelfart og Tåstrup.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hvor kom drengene fra?:
26 Albertslund = 45%
10 Vallensbæk = 17%
 6 København = 10%

 3 Tåstrup
 2 Rødovre
Og 1 dreng fra hver af følgende byer:  Valby – Ålborg – Fredericia – Ishøj – Tølløse – Lyngby – Helsingør – Århus – Glostrup – Hellerup og Horsens.
-
HVAD ER DRØMMEJOBBET?:
Pigernes drømmejobs:
10 læge         = 14%
 8 psykolog   = 11%
 5 journalist   =   7%

 4 skuespiller
 4 forfatter
 4 lærer
 3 dyrlæge
 3 advokat
 3 ved ikke
 2 pædagog                                                                                                                                         6
 2 sundhedsplejerske
 2 præst
 2 arkæolog
Og 1 pige med hvert følgende ønskejob: ”Noget kreativt” – fotograf – tømrer – historiker – molekylær biomediciner – ejer af rideskole – psykiater – gynækolog – sexolog – guide – ejendomsmægler – tandlæge – designer – arkitekt – jordemoder – model – prof. håndboldspiller og fysioterapeut.


Hvis pigerne ikke opnår drømmejobbet, hvad regner de med som alternativt job?
14 sygeplejerske                        = 20%
 8 lærer                                       = 11%
 7 journalist                                 = 10%
 
 7 ved ikke
  7 pædagog
  
3 terapeut
   2 arbejde i tøjbutik
  
2 skuespiller eller sanger
1 pige med hvert alternativt ønske: politiker – politibetjent – parasitolog – medhjælper på rideskole – designer – guide – frisør – klinikass. – danser – arkæolog – instruktør – psykolog – kontorass. – bankass. – ”noget med mennesker” – bibliotekar – lærer - massør eller fysioterapeut – kok eller ingeniør – historiker  eller dyrlæge.
                                           
Drengenes drømmejobs:
6 tandlæge                                              = 10%
3 læge                                                      =   5%
3 noget indenfor spillefilm                    -
3 journalist                                              -                                                               
3 kok                                                        -                                                                                  7
3 webudvikler
                                        -
2 atomfysiker eller astronom
2 prof. Basketballspiller
2 pilot
2 arkitekt
2 psykolog
2 præst
2 politibetjent
2 dyrlæge
2 ingeniør
2 forfatter
2 advokat
2 ved ikke
1 dreng med hvert følgende ønske om drømmejobbet: Musikproducer – prof. fodboldspiller – gymnasielærer – historiker – geolog – brandmand – arkæolog – tømrer – fotograf – musiker - designer – skuespiller og millionær.
----------------- 
Alternative ønsker for drengene:
8 lærer          = 14%
5 tandlæge   =   8%
4 ved ikke
3 illustrator =   5%
3 arkitekt     -
3 politibetjent
3 kok             -
3 journalist   -
2 software/IT
2 dyrepasser
2 advokatsekretær
1 dreng med hvert følgende ønske om alternativt job: pædagog – ejendomsmægler – noget i forsvaret – tandtekniker – brandmand – astronom - gartner – advokat – skribent – blikkenslager – automekaniker – fotograf – noget med matematik – flymekaniker – prof. Basketballspiller – håndværker – skuespiller – musiker – psykoterapeut og læge.
PIGER - der vil være det samme som deres forældre:                                            

Fem piger
havde besvaret dette spørgsmål = 7 %
Der er to piger, der vil være pædagoger og de har begge en mor, der er pædagog.
En pige, der vil være journalist. Hun har en far, der er journalist. 
 
En anden pige, der også vil være journalist, som har både en mor og far, der arbejder som sådan.
-----------------------------------
DRENGE -  der vil være det samme som forældrene:
Også fem drenge havde besvaret dette spørgsmål =  8,6 %
En dreng, der vil være arkitekt, som har en far, der er arkitekt.
En dreng vil være kok. Han har en far, der er det.
En dreng, der vil være tandlæge, har en far, der arbejder som sådan.
En dreng, der vil være tandlæge, har en mor, der er det.
En dreng vil være musiker og han drømmer om at blive det samme som sin far.

               
NEDENSTÅENDE JOBS ARBEJDER FORÆLDRENE MED
Pigernes forældre:
Mor                                                                 Far
Pædagog                                                                                                    Pædagog
Pædagog                                                                                                    Elektriker
Skolelærer                                                                                                Skolelærer
Psykolog                                                                                                    Skolelærer og konsulent
Designer, men arb. som pædagog                                                        Arbejdsløs leder
Medhjælper i børnehave                                                                       Grønthandler
Pædagog                                                                                                    Kommunalarbejder
Pædagog                                                                                                    Læge
Lærer                                                                                                         Pædagog
Pædagog                                                                                                    Pædagog
Førtidspensionist                                                                                     Hjemmegående
Hjemmegående                                                                                        Journalist
Kontorassistent                                                                                        Grafiker
Sekretær                                                                                                   Læge
Lærer                                                                                                         Lærer
Lærer                                                                                                         Lærer                                                                 

Hjemmehjælper                                                                                       Psykoterapeut
Keramiker                                                                                                 Journalist
Sekretær                                                                                                   Kontorchef
Sekretær                                                                                                   Tømrer
Socialrådgiver                                                                                           Journalist
Sygeplejerske                                                                                           Kontorchef
Lægesekretær                                                                                          Mekaniker
Hjemmegående                                                                                        Lagerforvalter
Bibliotekar                                                                                                 Bibliotekar
Pædagog                                                                                                    Ingeniør
Arbejder med medicin                                                                           Konsulent
Salgskoordinator                                                                                      Brolægger
Fabriksarbejder                                                                                        Visevært
Hjemmehjælper                                                                                       Slagter
Rejsebureau-medarbejder                                                                    Politimand
Socialrådgiver                                                                                           Socialrådgiver
Kontorassistent                                                                                        Tømrer
Bankassistent                                                                                            Bankassistent
Arbejder i et Forsikringsfirma                                                               Sælger computersoftware
Sygeplejerske                                                                                           Regnskabsmedarbejder
Oversætter                                                                                               Journalist
Pædagog                                                                                                    Brandmand
Skolelærer                                                                                                Skolelærer
Kontorassistent                                                                                        Ingeniør
Pædagog                                                                                                    Børnehaveleder
Skolelærer                                                                                                Arkivar
Sekretær                                                                                                   Skoleleder
Pædagog                                                                                                    Skolelærer
Pædagog                                                                                                    Lærer
Pædagog                                                                                                    Pedel
Sygehjælper                                                                                              Montør
Revisor                                                                                                       Borgmester
Arbejder med forsikring                                                                         Soldat
Pædagogmedhjælper                                                                              Pizzeria ejer
Folkeskolelærer                                                                                          Politibetjent
Arbejder på et kunstmuseum                                                                IT/Internetløsninger
Arbejder på plejehjem                                                                           Arbejder i Post Danmark
Hjemmegående                                                                                        Arbejder i en kiosk
Rengøringsassistent                                                                                 Arbejder i en kiosk
Pædagog                                                                                                    Montør
Arbejder i FDB                                                                                          Arbejder i HP (?)
Sundhedsplejerske                                                                                  Arbejder i lufthavnen
Ingeniør på Risø                                                                                       Salgsingeniør
Sælger                                                                                                        Bankassistent
Arbejder i UBD (?)                                                                                   Arbejder i UBD
Pædagog                                                                                                    Pædagog
Laborant                                                                                                    Kontorassistent i Region Hovedstaden                 
Husholdningslærerinde                                                                          Anlægsgartner
Maler                                                                                                         Regnskabsfører
Dagplejemor                                                                                             Teknisk tegner
Kontorassistent                                                                                        Bankmand
Hjemmehjælper                                                                                       Slagter
Bankassistent                                                                                            Bankassistent
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                      

Drengenes forældre:
Mor                                                                                Far
Pensioneret                                                                                              Arbejder i Bane Danmark
Pædagog                                                                                                    Ekspedient i blomsterbutik
Pædagog                                                                                                    IT-arb. i en kommune
Pædagog                                                                                                    Arbejder i firma med miljøklima
Kontorassistent.                                                                                       Elektriker
Team-leder                                                                                               Projektvejleder i Nordea             
Pædagog                                                                                                    Stilladsarbejder
Løn-medarbejder                                                                                    Finmekaniker
Pædagog                                                                                                    Lærer
Pædagog                                                                                                    Klubleder
Historiker                                                                                                  Teknisk tegner
Teknisk tegner                                                                                          Arkitekt
Sekretær                                                                                                   Lagerekspedient
Medhjælper                                                                                              Slagter
Kantineass.                                                                                                Kok
Pædagog                                                                                                    Terapeut
Lærer                                                                                                         Lærer
Hospitalsmedhjælper                                                                              Grillbar medarbejder
Klinikassistent                                                                                           Tandtekniker
Pædagog                                                                                                    Gartner
Sekretær                                                                                                   Politibetjent
Kontorassistent                                                                                        Kontorchef
Sygeplejerske                                                                                           Dyrepasser
Psykolog                                                                                                    Forsker
Pædagog                                                                                                    Kok
Hjemmehjælper                                                                                       Smed                                                                            
Dagplejer                                                                                                   Murersvend
Medhjælper i børnehave                                                                       Sygemeldt
Hjemmegående                                                                                        Bladtegner
Hjemmehjælper                                                                                       Jord og betonarbejder
Hjemmegående                                                                                        Kører taxa
Sekretær                                                                                                   Politibetjent
Pædagog                                                                                                    Ingeniør
Læge                                                                                                          Direktør
Journalist                                                                                                   Tegner
Smørrebrødsjomfru                                                                                Slagter
Dagplejer                                                                                                   Oversætter
Hjemmegående                                                                                        Grafiker
Selvstændig                                                                                               IT-konsulent
socialrådgiver                                                                                           Kontorchef
Pædagogmedhjælper                                                                              Tømrer
Klinikassistent                                                                                           Tandlæge
Tandlæge                                                                                                   Arbejder med computere
Pædagog                                                                                                    Har et rejsebureau
Sygeplejerske                                                                                           Ingeniør
Arbejder i kommunen                                                                            På kontor
Hjemmegående                                                                                        Arbejder med IT i Telia
Bankassistent                                                                                            Ingeniør
Journalist                                                                                                   Operasanger
Hjemmegående                                                                                        Musiker
Pædagogmedhjælper                                                                              Tjener
Pædagog                                                                                                    Tømrer
Laborant                                                                                                    Dyrepasser
Hjemmegående                                                                                        Forfatter
Tandlæge                                                                                                   Ingeniør
Sygeplejerske                                                                                           Arkitekt
Pædagogmedhjælper                                                                              Tømrer
                                                            
Slutord                                                                                                                                                                                                      
ANTAL AF DELTAGERE OK OG SKEMAETS UDFORMNING
Vi er stort set ganske tilfredse med det antal, som fandt tid til at besvare skemaet. Vi var dog lidt ærgerlige over, at der ikke var nogen børn/unge fra Medborgercenter/distriktsbiblioteket i Hedemarken, som havde udfyldt et skema. Næste gang kræver det måske en bedre og mere målrettet PR for rundspørgen.
Denne gang havde vi gjort skemaet meget let, så man ikke skulle bruge så meget tid på besvarelsen, eller afvise skemaet på forhånd, fordi det måske så for svært eller uoverkommeligt ud. Men det spøjse er, at der ikke deltog flere denne gang, i forhold til vores tidligere rundspørger, hvor skemaerne ellers har bestået af flere spørgsmål og var lidt vanskeligere at besvare. Så umiddelbart virker det som om, at det ikke var nogen hindring for at deltage i de lidt sværere og længere rundspørger!?
FLEST PIGER VAR MED OG DELTAGERNE KOM FRA HELE LANDET
Flertallet af deltagere var piger. Dette er slet ikke usædvanligt, da det kun er sket en gang før, at drengene var flest. Det var da vi arbejdede med kriminalitet og havde spørgsmål om dette tema i rundspørgen.
Aldersmæssigt var pigerne mere spredt i forhold til drengene. De yngste piger var nemlig 10 år og den ældste pige var 19 år. For drengenes vedkommende var der en enkelt dreng, der var 11 år og de ældste var fem drenge på 17 år.
Det er heller ingen stor overraskelse at se, at gennemsnitsalderen lå på omkring 14 år. Her har den altid ligget med små udsving. Drengene har dog altid været gennemsnitligt de ældste.
Deltagerne var spredt ud over hele landet, fra Ålborg i Nord til Nykøbing Falster i Syd. Dog kom flertallet her fra Albertslund og den nærmeste omegn; Vallensbæk, Glostrup, Rødovre, Tåstrup og København. Det er rigtig godt, at deltagerne kommer fra hele landet, så bliver resultatet ikke så egnsbestemt og langt mere bredt.
Flertallet af pigerne havde besvaret et papirskema på Hovedbiblioteket, og det var lige omvendt for drengene; her havde flertallet besvaret skemaet elektronisk på hjemmesiden. Måske vil flere og flere benytte hjemmesiden - frem for at sidde på biblioteket og besvare et skema. Sådan ”siger” udviklingen i hvert fald Men vi vil til stadighed sørge for, at der altid vil være begge muligheder! Der skal være plads til impulsivitet, for hvis man lige er på biblioteket, og ser der er en rundspørge, der har ens interesse, så skal der være plads til, at man kan besvare det på gammeldags maner.
LÆGE, JOURNALIST, PSYKOLOG, SKUESPILLER, FORFATTER
Læge, psykolog, journalist, skuespiller, forfatter og lærer, er det, der står højest på listen for pigernes drømmejobs og drengene drømmer om at blive tandlæge, læge, journalist, ”noget indenfor spillefilm”, kok og webudvikler. Der er måske ikke så meget nyt under solen med at stræbe efter at blive læge, journalist, skuespiller og tandlæge, men jobs som forfatter, kok og webudvikler, som nu er også  er kommet på banen. Og så er det godt at konstatere, i hvert fald her i vores rundspørge, at der også er nogle piger, der drømmer om at uddanne sig til lærere. Godt. fordi der i flere år, har været en nedgang i søgningen til lærerseminarierne.
Hvis pigerne ikke opnår drømmejobbet engang, er deres alternative ønsker, at blive hhv. sygeplejerske, lærer, journalist, pædagog og terapeut.
Og drengenes alternative ønsker er, lærer, tandlæge, illustrator, arkitekt, politibetjent, kok og journalist.
Pigernes og drengenes drømmejobs er jo ikke specielt køns-relaterede, hvorimod pigernes forslag til alternative jobs er rimelig ”feminine”.
STATIG NOGEN DER VIL VÆRE DET SAMME SOM MOR ELLER FAR
                                                                                                                                                            Fem piger og fem drenge ville være det samme som deres forældre. Det er nok ikke så ”normalt” længere, at man vil være det samme som far eller mor. Det er i hvert fald ikke noget fænomen, vi kender så meget til på Børnepanelet. Mon ikke det mere var i ”gamle dage”, hvis faren, farfaren fx var fiskere, så var det logisk, at sønnike overtog kutteren og kørte fiskeriet videre??  Men der er selvfølgelig eksempler på skuespillere, som har arvet lysten til at blive dette efter forældrene, eller måske har det bare været naturligt for dem at blive det, fordi de er blevet taget med i teatret eller filmoptagelserne lige fra de var små, så de så at sige har fået jobbet ind med ”modermælken”?? 
SAMARBEJDSPARTNERE
Måske vil vi i den næste rundspørge forsøge at involvere vores samarbejdspartner, distriktsavisen Vestegnen, til at bringe skemaet - i hvert fald elektronisk. Og minimum skal der så skrives en artikel i avisen som PR for rundspørgen. Hvad dette afstedkommer, kan ingen spå om, men det vil være forsøget værd og en ekstra gevinst, hvis vi kunne få lidt flere deltagere med.
Vi har desuden talt om at samarbejde med nogle skoler eller klubber i Albertslund og omegn omkring den/de kommende rundspørger.

Som sagt vil vi fortsætte med at udarbejde rundspørger de kommende år – ca. hvert andet år. Vi synes nemlig, at det er rigtig sjovt og udfordrende  og især når vi bagefter ser resultatet af arbejdet. Selvom det kan være lidt af en tidsrøver, alt efter hvad vi selv gør den til, føler vi, at det er besværet værd, set i lyset af, vi bliver klogere - det udvider vores horisont og det er da ikke så skeløjet!? Dette håber vi selvfølgelig også, at vores læsere og deltagerne i rundspørgerne i sidste ende får gavn af!  
Her til sidst vil vi takke alle deltagerne, for at de havde lyst og tid til at besvare skemaet!!
                     
                                                     
 
 
 ----------------
 
                    Skemaet - som det så ud på papir. Det elektroniske var endnu mere enkelt:
                                       Vær med i Børnepanelets rundspørge om uddannelse &
drømmejobs. Udfyld skemaet og smid det i postkassen!
Der er dead-line onsdag den 24. november 2010.
Alle børn og unge kan deltage. På forhånd tak!
J
------------------------------------------------------------------------------ 

Hvad er dit drømmejob? ________________________________
Hvis du ikke tror, du får dit drømmejob, hvad tror du så, du bliver engang?
__________________________________________________________

Hvad laver din far? ______________________________________
Hvad laver din mor? _____________________________________


Jeg er en pige: ________   Dreng: ______          Sæt X
Alder: __________ år        By: _____________________________


 
    --------------                      
 
BØRNEPANELET